Facebook
 
 

Vzorec výpočtu

Horný Donchianův kanál = HH(n), Nejvyšší maximum za n období

Spodný Donchianův kanál = LL(n), Nejnižší minimum za n období

Stredný Donchianův kanál = (Horný Donchianův kanál + Spodný Donchianův kanál) / 2

Použití při obchodování

Cenový kanál může dobře fungovat na technické analýze založených trendových a proti trendových obchodních systémech.

Klasické pravidla obchodního systému založeného na tomto indikátoru předpokládají:

  • Nákup aktiv když cena uzavřela nad kanálem 20
  • Prodej aktiv, když se cena ustálila pod kanálem20
  • Zavření prodejní pozice, když se kanál zformuje nad 5. obdobím
  • Zavření nákupní pozice, když se kanál zformuje pod 5. obdobím

K zjednodušení identifikace signálů na proražení, je nezbytné používat ještě jeden takový indikátor nastaven na +2.

Takový obchodní styl může být aplikován na intradenní, střednědobé a dlouhodobé operace na komoditních a ostatních finančně zaměřených trzích.

Pokud jsou pohyby na mezinárodním měnovém trhu hlavně postranní nebo cenové pohyby jsou nevýrazné, je nezbytné používat filtry selektující obchody abychom dosáhli nejlepší možný breakoutový systém založený na cenových kanálech. Díky tomu budou vyfiltrované pouze signály, které upozorní jen na pohyby, které prorazí Donchianův kanál.

Je mnohem lepší kombinovat tyto signály na proražení v kombinaci s filtrem, který je založen na ADC (indikátor ukazující sílu trendu) a ATR (který měří volatilitu cenových změn) indikátorech.

Výstupy z trhu založené na indikátoru Cenového kanálu umožňují uzavřít obchody bez ztrát během korekcí, které se obvykle vyskytují po silném proražení určité cenové úrovně. Taková situace se obvykle vyskytuje, když cenový pohyb výrazně opustí cenový kanál proražením jeho cenových hranic. Používání tohoto indikátoru tedy zabrání ztrátě prostředků, při zpětném pohybu a přispívá k tomu abyste dokázali zavírat většinu obchodů v zisku.

Donchianův kanál

InstaForex parametry Donchianovho kanálu

period - 20
displacement - 2
mode - 1 or 2

Když je mód = 1, indikátor je založen na nejvyšším maximu a nejnižším minimu posledních n období

Když je mód = 2, indikátor je založen na uzavírací ceně posledných n období

Stáhnout


Zpět na seznam
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.