empty
 
 
Podrobnosti ohľadom systému ForexCopy

ForexCopy obchodníci

Spoločnosť InstaForex pozýva obchodníkov, aby sa zaregistrovali do jej inovatívneho systému ForexCopy a za poplatok sledovateľom ponúkali službu kopírovania svojich obchodov. Za sprístupnenie svojich obchodov na kopírovanie dostávajú ForexCopy obchodníci províziu, a to buď za každý skopírovaný obchod alebo za každý deň odberu.

Ak sa chcete stať ForexCopy obchodníkom, otvorte si živý účet na ľubovoľnom serveri spoločnosti InstaForex a zaregistrujte sa do systému ForexCopy ako obchodník. Po registrácii si stanovte podmienky kopírovania pre svojich sledovateľov a vyberte si jednu z nasledujúcich možností platby:

Provízia za úspešný obchod:

 • províziu za obchod zaplatí ForexCopy sledovateľ len za úspešné obchody;
 • províziu za 0,01 lotu platí ForexCopy sledovateľ za 0,01 lotu úspešných obchodov;
 • podiel zo zisku platí ForexCopy sledovateľ len za úspešné obchody.

Provízia za zobchodované loty:

 • provízia za objem 0,01 lotu obchodov skopírovaných na účet ForexCopy sledovateľa bez ohľadu na to, či sa uzavrú so ziskom alebo stratou. Tento typ provízie sa účtuje za ziskové aj stratové obchody a platia ju sledovatelia na konci dňa;
 • provízia 0,5 pipu za 1 lot zobchodovaný všetkými ForexCopy sledovateľmi. Tento typ provízie sa účtuje za ziskové aj stratové obchody. Dôležité je, že túto províziu platí InstaForex, vďaka čomu môžu ForexCopy obchodníci ponúkať svoj projekt sledovateľom zadarmo a tak ho spopularizovať.

Provízia za každý deň odberu:

 • provízia za každý deň odberu sa platí denne okrem dní, keď je devízový trh zatvorený kvôli sviatku (25. decembra a 1. januára) a víkendov (sobôt a nedelí).

Po registrácii v systéme ForexCopy pridáme váš obchodný účet do zoznamu verejne monitorovaných účtov, ktorý si denne prezerajú tisícky potenciálnych sledovateľov hľadajúcich najlepšie investičné projekty. Systém ForexCopy neobmedzuje, koľko sledovateľov môže obchodník mať: svoje obchody môže ponúkať na kopírovanie desiatkam, stovkám aj tisícom sledovateľov na celom svete. Systém kopírovania je plne automatizovaný a nevyžaduje od obchodníka žiadne ďalšie kroky. Ten sa tak môže plne sústrediť na obchodovanie na forexe.

ForexCopy obchodníci môžu kopírovať obchody iných ForexCopy obchodníkov, ak si ich vyberú zo zoznamu monitorovaných účtov. Pripojením k skupine obchodníkov, ktorých pokyny sa kopírujú integrovane, môže sledovateľ pokryť možné straty. Takisto sa môže pripojiť k inej skupine iných sledovateľov a kopírovať obchody jedného obchodníka v menšom rozsahu. Vďaka kopírovaniu pokynov iných obchodníkov môže obchodník analyzovať ich stratégie, kombinovať rôzne obchodné metódy, technickú a fundamentálnu analýzu a spriemerovať riziká.

V závislosti od spôsobu platby sa provízie ForexCopy obchodníkom vyplácajú v závere dňa alebo po zrušení odberu. Obchodník môže stanoviť províziu za každý deň odberu a dostávať províziu každý deň. Ak obchodník stanoví províziu za obchod, dostane províziu za každý ziskový obchod po tom, čo ich sledovateľ zruší odber. V druhom prípade sa provízia vypočíta na základe obchodného výsledku (celkový zisk a celková strata) za obdobie odberu obchodov ForexCopy obchodníka. Provízia za zobchodované loty sa pripisuje denne v tie dni, keď došlo ku kopírovaniu obchodov na účet sledovateľa. Všetky provízie sa vyplácajú automaticky a nevyžadujú sa žiadne ďalšie kroky. Obchodník aj sledovateľ si môžu aktuálnu sumu provízií zistiť na internete.

