Nad Fibonacciho ústupmi a expanziami v štýle Joe DiNapoli, alebo jednoducho DiNapoliho úrovňami, je potrebné sa zamyslieť ako nad komplexným systémom. Žiaden z prvkov nie je možné vnímať izolovane jeden bez druhého.

Nižšie je stručný prehľad o tom, ako používať Fibonacciho úrovne v obchodovaní pomocou DiNapoliho stratégie.

Spomedzi všetkých úrovní ústupu, ktoré sú k dispozícii (.236, .382, .50, .618, .764), si J. DiNapoli vybral len dve .382 a .618. Tieto dve voľby boli podľa mňa urobené preto, že tieto dve úrovne sa používajú na vstupy a nezáleží na tom, na ktorej úrovní vstúpite 61.8 % alebo 76.4 % - v obidvoch prípadoch váš stop loss bude nižšie alebo vyššie ako je začiatok vlny (alebo reakcie). Na obrázku 1 sa môžete pozrieť na to, ako vyzerajú korektívne Fibonacciho úrovne. Ak pritom viete, ako funguje technika vstupov podľa DiNapoliho, tieto dve úrovne vám budú stačiť viac než dosť.

Obrázok 1. Korektívne Fibonacciho úrovne

Počet úrovní expanzie tiež nie je taký vysoký. Autor používa iba tri z nich a ešte jeden ďalší super expanzný pevný bod dodali nes

1. bod COP – contracted objective point = úroveň 0,618 dĺžky pohybu A, ktorá sa meria od konca pohybu korekcie B,

2. bod ???– objective point = 100 % dĺžky pohybu A, ktorá sa meria od konca pohybu korekcie B,

3. bod XOP - expanded objective point = úroveň 1,618 pohybu A, ktorá sa meria od pohybu B,

4. bod SXOP - super expanded objective point = úroveň 2,618 pohybu A, ktorá sa meria od pohybu B,

Najzaujímavejším a najlogickejším zmyslom použitia týchto konkrétnych expanzií je, že dĺžka korektívneho pohybu zohráva tiež svoju úlohu všetky merania sa začínajú od konca korektívneho pohybu B. Túto techniku považujeme za veľmi logickú a racionálnu.

Nováčikovia v obchodovaní s menovými pármi často počítajú expanzie a ústupy pohybov, pričom ich úlohu a miesto chápu len veľmi vágne. Pre poriadok vo výpočtoch zaviedol Joe DiNapoli termín „reakčné číslo“, pomocou ktorého sa vypočítavajú konkrétne korektívne Fibonacciho úrovne. Dolu vidíte obrazovku, na ktorej sú reakčné čísla a ich príslušné Fibonacciho expanzie. Vďaka reakčným číslam budete vedieť, čo jednotlivé body expanzie znamenajú a od čoho sú odvodené. Vidíte tiež oblasti synchronizácie, kde expanzie jednotlivých reakčných bodov aspoň približne spadajú do jednej oblasti.

Na poslednom obrázku vidíte všetky konkrétne Fibonacciho ústupy, expanzie a oblasti, kde sa pretínajú a výsledkom sú silné suporty a rezistencie.

Späť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.