empty
 
 

Doji Star je svíčkový patern, který se objeví před obratem trendu. Nejprve se objeví svíčka s dlouhým tělem. Její barva odráží předchozí trend. Černá barva potvrzuje klesající trend zatímco bílá svíčka poukazuje na rostoucí trend.

Následující den se otevírací cena rovná uzavírací ceně díky mezeře ve směru trendu. Doji Star je dobrý příklad použití grafu s japonskými svíčkami pro analýzu trhu. Tento patern dává vždy jasné signály. Slábnutí trendu nebude takové očividné pokud použijeme jinou metodu pro analýzu grafu.

Jak identifikovat Doji Star?

  • V první den, se objeví dlouhá svíčka.
  • Pak na druhý den vidíme Doji, která uzavře gap.
  • Stíny Doji by neměly být velmi dlouhé, hlavně během býčího trendu.

Psychologie obchodování

Medvědí Doji Star se objeví během rostoucího trendu, což je potvrzeno silnou bílou svíčkou. Další den probíhá obchodování v úzkém cenovém pásmu a uzavírací cena se rovná nebo je blízko otevírací ceny. Taková situace způsobí, že obchodníci zapomenou na předchozí rostoucí trend. Většina obchodníků změní své pozice co dělá svíčku ještě delší. Pokud je uzavírací cena následujícího dne pod Doji Star, trend se obrátí.

Často se stává, že pokud se v první den dojde k uzavření obchodu v hlavním trendu, vznikne cenová mezera ještě před zformováním Doji Star. Pokud mezera "gap" pokrývá stíny, obrat trhu se stává ještě důležitějším. Barva svíčky prvního dne musí potvrzovat směřování trendu.

Změna paternu

Býčí Doji Star skládá z dlouhé černé svíčky, která odporuje býčímu charakteru paternu.

Medvědí Doji Star je prezentována dlouhou bílou svíčkou, která také popírá patern. Takové konflikty nemohou být ignorovány.

Býčí Doji Star
Býčí Doji Star
Medvědí Doji Star
Medvědí Doji Star

Stáhnout


Zpět na seznam
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.
Widget zpětného volání