empty
 
 

Формула и настройки на индикатора MACD: описание, настройка и приложение

Техническия индикатор Moving Average Convergence/Divergence (MACD) е следващия динамичен индикатор следващ тренда. Той определя връзката между две плъзгащи средни.

Техническият индикатор Moving Average Convergence/Divergence се построява според разликата между плъзгащи средни с период 26 и 12. За да се определят най-благоприятните моменти, сигналната линия (плъзгаща средна с период 9) се поставя върху MACD.

Препоръчва се MACD да се използва за пазари с големи амплитуди. Индикаторът Moving Average Convergence/Divergence обикновено дава сигнал ако се наблюдава преминаване на линията или раздалечаване в свръхпродадената/свръхкупената зона.

Пресичане

Основното правило при търгуването с MACD се базира на пресичането на индикатора със сигналната линия. Когато MACD спадне под сигналната линия е време за продажби, а когато се повиши е време за покупки. Купувайте или продавайте когато MACD премине над или под нулата.

Условия на свръхпродажби/свръхпокупки

Средното сближаване/раздалечаване също е полезно за определяне на състоянията на свръхпродажби/свръхпокупки. Когато MACDсе увеличава, това значи, че цената е надценена и скоро ще се върне към по-реалистични нива.

Раздалечаване

Индикация, че настоящия тренд се очаква да бъде завършен е налице, когато MACD се раздалечава от цената. Бичи различие съществува когато цената достигне нов максимум и в същото време индикатора Moving Average Convergence/Divergence не успява да достигне нов връх. Меча конвергенция се образува, когато цената формира ново дъно, а MACD не успява. И двата типа дивергенция са много важни, ако се наблюдават в зоната на свръхпродажби/свръхкупуване.

Техническият индикатор Осцилатор на Плъзгащите Средни (OsMA) представлява разликата между осцилатора и изглаждането му. В този случай основната линия MACD се използва като осцилатор а сигналната линия е изглаждането на осцилатора.

Изчисляване на MACD

MACD се изчислява като се извади стойността на експоденциалната плъзгаща средна с период 26 от стойността на такава с период 12. След това се поставя проста плъзгаща средна с период 9 представена като точки (сигнална линия) върху MACD.

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Where:

EMA - Експоденциалната Плъзгаща Средна;

SMA - Простата Плъзгаща Средна;

SIGNAL - сигналната линия на индикатора.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.