Súbežná registrácia do systémov ForexCopy a PAMM.

Zákazníci spoločnosti InstaForex majú bezkonkurenčnú príležitosť zaregistrovať sa s jedným obchodným účtom v oboch systémoch. Obchodníkom teda stačí jeden obchodný účet na to, aby ponúkali svoje obchody na kopírovanie v rámci systému ForexCopy a zároveň prijímali investície do svojich PAMM projektov. Zákazníci spoločnosti InstaForex si zase môžu vybrať, akým spôsobom chcú zarábať na obchodoch obchodníkov zaregistrovaných v oboch systémoch. Môžu ako sledovatelia kopírovať obchody obchodníkov v rámci systému ForexCopy alebo ako PAMM investori investovať do ich PAMM projektov.

ForexCopy sledovatelia

Systém ForexCopy spoločnosti InstaForex poskytuje investorom širokú škálu finančných služieb. Systém ForexCopy, ktorý vyvinula spoločnosť InstaForex, je vo svete online maklérstva jedinečný, a to vďaka revolučnému prístupu k investíciám do ForexCopy projektov a prehodnoteniu základných princípov finančného vyrovnania medzi obchodníkom a jeho sledovateľom.

 • Systém ForexCopy umožňuje online kopírovanie pokynov zadaných najlepšími obchodníkmi. Riziko straty sa dá znížiť kopírovaním obchodov viacerých obchodníkov a zvolením kombinácie ich stratégií na základe technickej aj fundamentálnej analýzy.
 • ForexCopy sledovatelia nepresúvajú svoje prostriedky na účty ForexCopy obchodníkov. Peniaze zostávajú na účte sledovateľa, kde ich má pod kontrolou. Sledovateľ preto nemusí žiadať o vrátenie peňazí z účtu obchodníka.
 • Sledovatelia si môžu prispôsobiť pomer kopírovaných pokynov. To môže byť výhodné, ak chce sledovateľ znížiť riziko kopírovania obchodov v pomere 1 : 1 alebo ak sledovateľ nemá dostatok prostriedkov na kopírovanie všetkých obchodov.
 • Systém ForexCopy umožňuje sledovateľom zvoliť si menové páry, ktoré chcú kopírovať. Tento parameter si sledovateľ zvolí, keď sa prihlasuje na odber konkrétneho obchodníka. Sledovateľ môže kedykoľvek zmeniť zoznam obchodných nástrojov bez toho, aby zrušil odber.
 • Pri úprave parametrov rozšíreného odberu si môže sledovateľ určiť rozsah obchodovaných objemov. Možnosť Rozsah lotov sledovateľom umožňuje kopírovať iba tie obchody, ktoré spadajú do stanoveného rozsahu (minimálny a maximálny objem) a zvoliť si princípy, ktorými sa bude riadiť kopírovanie v prípade, ak sa prekročí minimálna alebo maximálna hranica. Parameter Fixný lot otvorí všetky obchody skopírované z účtu obchodníka vo fixnom objeme.
 • Okrem devízových nástrojov sa v systéme ForexCopy dajú kopírovať aj forex binárne opcie. Kopírovanie opcií je založené na pomere kopírovania s nominálnou hodnotou opcie v rozmedzí 1 - 1 000 USD..
 • ForexCopy sledovatelia platia provízie buď za kopírovanie všetkých alebo len ziskových obchodov podľa toho, aký typ provízie si vyberie ForexCopy obchodník. Ak platia len za ziskové obchody, zisk musí prevýšiť sumu provízie, ktorú sledovateľ zaplatí obchodníkovi za kopírovanie jeho obchodov. Sledovateľ nie je povinný platiť za stratové obchody. Tento druh provízie zvýhodňuje sledovateľov a chráni ich záujmy.
 • Ak si sledovateľ vyberie takého obchodníka, ktorý si určil dennú platbu provízií, potom platí za každý deň odberu s výnimkou dní, keď je devízový trh zatvorený kvôli sviatku (25. decembra a 1. januára) alebo víkendov (soboty a nedele). ForexCopy obchodníci si môžu tento typ výpočtu provízií určiť na základe stratégie, ktorú používajú.
 • Kopírovanie obchodov môže byť pre sledovateľov aj bezplatné, ak ForexCopy obchodník nastaví províziu za zobchodované loty. V takom prípade ju zaplatí InstaForex.

