empty
 
 

Podmínky kampaně "Hummer pro kamaráda do nepohody"

1. Hlavní podmínky

  • 1.1 Název kampaně - "Hummer pro kamaráda do nepohody" (dále jen – kampaň).
  • 1.2 Kampaň je organizovaná společností InstaFintech (dále jen – organizátor)
  • 1.3 V rámci kampaně probíhají následující loterie:
   • Loterie o teréní Hummer H3;
   • Loterie "Čestná cena";
   • Loterie "Cena pro každého stého účastníka";
   • Loterie “Pátečních 1000 US Dolarů”.
  • 1.4 Době trvání kampaně - -od 1. Června2009 do 28. března 2012 (dále jen doba trvání kampaně).
  • 1.4.1. Doba loterie Hummer H3 je od 1. června 2009 do 28. března 2010.
  • 1.4.2. Doba loterie "Čestná cena" je od 1. června 2009 do 28. března 2010
  • 1.4.3. Doba loterie " Pátečních 1000 US Dolarů " je od 1. července 2009 do 28. března 2010

2. Účastníci

  • 2.1. Plnoprávní občané, kteří vlastní reálný obchodní účet u společnosti InstaForex (dále jen – účastníci) se mohou zúčastnit soutěže.
  • 2.2. K zúčastnění se v kampani je nezbytné dobít reálný obchodní účet u společnosti InstaForex na 1000 USN nebo více během období kampaně a zaregistrovat se na webové stránce https://www.instaforex.com/cz/
  • 2.3. Účastníci mají právo registrovat se ke kampani více než jedním účtem a zvýšit tak svoje šance na vítězství. Nicméně, v případě, že řízení soutěže rozpozná více než 50 účtů zaregistrovaných jednou osobou, vyhrazuje si právo snížit počet účtů do 50.
  • 2.4. Kterýkoliv účet, který splňuje následující podmínky: A-B+C>1000.00 USD, kde A – suma dobitá před 1. červnem 2009, B – vybraná před 1. červnem 2009, C obchodní výsledky.

3. Obchodní podmínky

  • 3.1. Všechny obchody, které jsou otevřené za neprodejní cenu budou odstraněny.
  • 3.2. Účastníci mohou použít Expert Advisors a obchodní strategie bez omezení.
  • 3.3. Účastník může kdykoli změnit typ obchodního účtu na Swap-free kontaktováním podpůrného servisu..
  • 3.4. Ostatní obchodní podmínky jsou stejné jako obchodní podmínky pro reálný obchodní účet u společnosti InstaForex

4. Stanovení výherců

4.1. Stanovení výherce loterie Hummer H3 (dále jen – výherce kampaně).

  • 4.1.1. Účet výherce bude stanoven podle následujícího schéma: posledních 5 číslic účtu bude použito v proceduře stanovení výherce (bez ohledu na to, zda je pětimístné nebo šestimístné). Pokud se těchto 5 číslic bude shodovat s Hummer-číslem, vlastník tohoto účtu se stane výhercem Hummer H3.
  • 4.1.2. V pátek 28. března 2010 ve 23:59 budou sazby následujících párů stanoveny v momentě ukončení obchodní relace:
   • První číslice Hummer-čísla – polední číslice sazby EURUSD;
   • S\Druhá číslice Hummer-čísla –poslední číslice sazby GBPUSD;
   • Třetí číslice Hummer-čísla – poslední číslice sazby USDJPY;
   • Čtvrtá číslice Hummer-čísla – poslední číslice sazby USDCHF;
   • Pátá číslice Hummer-čísla – poslední číslice sazby USDCAD.
  • V případě, že poslední číslo páru EURUSD v momentě ukončení obchodní relace je nula, první číslice Hummer-čísla bude druhé číslo od konce tohoto páru. V případě, že druhé číslo pro tento pár je také nula, je bráno třetí číslo od konce.
  • Měnové kurzy z USA serverů společnosti InstaForex budou brány v úvahu.
  • 4.1.3. V případě, že generované Hummer-číslo souhlasí s účtem, který není zúčastněn kampaně, výhercem je považovaný předchozí nebo následující účet. Výherce je vybrán na základě největšího vkladu, který je počítaný prostřednictvím vzorce A-B+C.
  • 4.1.4. V případě, že generované číslo tímto způsobem souhlasí se dvěma účty – pětimístný, posledních 5 číslic z šestimístného účtu a posledních 5 číslic ze sedmimístného účtu, výhercem se stane vlastník účtu s největším vkladem (počítaný prostřednictvím vzorce A-B+C).

