empty
 
 

Формула

Rsi_r:= (rsiprice – ref(rsiprice,-1));

Rsi_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),rsiperiods) / Wilders(if(rsi_r<0,Abs(rsi_r),0),rsiperiods);

RSIndex:= Mov((100-(100/(1+rsi_rs))),SF,ST);

Търговско приложение

1. Сигнал купува се формира, когато червената линия на IFX_QQE пресече зелената линия на индикатора нагоре. Горното пресичане на ниво 50 от зелената линия също се счита за сигнал купува.

2. Сигнал продава се генерира, когато червената линия на IFX_QQE пресече зелената линия на индикатора надолу. Долното пресичане на ниво 50 от зелената линия също се счита за сигнал продава.

IFX_QQE индикатор

IIFX_QQE параметри:

SmoothFactor - 5

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.