Facebook
 
 

Участниците на Форекс валутните пазари са разделени в две групи според тяхната дейност и влияние върху валутните курсове: маркет мейкъри и пазарни потребители.


Маркет мейкъри са големите банки и финансовите организации, които определят текущото равнище на валутните курсове, благодарение на значителния дял на техните операции в общия обем от световния пазар. Маркет мейкърите постоянно контролират различни инструменти за търговия, тъй като сключват сделки с тях. Маркет мейкърите са пазарни участници, които доставят ликвидност към определен инструмент извършвайки покупки и продажби. Те са големи международни банки и финансови институции, които ежедневно извършват валутни операции - купуват и продават инструменти за търговия за милиарди щатски долари. Всеки пазар има свои маркет мейкъри. По същия начин форекс брокерите имат собствени маркет мейкъри, чиито котировки използват и предлагат на клиентите си. Най-големите маркет мейкъри са Deutsche Bank, Mizuho Bank, Barclays Bank, PBS, Citi Bank, Chase Manhattan Bank, Union Bank of Switzerland и други. За да се определи дали дадена организация е маркет мейкър е важно да се вземе предвид не само големината на банката, но и нейния дял в пазарните операции и способността и да влияе на пазара и да определя цените.


Както вече споменахме за отделните двойки има определени маркет мейкъри. Например за валутната двойка USD/CHF маркет мейкъри са Credit Suisse Bank и Union Bank of Switzerland. За търговските инструменти съдържащи Азиатски валути, най-големия маркет мейкър е Standard Chartered Bank. За инструментите които съдържат рубла има два основни маркет мейкъра - International Moscow Bank и Onexim Bank. Централната Банка на Руската Федерация също може да играе роля при тях, тъй като е един от най-активните участници в определянето на котировките спрямо рублата. Извършват се валутни интервенции, ако курса на рублата надвиши поставените регулаторни лимити.


Маркет мейкърите определят обменните курсове извършвайки сделки една с друга, както и с по-малки банки, които също са пазарни участници. Маркет мейкърите предоставят котировки на малките банки, организации и физически лица. Така се появява друг термин за тези участници – пазарни потребители.


Пазарните потребители са финансови организации, брокерски компании, малки банки и физически лица, които се използват котировките на маркет мейкърите за своите операции. Пазарните потребители не са агресивни пазарни играчи. Въпреки това общия обем на техните операции на пазара може да бъде значително голям, но дялът на всеки един е незначителен. Ролята на малките пазарни потребители се състои в това да приемат или не котировките на маркет мейкърите. Следователно маркет мейкърите определят цените, а потребителите ги приемат.


Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.