empty
 
 

V obchodovaní nazavísí Váš úspech ani tak od práce, obchodného systému atď, ako od Vašej psychiky, ktorá rozhoduje o Vašom úspechu alebo o Vašom zlyhaní. Ak ste sa rozhodli pre automatické obchodovanie, tak to nieje úplne zaťažené emócionálnym tlakom, ktorý vzniká pri obchodných rozhodnutiach.


Často forexový obchodníci inklinujú k názoru, že iba úplná absencia emócií môže pomáhať počas obchodovania. Hoci strach, napätie, chamtivosť, nádej, viera, smútok a radosť nevyhnutne sprevádza priebeh obchodovania. Potláčanie emócií v momente kedy sa dostavia, znamená vypojenie šiesteho zmyslu, intuície.


Je známe, že emócie k nám taktiež vysielajú prúd informácií. Sme sprevádzaní týmito informáciami a konáme pod ich dojmom. Ale toto je nám dané za účelom kontroly našich emócií a k zmene jednej nálady za druhú.


Existuje množstvo spôsobov ako kontrolovať svoje emócie:


V provom rade, je možné zmeniť Vaše emócie upriamením Vašej koncentrácie na iný objekt. Z pravidla, je táto metóda veľmi efektívna. Myšlienka, ktorej venujeme veľa pozornosti sa pre nás stáva reálnou. Môžete uvažovať nad dosiahnutými stratami, alebo naopak zaoberať sa tým ako zvyšovať profit.


Po druhé, zmeňte Vaše presvedčenie v to čo veríte, a tým môžete zmeniť svoje emócie. Každé domnienky, ku ktorým prídeme počas nášho života sú pre nás určitým druhom filtra, ovplyvňujúceho všetky informácie, ktoré k nám príchádzajú. Všetky názory nazhromaždené počas nášho života ovplyvňujú vnímanie, akým sa podnety príjmu do nášho vedomia.


A nakoniec tretí spôsob ako zmeniť naše emócie je pomocou fyziológickej zmeny. Zmena dýchania, výrazu tváre, držania tela, tónu a tempa Vášho hlasu, všetko toto má priamy vplyv na emócie nielen forexového obchodníka ale aj akejkoľvek inej osoby.


Koncentrácia pozornosti


Koncentrácia pozornosti je jednou z najvýznamnejších zložiek našej emocionálnej kondície. Pretože veci na ktoré sa zameriavate počas forexového obchodovania sa stávajú nielen objektom uskutočňovanej reality ale tiež prijatia reality takej aká je. Všetky činnosti vplývajú na Vašu interpretáciu udalostí a teda vplývajú na Vaše emócie. Toto všetko manipuluje Vaše správanie, a rozhodnutia. V tomto prípade je potrebné definovať si priority: čo očakávate? Zaoberáte sa možnosťou strát? Alebo očakávate zisky?


Tí, ktorí vidia iba straty často váhajú príliš dlho so vstupom do trhu alebo dokonca vynechávajú obchody. Ale ak sa už rozhodli vstúpiť do trhu, rýchlo dosahujú zisk.


Trading je pokus o vyváženie protikladov. Obchodník by sa mal zamerať na zisk a stratu a snažiť sa s nimi vyrovnať. Obchodník by sa mal koncentrovať na úspešnosť jeho metód, a na informácie ktoré mu poskytuje trh, či sú presné a spoľahlivé.


Fiziológia


Je dokázené, že naše telo riadi naše emócie, a emócie ovplyvňujú myšlienky. Najľahším a najsprávnejším spôsobom ako zmeniť náš emočný stav je zmeniť našu fyziológiu - rýchlosť a hĺbku dychu, hlas alebo dokonca Vaše držanie tela.


Venujte pozornosť Vášmu držaniu tela, tomu ako sedíte, dýchate, či svaly na Vašej tvári, ramenách a tele sú napäté. Ak sa necítite pohodlne, mali by ste iba pohodlne sedieť.


Úplne jednoduchá fyzická manipulácia môže slúžiť ako efektívny nástroj na kontrolu Vašich pocitov.


Kontrolujte Vaše emócie, a toto Vás určite zmení na úspešného obchodníka!


Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.