empty
 
 

Šta su Fibonačijevi brojevi?

Leonardo Pizano je prvi veliki matematičar srednjovekovne Evrope, poznat pod imenom Fibonači. Najpoznatije dostignuće Fibonačija jeste opis niza brojeva gde je svaki sledeći broj zbir dva prethodna broja. Posledica toga jeste uvođenje niza 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610....

Ukoliko svaki sledeći broj podelimo prethodnim, dobićemo približno 1,618. Ovaj broj se naziva zlatnim presekom i mnogi ljudi veruju da je on magičan. Korišćen je prilikom građenja piramida u Egiptu, antičkih hramova i grobnica. Zlatni presek i Fibonačijevi brojevi prikazuju proporcije u prirodi, uključujući i ljudsko telo.

Zlatni presek
Zlatni presek
Zlatni presek

Ukoliko bilo koji broj u nizu podelimo prvim narednim brojem, dobićemo odnos 0,36. Na osnovu korelacije narednog člana niza sa prethodnim stručnjaci su razvili jedinstveni niz brojeva koji se često koristi na tržištu valutama i fjučersima. Koristeći ove brojeve trgovac može da izračuna preokret cene na osnovu prethodnog kretanja ili da odredi cilj na osnovu prethodne korekcije.


Fibonačijevi brojevi mogu se odnositi na korekciju i na impuls

Korektivni brojevi:
11.8%; 23.6%; 38,2%;
50.0%; 61.8%; 76.4%; 88.2%;
Impulsni brojevi:
123.6%; 138.2%; 161.8%; 200.0%; 238.2%;
261.8%; 300.0%; 338.2%; 400.0%; 423.6%;
Nije potrebno da znate sve Fibonačijeve brojeve napamet.
Svi oni su već obuhvaćeni softverom trgovačkih platformi.

Korekcija tržišta i Fibonačijevi brojevi

Korekcija tržišta i Fibonačijevi brojevi

Po pravilu posle jakih impulsa cena počinje da se kreće u suprotnom smeru. U trgovanju se ovo kretanje naziva preokret ili korekcija. Ukoliko ispravno koristite Fibonačijevu mrežu, tada ćete jednostavno odrediti opseg preokreta i uočiti kada treba ponovo da uđete na tržište koristeći pravac trenda.

Međutim, ovi preokreti se ne poklapaju uvek sa Fibonačijevim brojevima. Za precizniju analizu potrebno je da pratite obrasce sveća u trenutku kada cena dostigne ove nivoe. Ukoliko grafikon prikazuje obrazac preokreta, cena će najverovatnije da se odbije od ovog nivoa.

Fibonačijevi brojevi i ciljevi novog trenda

Fibonačijevi brojevi su od velike koristi i van određivanja nivoa korekcije, oni omogućavaju da trgovci precizno odrede nove ciljeve koje cena može da dostigne kada se trend kreće impulsno.

Jedno od opšteprihvaćenih pravila jeste da ukoliko je korekcija cene 38,2% ili manje, tada se njen cilj treba postaviti na 261,8% ili čak 423,6% korekcije. Ukoliko postoji jaka korekcija tržišta, tada se cilj treba postaviti na 161,8% njene vrednosti.

Fibonačijevi brojevi su jedno od najjačih oružja tehničke analize Forex tržišta. Upotreba Fibonačijevih brojeva zajedno sa analitičkim alatima u određivanju granica korekcija i ciljeva od velike je koristi u trgovanju na Forex-u.

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.