empty
 
 

Ičimoku (Ichimoku Kinko Hyo ― na japanskom znači “jedan pogled na grafikon bilansa”) ujedinjuje različite pristupe prognoze kretanja cene i kombinuje niz indikatora. Njegova svrha jeste pokazivanje trenda na tržištu, određivanje nivoa podrške i otpora i stvaranje signala za prodaju i kupovinu. Ičimoku indikator razvio je analitičar Goiči Hosoda (Ichimoku Sanjin) 1930-tih sa ciljem predviđanja ponašanja Nikkei indeksa deonica u nedeljnom i dnevnom vremenskom okviru.

Tenkan-sen (linija koja skreće) je crvene boje i na grafikonu prikazuje prosečnu vrednost cene tokom prvog vremeskog intervala definisanog kao zbir maksimuma i minimuma u datom vremenskom okviru, podeljenog sa dva. Ona prikazuje pravac kratkotrajnog trenda.

Kijun-sen (standardna linija; osnovna linija) je plava. Ona prikazuje prosečnu vrednost cene tokom drugog vremenskog intervala. Kijun-sen se koristi za pokazivanje trenda na tržištu. Kada je cena viša od Kijun-sena, na tržištu vlada porast; ako je cena niža od Kijun-sena, na tržištu vlada opadanje.

Senkou A (prva vodeća linija) prikazuje sredinu udaljenosti između prethodne dve linije pomerenu unapred za vrednost drugog vremenskog intervala.

Senkou B (druga vodeća linija) prikazuje prosečnu vrednost cene tokom trećeg intervala pomerenu unapred za vrednost drugog vremenskog intervala.

Kumo (oblak) je prostor koji se dobija preklapanjem Senkou raspona A i B. Cene unutar Kumo-a označavaju tržište bez trenda i u ovom slučaju gornja i donja linija oblaka ponašaju se kao podrška i otpor. Ukoliko je cena iznad Kumo-a, gornja linija oblaka se ponaša kao prva podrška, dok se donja linija ponaša kao druga podrška. Kada je cena ispod Kumo-a, donja linija oblaka predstavlja najbliži nivo otpora, a gornja linija predstavlja drugi nivo otpora.

Chinkou Span (linija koja kasni) bazira se na trenutnim cenama zatvaranja. Ona prikazuje cenu zatvaranja pomerenu unazad za vrednost drugog vremenskog intervala. Ako Chinkou raspon preseca grafikon cene odozdo na gore, to je signal za kupovinu. Signal za prodaju se javlja kada ona preseca grafikon cene u pravcu odozgo na dole.

Tenkan, Kijun i Senkou linije posmatrane zajedno funkcionišu kao MACD indikator. Chinkou raspon je sličan standardnom MetaTrader 4 indikatoru — Momentumu.

Kreator ovog indikatora preporučuje sledeća podešavanja parametara: Tenkan-sen: 9; Kijun-sen: 26; Senkou A: 52; Senkou B: 26. Ovo su optimalni parametri za nedeljnu trgovinu na japanskom tržištu deonicama. Takođe su efikasni i za druge vremenske okvire i tržišta.

Ičimoku trejding signali

Kada Tenkan-sen preseca Kijun-sen odozdo na gore, to je znak za otvaranje pozicije kupovine. Kada preseca Kijun-sen odozgo na dole, to je signal za prodaju.

Ukoliko se Senkou A i Senkou B ukrštaju u pravcu odozdo na gore, to je signal za kupovinu. Ukoliko se ukrštaju u suprotnom pravcu, vreme je za prodaju.

Indikator prikazuje signal za kupovinu kada linija cene bude presečena odozdo na gore. I obrnuto, treba započeti sa prodajom kada Ičimoku linije preseku grafikon cene odozgo na dole.

Ukoliko Chinkou raspon zaobilazi grafik cene u pravcu odozdo na gore, to je signal za kupovinu. Kada Chinkou Span preseče liniju cene u pravcu odozgo na dole, to je signal za prodaju.

Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.