Facebook
 
 

Моделът Вимпел е добре познат и широко се използва в техническия анализ. Тази фигура редовно се открива на търговските графики на почти всички валутни двойки.

Моделът Вимпел може да бъде както бичи, така и мечи. За бичи вимпел стълбът е насочен нагоре, а знамето е на най-високата точка. Мечият вимпел има стълб, насочен надолу с формация от ъгъл на най-долната точка от тренда.

Моделът Вимпел Моделът Вимпел

Моделът Вимпел започва със стълб във формата на серия от свещи, които отиват в една посока. Това може да бъде тренд или обикновен ценови импулс. Следващо близко наблюдение на пазара незабавно след достигане на най-ниската точка от мечия тренд (най-високата точка от бичи тренд) ни позволява да определим формацията на последната част от модела - симетричен триъгълник. Обърнете внимание, че моделът Вимпел се формира относително бързо. В момента, когато двете линии преминават през върховете и дъната, доста рязко конвергират една към друга, формирайки малък триъгълник, можем спокойно да потвърдим формацията на модел Вимпел.

Моделът Вимпел

Подходящо време за вход в пазара е моментът, когато цената пробие през линията на Вимпела, която формира триъгълник в посоката на неговия основен тренд, отнасяща се към стълба.

Действителни модели

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.