empty
 
 

Формула и настройки на индикатора RSI : описание, настройка и приложение

Техническият индикатор Relative Strength Index (RSI) е осцилатор, следващ цените, който варира от 0 до 100. RSI е създаден от Wilder. Той препоръчва използването на 14-дневен RSI. С времето 9-дневните и 25-дневните Relative Strength Index индикатори също добиват известност. Един от популярните методи за RSI анализ е да се търси раздалечаване, при което цената формира нов връх и RSI не успява да премине предишната си най-висока стойност. Това отклонение е показател за наближаващ обрат. Ако Relative Strength Index се движи надолу и премине под най-високата си скорощна стойност, това значи, че RSI е завършил "неуспешно обръщане". Неуспешното обръщане е потвръждение за неминуем обрат.

Следните Relative Strength Index се различават:

Върхове и дъна Relative Strength Index обикновено се формира над 70 и под 30. Това често предхожда формирането на върхове или дъна на ценовата графика;

Графични Модели RSI често образува графични модели, като глава и рамене или триъгълници, които могат да са забележими или не на ценовата графика;

Неуспешно обръщане ( преминаване на нива на съпротива и подкрепа или пробиви) Това е мястото където Relative Strength Index надхвърля предишната си висока стойност (връх) или спада под скорощната ниска (дъно);

Нива на Подкрепа и Съпротива Нивата на подкрепа и съпротива се виждат по-добре на графиката на Relative Strength Index, отколкото на ценовата графика.

Дивергенция Дивергенция е на лице, когато цената формира нов връх (или дъно), но това не се потвръждава от нов връх (или дъно) на графиката на Relative Strength Index. Цените обикновено коригират и се продвижват в посока на RSI.

Изчисляване

RSI = 100-(100/(1+U/D))

където:
U - е средния брой на положителни ценови промени;
D - е средния брой на отрицателни ценови промени.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.