Facebook
 
 

Как да различим модела?

1. Когато се формира мечия тренд, на графиката се появява дълга черна свещ.
2. Втората кратка черна свещ се намира в тялото на предишния ден.

Сценарий за развитие на моделаt

Когато на графиката се появи дългото черно тяло на свещта, това показва, че мечките са поели контрола над пазара. На следващия ден цената започва да се търгува на по-високи нива, след това се движи вътре в тялото на предишния ден, след което завършва деня на по-ниски нива. В зависимост от силата на предишната тенденция, цифрата може да показва отслабване на тенденцията и да сигнализира, че е по-добре да излезете от пазара.

Гъвкавост и трансформация на модела

Двудневният Модел на Обикновения гълъб не е много гъвкав.

Фигурата може да се трансформира в дълга черна свещ със сянка под нея, която не трябва да се разглежда като бичи обръщащ модел. Това е потвърждение.

Моделът на Харами е модел от същия тип, но Обикновения гълъб има две черни свещи.

Модел на Обикновения гълъб

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.