Pre kopírovanie obchodov je nutné si otvoriť živý účet na ktoromkoľvek serveri spoločnosti InstaForex a zaregistrovať sa do systému ForexCopy ako sledovateľ. Po registrácii si sledovateľ môže preštudovať zoznam monitorovaných účtov a podmienky kopírovania, za ktorých obchodníci poskytujú svoje služby. Sledovateľ má tiež možnosť nastaviť si parametre odberu pre každého obchodníka zvlášť: môže si zvoliť menové páry a pomer kopírovania pokynov.

Sledovateľ si parametre odberu nastavuje pre každého obchodníka zvlášť a môže ich zmeniť bez toho, aby musel zrušiť odber. Ak obchodník zmení spôsob platby, nebude sa to týkať tých sledovateľov, ktorí už obchody tohto obchodníka odoberajú. Systém chráni sledovateľov pred akýmikoľvek jednostrannými zmenami zo strany obchodníka a garantuje, že podmienky kopírovania, s ktorými sledovateľ súhlasil, zostanú zachované.

Systém je plne automatizovaný a nevyžaduje od sledovateľa žiadne ďalšie kroky. Keď obchodník schváli odber, sledovateľ bude pravdepodobne musieť počkať ešte asi 15 minút, kým bude systém ForexCopy pripravený kopírovať obchody obchodníka. Každý sledovateľ môže v Klientskom kabinete sledovať štatistiky obchodovania a svoj zostatok na účte.

Všetky opcie skopírované v systéme ForexCopy sa zobrazujú na stránkach sekcie Forex opcie vo vašom Klientskom kabinete.

V závislosti od spôsobu platby dostáva obchodník províziu v závere obchodovacieho dňa alebo po zrušení odberu. Obchodník si môže zvoliť buď dennú províziu a dostávať provízie každý deň alebo províziu za obchod a dostať províziu za každý ziskový obchod vtedy, keď jeho sledovateľ zruší odber. Všetky typy provízií sa pripisujú automaticky a nevyžadujú žiadne dodatočné kroky. Obchodník aj sledovateľ si môžu na internete pozrieť aktuálnu výšku provízie.

Sledovatelia si v systéme ForexCopy môžu zmeniť svoj profil a stať sa obchodníkmi s právom kopírovať pokyny iných obchodníkov. Túto možnosť nastavia výberom príslušného parametra vo svojom profile. Takýto zmenený účet sa navyše zaradí do zoznamu monitorovaných účtov v systéme ForexCopy.

Kopírovanie obchodov

Systém ForexCopy bol navrhnutý tak, aby umožnil forexovým obchodníkom kopírovať pokyny úspešných obchodníkov online. Každý používateľ systému ForexCopy môže sledovať ziskové obchodné stratégie tak, že si vyberie obchodníkov zo zoznamu verejne monitorovaných účtov a okopíruje ich úspešné obchody.

Používatelia systému ForexCopy môžu pracovať s klasickými obchodnými nástrojmi aj menovými opciami. ForexCopy sledovateľ má pri kopírovaní zmlúv na opcie z účtu ForexCopy obchodníka na výber širokú škálu nominálnych hodnôt opcií.

Každý používateľ systému ForexCopy môže kopírovať obchody iných používateľov a zároveň umožniť iným používateľom, aby kopírovali jeho obchody.

V systéme ForexCopy existuje mnoho spôsobov platby. ForexCopy obchodník dostáva províziu za to, že umožňuje jednému alebo viacerým ForexCopy sledovateľom kopírovať svoje obchody. Existuje provízia za skopírovaný obchod, provízia za deň a podiel na zisku z obchodovania. Ak si sledovateľ vyberie poslednú možnosť, platí len za tie skopírované obchody, ktoré priniesli zisk.

ForexCopy obchodník môže navyše sledovateľom ponúkať svoje služby zadarmo. V takom prípade províziu obchodníkovi zaplatí InstaForex.

Počet obchodov skopírovaných od viacerých obchodníkov nie je obmedzený: môžete si systém nastaviť tak, aby skopíroval všetky ich obchody.