4.2. Stanovení výherců loterie "Čestná cena"

  • 4.2.1. Pět účtů účastníků, které uspěli v Hummer-čísle a pět účtů, které předcházejí výhernímu účtu se stanou výherci loterie "Čestná cena".
  • 4.2.2. Výherce kampaně nemůže být ve stejný čas výhercem loterie "Čestná cenas".
  • 4.2.3. Výherce loterie quot;Čestná cena" nemá nárok na dvě nebo více cen v rámci loterie.
  • 4.2.4. V případě, že stanovený výherce mezi těmito deseti účty bude v rozporu s body 4.2.2. a 4.2.3. těchto pravidel, za výherce bude považován majitel dalšího účtu.

4.3. Stanovení výherců loterie "Cena pro každého stého účastníka":

  • Výhercem je považovaný každý stý účastník v pořadí.

  4.4. Stanovení výherců loterie “Pátečních 1000 US Dolarů”.

   • Podmínky pro obdržení ceny 1000 USD jsou stejné jako podmínky loterie Hummer. Každý poslední pátek v měsíci, kdy se uzavírá trh stanovíme “Hummer number”, výhercem bude osoba, která má účet nejblíže Hummer číslu.

5. Zveřejnění výsledků

  • 5.1. Statistiky zemí a regionů, ze kterých jsou provedeny registrace mohou být zveřejněny.
  • 5.2. Výsledky kampaně jsou zveřejněny během 7 dnů po ukončení kampaně a všech nezbytných kontrol.
  • 5.3. Organizátoři si vyhrazují právo stanovit dobu zveřejnění výsledků kampaně "Cena pro každého stého účastníka" během celého průběhu kampaně.
  • 5.4. Výsledky soutěže a zpráva o slavnostním předání cen budou zveřejněny na webové stránce https://www.instaforex.com/cz/ a v některých televizích a tiskových komunikačním mediích.

6. Obdržení ceny

6.1. Společné podmínky

  • 6.1.1. Výherce kampaně se po zveřejnění výsledků dohodne s organizátorem po telefonu na datu, času a místě převzetí ceny.
  • 6.1.2. Po určení výherního obchodního účtu organizátor zkontroluje informace o účastníkovi a legálnosti jeho účasti v kampani v souvislosti s body 2.1. – 2.3. těchto pravidel. V případě, že některá data nejsou správná nebo účastník nemá právo zúčastnit se soutěže, vyhlášení výherce je považováno za neplatné.
  • 6.1.3. V případě, že předávání ceny (chybící ID, vypršení ID platnosti atd.) je porušeno výhercem, organizátoři si vyhrazují právo neodměnit výherce.

6.2. Obdržení hlavní ceny kampaně - Hummer H3

  • 6.2.1. Hummer H3 může být předán v hlavním ústředí společnosti v ďż˝ Kaliningradu nebo Moskvě (Ruská federace) podle uvážení výherce.
  • 6.2.2. Cena je předána výherci pouze po zkontrolování ID a podepsání souhlasného certifikátu kde jsou uvedena následující data: celé jméno, datum narození, ID data, kontaktní telefonní číslo s mezinárodní předvolbou a poštovní směrovací číslo. V případě, že výherce neposkytne tyto informace, organizátor si vyhrazuje právo nepředat výherci cenu.
  • 6.2.3. Výherce soutěže je zodpovědný za převoz vozu z jakýchkoli kanceláří následujících společností: Moskva nebo Kaliningrad (Ruská federace).
  • 6.2.4. Od chvíle převzetí ceny je účastník kampaně zodpovědný za platbu daní a dalších povinných poplatků stanovených vládou.
  • 6.2.5. Výherce kampaně je zodpovědný za převoz vozu z hlavního sídla firmy v Kaliningradu, Ruská federace.
  • 6.2.6. Pokud se z jakéhokoli důvodu výherce nemůže dostavit k převzetí vozu, dostane 50000$ na účet. Peníze nebude možné vybrat, ale jakýkoliv zisk získaný z této částky může být vybrán bez omezení.

