Facebook
 
 

Technická analýza je metóda predpovedania cenových pohybov porovnávaním údajov v rôznych časových rámcoch a pomocou zákonitostí správania sa trhu. Používanie technickej analýzy v rámci obchodovania na forexe je nenahraditeľnou súčasťou práce pre väčšinu obchodníkov.

Technická analýza je založená na troch základných princípoch:

1. Každý jeden účastník trhu vplýva na cenový pohyb

Cena je vždy ovplyvnená externými faktormi, kedže technická analýza tvrdí že zahrnutie politických, ekonomických a psychologických faktorov vplývajúcich na cenový pohyb nie je nevyhnutné, hlavným prvkom indikátora je cena ako taká. Akýkoľvek nepatrný vplyv faktorov je už započítaný a odráža sa v cene, čo je dôvodom prečo bude cena cieľom štúdia.

2. Cenové pohyby sa hýbu v určitom smere

Pre využitie technickej analýzy je nevyhnutné pochopiť význam trendu. Hlavný ciel technického prístupu je určenie smerovania cenového pohybu a potom obchodovať podľa tohto trendu.

Existujú tri typy trendu:

•  Býčí, keď sa cena hýbe nahor

•  Medvedí, keď sa cena hýbe nadol

•  Postranný, keď cenový pohyb nemá určitý smer

Z pravidla počas cenového pohybu môžete identifikovať každý typ trendu, ale iba jeden z nich môže byť hlavný. Stojí za to udržať si na pamäti, že zmena smeru sa udeje iba po tom čo nastanú určité signály.

3. História sa neustále opakuje

Tento princíp znázorňuje to, že počas ľudskej histórie sa pravidlá a typy analýz nemenili, predpokladá sa teda viacnásobné opakovanie cenového pohybu v rôznych časových intervaloch.

Trhová dynamika sa primárne študuje pomocou technickej analýzy grafov. Hlavné nástroje sú nasledujúce:

•  Oscilátory

•  Japonské sviečky

•  Stĺpcový graf (intervaly)

•  Čiarový graf

•  Trendové indikátory

•  Vlnové analýzy

Technická analýza môže byť základným nástrojom na predpovedanie vývoja menového trhu. Táto technika je úspešne využívaná profesionálnymi forexovými obchodníkmi a analytikmi. Ich dlhodobé skúseností potvrdzujú praktickosť využívania technickej analýzy pri obchodovaní.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.