Každý zákazník spoločnosti InstaForex sa môže zaregistrovať v systéme ForexCopy a prihlásiť sa na odber ľubovoľného počtu úspešných obchodníkov. Registrácia do systému ForexCopy nie je nijako obmedzená. Táto služba je navyše bezplatná.

Možnosti platby

Systém ForexCopy spoločnosti InstaForex umožňuje investorom kopírovať obchody najlepších ForexCopy obchodníkov. Čím je tento systém zaujímavý pre skúsených obchodníkov? Za ponúkanie svojich služieb ForexCopy obchodníci dostávajú províziu za skopírované ziskové obchody, províziu za zobchodované loty alebo províziu za každý deň odberu.

ForexCopy obchodníci, ktorí sledovateľom ponúkajú svoje obchody na kopírovanie, sú odmeňovaní rôznymi spôsobmi. Pri registrácii do systému si obchodník vyberie jednu z nasledujúcich možností platby:

 • denná provízia (sledovatelia zaplatia províziu v závere každého obchodovacieho dňa okrem voľných dní na devízovom trhu);
 • provízia za každý obchod otvorený v rámci odberu ForexCopy účtu;
 • podiel zo zisku, ktorý platia sledovatelia;
 • provízia za objem skopírovaných obchodov uzatvorených so ziskom alebo stratou;
 • bezplatné kopírovanie (obchodník dostáva províziu za zobchodované loty od brokera).

ForexCopy obchodníci si stanovia spôsob platby pri registrácii do systému. Pre každý ForexCopy odber sa spôsob platby stanovuje individuálne: jeden obchodník môže dostávať provízie od sledovateľov viacerými spôsobmi: za každý deň, za každý obchod alebo ako podiel na zisku.

Vďaka možnosti zvoliť si a zmeniť spôsob platby za odber ForexCopy účtov je možné vytvoriť také podmienky, ktoré budú vyhovovať obom stranám: niekomu vyhovuje možnosť platiť po generovaní zisku (platba podielu na zisku), iní preferujú platiť za každý obchod. Sloboda výberu a sloboda ponuky sú základom úspechu systému ForexCopy a lákajú obchodníkov, ktorí chcú zarobiť na svojom vlastnom obchodovaní aj na poskytovaní služby kopírovania obchodov.

Forex signály

Systém ForexCopy spoločnosti InstaForex predstavuje pre poskytovateľov forex signálov jedinečnú príležitosť ponúkať svoje služby súkromným obchodníkom.

Systém ForexCopy je jednoducho ovládateľná služba, ktorá zákazníkom umožňuje kopírovať obchody tak, že sa prihlásia na odber úspešných obchodníkov. Systém ForexCopy neobmedzuje používanie automatických obchodných systémov ani nestanovuje žiadne iné limity a je ideálnou príležitosťou pre tých, ktorí by chceli predávať forex signály.

Systém ForexCopy je jednoduchým spôsobom, ako predávať signály. Ponúka plne automatizované rozhranie pre platené odbery vašich obchodov a automatické pripisovanie platieb na váš účet, ako aj možnosť sledovať prevody prostriedkov za vaše signály od stoviek či dokonca tisícok odberateľov.

Po registrácii do systému ForexCopy váš účet automaticky pridáme do zoznamu verejne monitorovaných účtov obchodníkov, ktorý denne navštívia tisícky obchodníkov. Môžete tak získať sledovateľov, ktorých ste nikdy predtým nestretli, ktorí bývajú v rôznych krajinách a hovoria rôznymi jazykmi.

Jedinou požiadavkou, ktorú musíte spĺňať, ak chcete predávať forex signály v systéme ForexCopy, je mať obchodný účet v spoločnosti InstaForex. Začnite obchodovať a druhí budú kopírovať vaše obchody!

Ak vy sám nemáte skúsenosti s obchodovaním, ale viete rozpoznať úspešných obchodníkov, prihláste sa na odber ich obchodov a predávajte ich signály vašim zákazníkom!

Dobrá rada: využívajte ako poskytovateľ forex signálov výhody systému ForexCopy a vložte svoj partnerský kód do odkazu na obchodníka, ktorého ste si vybrali. Ak vaši zákazníci kliknú na tento odkaz a rozhodnú sa kopírovať pokyny tohto obchodníka, dostanete províziu z každého obchodu, ktorý uskutočnia.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.