6.3. Obdržení ceny za loterii "Čestná cena".

  • 6.3.1. Výherci loterie "Čestná cena" dostanou PDA (osobního digitálního asistenta). Počet PDA – 10 položek, jedna pro každého klienta.
  • 6.3.2. Pro získání ceny musí výherce poslat kopii jeho ID na e-mail: [email protected] nebo faxem: +7 4012 616265 během 30 dnů po zveřejnění výsledků soutěže.
  • 6.3.3. Cena bude zaslána poštou na adresu, která byla uvedena v registračním formuláři.

6.4. Cena loterie "Cena pro každého stého účastníka"

  • 6.4.1. Výherce loterie "Cena pro každého stého účastníka" dostane 100 bonusových USD (nebo odpovídající částku v měně jejich účtu) na reální obchodní účet, který je zaregistrovaný v kamani.
  • 6.4.2. Pro získání ceny musí výherce poslat kopii jeho ID na e-mail: [email protected] nebo faxem: +7 4012 616265 během 30 dnů po zveřejnění výsledků soutěže.
  • 6.4.3. Bonusový kapitál je připočten během 24 pracovních hodin po té, co společnost obdrží kopii ID a úspěšně identifikuje osobnosti.
  • 6.4.4. Bonusový kapitál nemůže být vybrán z obchodního účtu bez jakýchkoliv limitů.

6.5. Obdržení ceny “Pátečních 1000 US Dolarů”

  • 6.5.1. Výherce loterie "Pátečních 1000 US Dolarů" dostane 1000 USD (nebo odpovídající částku v měně jejich jeho účtu) na reálný obchodní účet, který byl zaregistrovaný v kampani.
  • 6.5.2. Pro získání bonusu musí výherce zaslat svou kopii ID na e-mail: [email protected] nebo faxem: +7 4012 616265 během 30 dnů po zveřejnění výsledků kampaně.
  • 6.5.3. Bonusový kapitál je připočten během 24 pracovních hodin po té, co společnost obdrží kopii ID a úspěšně identifikuje osobnosti.
  • 6.5.4. Bonusový kapitál nemůže být vybrán z obchodního účtu bez jakýchkoliv limitů.

7. Konečná opatření

  • 7.1. Organizátor učiní opatření k ochraně dat spojených s konáním kampaně proti neautorizovaným přístupům a zavazuje se neposkytnout informace třetí straně.
  • 7.2. Fakta o účastni v kampani v případě vítězství ukazují účastníkův souhlas s:
   • Rozhovor prostřednictvím rádia, televize nebo dalších tiskových medií.;
   • Použití jeho obrázku (fotografie atd.) organizátorem k reklamě.;
   • Jeho jméno může být použito organizátorem k reklamě bez dalších poplatků;
   • Všechna autorská práva reklamních materiálů, které byly zmíněny výše jsou vyhrazeny organizátorem.
  • 7.3. Všechny spory a nesouhlasy, které se mohou objevit v souvislosti s konáním kampaně a jejími výsledky budou řešeny vyjednáváním.
  • 7.4. Účast v kampani automaticky znamená obeznámenost a souhlas s pravidly a jejími podmínkami.
  • 7.5. Pokud výherce kampaně odmítne uposlechnout pravidla, jeho účast je vystavena zrušení.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Hlavní stránka soutěže

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.