Facebook
 
 

Vzorec

SMA = Sum(Price)/n, cena


Cena — cena v momente od 1 po n;

n — obdobie kĺzavého priemeru.

Využitie pri obchodovaní

Rôzne typy kĺzavých priemerov reprezentujú populárne nástroje analýzy. Napriek veľkému počtu období a typom výpočtu MA, je praktické využitie kĺzavých priemerov založené na dvoch faktoroch: možnosti určit smer trendu s pomocou prerazenia/odrazenia sa ceny od čiary MA.

Využitím IFX_MultiMovingAverage v MetaTraderi môžu obchodníci ľahko zistiť trend pomocou, ktoréhokoľvek zo štyroch kĺzavých priemerov použitých v indikátore. Farba indikátora signalizuje smerovanie trendu: červená farba kĺzavého priemeru v extra okne indikátora znamená, že kĺzavý priemer je v klesajúcom trende. Zelená farba FX_MultiMovingAverage poukazuje na rastúci trend.

S pomocou tohto indikátora môžu obchodníci kombinovať rôzne kĺzavé priemery a sledovať, ktorý trend prevažuje na nadradenom časovom rámci v jednom okne. Vzhľadom na tento faktor, môžu obchodníci robiť rozhodnutia o vstupe/výstupe z trhu v smere prevládajúceho trendu a v rovnakom čase sledovať kĺzavé priemery na krátkodobých časových rámcoch.

IFX_MultiMovingAverage

IFX_MultiMA parametre

MA1 = 13

MA2 = 34

MA3 = 55

MA4 = 89

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.