empty
 
 

IFX_PCC е променена версия на индикатора на Ценови Канал (Donchian). В сравнение с класическия канален индикатор, компютърно базираният PCC е разработен според процентната стойност на отклонението на канала от цената, посочена от потребителя.

Формула

Горна граница на канала = най-високата ценова стойност, зависеща от процентното отклонение, зададено от потребителя (по подразбиране 2.0).

Долна граница на канала = най-ниската ценова стойност, зависеща от процентното отклонение, зададено от потребителя (по подразбиране 2.0).

Търговско приложение

С индикатора IFX_PCC цените генерират сигнали за покупка или продажба на актив. Когато тези цени се движат в канал за дълго време, накрая пробиват границите му. В тази връзка, най-печелившия момент за пробив е ситуацията, когато свещтта, формирала сигнала, напълно покрива горната и долна граница на канала.

Важно изискване за ползване на индикатора в платформата МетаТрейдър е филтрацията на сигналите, които се появяват при пробив на границите на канала от цената. Възможно е да се използва индикатор ADX, сочещ към силата на тренда заедно с IFX_PCC:

  • В случай, че се формира пробив на горната граница на канала и индикаторът ADX се качи над ниво 30, трябва да бъде закупен съответният актив.
  • В случай, че се формира пробив на долната граница на канала и индикаторът ADX се качи над ниво 30, трябва да бъде продаден съответният актив.
IFX_PCC индикатор

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.