Facebook
 
 

Триъгълниците са сред най-популярните графични модели, използвани в техническия анализ. Тази комбинация от свещи може да бъде намерена при повечето финансови инструменти и на всяка времева рамка. Триъгълниците попадат в категорията на моделите за продължаване, което означава, че той е предшестван от тренда, бичи или мечи. Моделът се формира на фона на пазарна несигурност, когато интересите на мечките се уравновесяват от интересите на бикове, т.е. когато пазарът определя посоката си.

За да изградите триъгълник, трябва да намерите най-малко четири точки: две точки за начертаване на линия на тренда въз основа на върхове на свещника и две точки за начертаване на линия на тренда въз основа на дъна на свещника. Когато на графиката има консолидация, колебанията на цените намаляват и моделът може да бъде идентифициран. Когато линиите на подкрепа и съпротива се пресекат, формирането на свещника, наречен триъгълник, е завършено.

Възходящи, низходящи и симетрични триъгълници

Има три вида на ценовия модел: възходящ триъгълник, низходящ триъгълник и симетричен триъгълник. Възходящият триъгълник се появява след възходящия тренд и е насочен нагоре:

Модел Триъгълник

Фиг. 1. Модел на възходящ триъгълник

Междувременно линията, изградена върху ценовите върхове, е хоризонтална (което е линия на съпротива) или е насочена леко нагоре. Следователно, долната линия, изградена върху ценовите дъна е насочена нагоре и се пресича с хоризонталната линия. В случай, че цената пробие линията на съпротива, възходящият тренд ще продължи. Цената обаче може дас падне под долната линия. След това трябва да се очаква спад на цената. Но най-вероятно това ще бъде моделът троен връх, модел за обръщане, който често се бърка с триъгълник.

Низходящият триъгълник е насочен надолу. Характеризира се със следната посока на линиите: горната линия, начертана на ценовите върхове, е наклонена надолу, докато долната линия, начертана на ценовите дъна е хоризонтална или също леко насочена надолу.

Когато цената премине над долната линия, трябва да се очаква продължаване на низходящия тренд.

IВ случая на симетричния триъгълник и двете линии на тренда са наклонени към центъра на формацията. Пробивът на модела обикновено се случва в посока на предишния тренд. Това е най-предсказуемият модел на продължаване:

Модел Триъгълник

Фиг. 2. Модел на симетричен триъгълник

Модели тригълници за търговия

Има три начина за навлизане на пазара, когато се формира моделът на триъгълник:

1. След пробив на цената на тренд линията на триъгълника, има възможност за навлизане на пазара в посоката на пробива. Междувременно е по-добре да изчакате, докато пробивът на свещник бъде затворен. Това е най-рискованият начин за навлизане на пазара.

2. За по-безопасно влизане, търговецът трябва да изчака момента, в който линията за пробив на модела е повторно тествана.

3. Цената трябва да тества отново достигнатите между линиите връх или дъно. Това е най-малко рисковият вариант и въпреки факта, че печалбата може да бъде по-малка при такова влизане, има по-голям шанс да спечелите.

Търговецът трябва да вземе предвид факта, че моделът на триъгълника става по-малко надежден, когато цената се приближи до точката на пресичане на линиите. Най-добрите пробиви се случват при 50-75% от завършването на триъгълника.

Целта на тейк-профит отива на същото разстояние като тази между две най-отдалечени точки, свързани с вертикалната линия на триъгълника. Вторият начин за фиксиране на печалба е да се начертае паралелна линия, обратна на линията, пробита от цената. Когато цената докосне тази паралелна линия, сделката се затваря с фиксиране на печалба.

Стоп-лос се поставя на най-високото ниво за низходящ модел или на най-ниското за възходящ модел. Въпреки това, има възможност за поставяне на стоп-лос на по-ниските дъно/връх в случай на симетричен триъгълник или ако една от линиите е наклонена към продължаване на тренда. Търгувайте с модела на триъгълник с повишено внимание, тъй като има големи шансове той да бъде объркан с модел за обръщане. Но ако той е правилно дефиниран и сделката е въведена правилно, търговецът може да разчита на солидни печалби.

Действителни модели

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.