empty
 
 

Obrasci Trostruki vrh i Trostruko dno su najefikasniji obrasci preokreta koji se često koriste. Ne treba ih primenjivati u trenutku preokreta trenda. Strategija se bazira na uočavanju grafičkog oblika u trenutku kada grafikon cene zadovolji određene uslove.

Trostruki vrh

Obrasci Trostruki vrh i Trostruko dno

Na grafikonu uočavamo obrazac Trostruki vrh. On ukazuje na preokret trenda. Trgovac može da ostvari profit obraćajući pažnju na nivoe podrške i otpora. I Trostruki vrh i Trostruko dno lako se uočavaju na grafikonu. Oni se formiraju na minutnim i časovnim vremenskim okvirima. Zahvaljujući činjenici da se ovi oblici lako prepoznaju, mogućnost preokreta omogućava trgovcima da blagovremeno donesu odluku o zatvaranju pozicija u ispravnom pravcu.

Strategija koja se bazira na obrascu Trostrukog vrha koristi se kada na tržištu dominira kupovina. Obrazac se formira kada cena pokuša da probije nivo otpora uzastopno tri puta. Ukoliko ne dođe do probijanja tog nivoa, tada će se cena kretati ka prethodnom nivou podrške (linija vrata), tj. doći će do preokreta trenda.

Početnici često mešaju Trostruki vrh sa Dvostrukim vrhom koji se formira kada se cena približi nivou otpora dva puta. Bolje je sačekati malo duže i tačno videti koja će se figura formirati nego dati pogrešnu prognozu i izgubiti novac.

Trostruko dno

Obrasci Trostruki vrh i Trostruko dno

Obrazac Trostuko dno se formira kada na tržištu dominira prodaja. On ukazuje da će se tržište u bliskoj budućnosti najverovatnije preokrenuti u opadajuće. Ovaj oblik nekada podseća na sveću sa dugom senkom i kratkim telom koje seče liniju podrške. Kada vide ovaj znak početnici postaju zabrinuti, ali ovakvo ponašanje sveće ukazuje na to da su kupci preuzeli kontrolu nad tržištem. Najbolji trenutak za ulazak u kupovinu jeste kada sveća bude premašena ili kada cena dostigne treći nivo. Trgovac tada treba cilj da postavi na nivo otpora.

Vrhovi svih najviših vrednosti nalaze se na skoro istom nivou. U trenutku kada se cena odbije o vrh, najniže vrednosti tri dna takođe će se nalaziti ispod horizontale. Ukoliko uočite Trostruki vrh, sačekajte da se cena spusti i opadne ispod linije vrata. To će biti pokazatelj da će se trend porasta preokrenuti, tj. postati trend opadanja.

Aktuelni obrasci

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.