Facebook
 
 

Forex obchodné signály sú signály k nákupu alebo predaju obchodných nástrojov (meny, akcie, CFD, drahé kovy atď.), sú to signály na včasné otvorenie a uzavretie pozícií. Obchodné signály sú v súčasnosti veľmi populárna služba na Forexovom trhu.


Tieto signály dávajú obchodníkovi užitočnú informáciu - ktorú menu a za akú cenu zobchodovať, moment na uzavretie pozície, lepšie úroveň kde zadať stop loss na vyhnutie sa veľkým stratám v prípade nesprávnej predpovede pohybu trendu, alebo take profit pre získanie maximálneho zisku atď.


Nepochybne signály hrajú dôležitú rolu pre obchodníkov na Forexovom trhu, ale obchodník by ich nemal slepo bezpodmienečne nasledovať. Sú iba pomocníkom počas denného obchodovania, ešte raz, iba pomocníkom! Obchodník musí spraviť rozhodnutie v súlade s celkovými faktormi obzvlášť, vonkajšieho prostredia (mikro- a makro-ekonomické faktory, teda fundamentálna analýza, ktorá je analýzou ekonomických ukazovateľov, sociálnych faktorov a vládnej politiky s pomocou ktorých vie obchodník predpovedať cenový pohyb a trendy na trhu) a technickej analýzy. Potom je potrebné vziať na vedomie netrhové faktory (politická situácia, záujmy rôznych kruhov atď.)


Existuje množstvo webstránok ponúkajúcich Forex signály, ktoré garantujú obrovský zisk. (Napríklad: Ak použijete naše Forex signály budete schopný dosiahnúť profit okolo 1000 až 1500 pips mesačne na 10 menách, tak isto navrhujeme plne automatický obchodný proces.....) Neverte tomu! Budte opatrní a extrémne podozrievavý voči takýmto ponukám a dôverujte iba spoľahlivým zdrojom, ktoré majú autoritu a reputáciu v obchodníckom svete.


Nasledujúcim spôsobom si môžete overiť kvalitu Forex signálov: komentáre ľudí, ktorých poznáte (priatelia, kolegovia, príbuzní ktorí používajú služby poskytovateľa Forex signálov) sú najlepším indikátorom. Ďalším spôsobom je otestovať dynamiku vykonávaných tranzakcií na menovom trhu. Tieto štatistiky sú dostupné pre klientov, ak nie, mali by ste pohľadať iného internetového brokera, ktorý poskytuje túto informáciu.


Forex Obchodné signály môžu byť považované za alternatívu k tzv. trust manažmentu prípade, že pri uzavretí tranzakcií sa spoliehate na skúsenosti iných ľudí alebo na naprogramovaný algoritmus, ktorý samostatne analyzuje trh. V prvom prípade platite pevnú čiastku za obchodné signály a samostatne zadávate tranzakcie do obchodnej platformy. V druhom prípade, broker uzatvára tranzakcie vo Vašom mene ale delíte sa o časť z Vášho zisku s týmto brokerom. Avšak ak sa situácia na menovom trhu nevyvíja vo Váš prospech, ste to iba Vy, kto nesie riziká strát.


Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.