empty
 
 

ForexCopy obchodníci

Inovativní systém ForexCopy společnosti InstaForex zve všechny obchodníky, aby se zaregistrovali do systému ForexCopy a poskytli tak jiným obchodníkům placenou službu ve formě kopírování jejich obchodů. Poskytnutím přístupu ke kopírování obchodů obdrží tito obchodníci provizi za každý kopírovaný obchod nebo za každý den odběru.

Chcete-li se stát ForexCopy obchodníkem, neboli traderem, otevřete si účet na kterémkoli serveru InstaForex a registrujte se jako obchodník v systému ForexCopy. Po registraci si nastavte podmínky kopírování pro své následovníky (followery) a vyberte jednu z následujících platebních možností

Provize za ziskový obchod:

 • provizi za ziskové obchody hradí následovník;
 • provizi za 0,01 lot ziskových obchodů hradí následovník;
 • podíl na zisku hradí následovník pouze za ziskové obchody.

Provize za obchodované loty:

 • provize za 0,01 lot ziskového nebo ztrátového obchodu kopírovaného do účtu následovníka. Tento typ provize je účtován za ziskové i ztrátové obchody a je hrazen následovníkem na konci obchodního dne;
 • provize 0,5 pipu za 1 lot obchodovaný následovníkem. Tento typ provize je účtován za ziskové i ztrátové obchody. Tuto provizi hradí společnost InstaForex v plné výši, čímž umožňuje ForexCopy obchodníkům bezplatně realizovat svůj projekt pro následovníky a zvyšovat jeho popularitu.

Provize za každý den odběru:

 • provize za den sledování se vyplácí denně s výjimkou dnů, kdy je forexový trh uzavřen, tj. o svátcích (25. 12. a 1. 1.) a o víkendech (soboty a neděle).

Po registraci do systému ForexCopy bude váš obchodní účet přidán do seznamu veřejného monitoringu, který navštěvují tisíce potenciálních následovníků, kteří denně vyhledávají ty nejlepší investiční projekty. Systém ForexCopy neomezuje počet následovníků, které může jeden obchodník mít. Obchodníci mohou poskytnout svou obchodní činnost ke kopírování desítkám, stovkám nebo dokonce tisícům následovníků po celém světě. Systém kopírování obchodů je plně automatizovaný a nevyžaduje žádnou další práci ze strany obchodníků, což jim umožňuje plně se soustředit na obchodování na forexu.

ForexCopy obchodníci mají možnost kopírovat obchody jiných ForexCopy obchodníků, které si vyberou v seznamu monitoringu. Spojením skupiny obchodníků, jejichž příkazy jsou kopírovány integrovaným způsobem, může následovník pokrýt možné ztráty nebo se připojit ke skupině dalších následovníků a kopírovat obchody jednoho obchodníka v menším měřítku. Obchodník může využívat různé obchodní metody, technické a fundamentální analýzy, kopírovat příkazy jiných obchodníků, analyzovat jejich strategií a průměrovat rizika.

V závislosti na volbě platební metody obdrží ForexCopy obchodníci svou provizi do konce obchodního dne, nebo po zrušení odběru. Obchodník si může stanovit provizi za každý den odběru, a ta je mu pak vyplácena každý den. Pokud si obchodník vybere provizi za uskutečněný obchod, dostává provizi za každý ziskový obchod poté, co jejich následovník zruší odběr jeho obchodů. V tomto případě se provize vypočítá na základě výsledku obchodování (celkový zisk a celková ztráta) za dobu odběru. Provize za obchodované loty se připisují ve dnech, kdy jsou obchody kopírovány do účtu následovníka. Všechny provize jsou vypláceny automaticky bez jakékoli další práce ze strany obchodníků. Obchodník i následovník mohou sledovat aktuální částku provize, která má být uhrazena, online.

Souběžná registrace v systémech ForexCopy a PAMMS.

Zákazníci InstaForexu mají bezkonkurenční příležitost zaregistrovat se do obou systémů pomocí jednoho obchodního účtu. Díky obchodování na jednom účtu mohou obchodníci nejen poskytovat své obchody pro kopírování v systému ForexCopy, ale také přijímat investice do svých PAMM projektů. Klienti InstaForexu si také mohou vybrat jakým způsobem budou vydělávat na výkonech traderů registrovaných v obou systémech. To znamená, že mohou kopírovat obchody jako followeři na ForexCopy nebo investovat do svých PAMM projektů.

ForexCopy následovníci

Systém ForexCopy společnosti InstaForex poskytuje investorům širokou škálu finančních služeb. InstaForex vyvinul svůj systém ForexCopy, bezprecedentní online brokerskou službu, díky svému revolučními přístupu k investicím v projektech ForexCopy a díky inovativnímu přístupu k základním principům vypořádávání plateb mezi obchodníkem, traderem, a následovníkem, followerem.

 • Systém ForexCopy umožňuje online kopírování příkazů těch nejlepších obchodníků. Riziko ztráty lze snížit kopírováním obchodů několika obchodníků a výběrem kombinace jejich strategií, založených na technických a fundamentálních analýzách.
 • Follower, tedy následovník, nepřevádí své prostředky na účty traderů, tedy obchodníků, v systému ForexCopy. Peníze zůstávají na obchodním účtu followera pod jeho kontrolou. Follower tedy nemusí žádat o zpětné zúčtování z účtu obchodníka.
 • Follower si může upravit poměr kopírování. Tato možnost může být účinná, pokud chce follower snížit rizika poměru 1:1, nebo když follower nemá dostatek prostředků na kopírování všech obchodů.
 • Systém ForexCopy umožňuje followerům vybrat, které měnové páry budou kopírovat. Tento parametr si follower nastavuje při přihlášení ke kopírování určitého tradera. Follower může vždy změnit seznam obchodních nástrojů bez toho, aniž by rušil svůj odběr daného tradera.
 • Při úpravě rozšířených parametrů předplatného může follower nastavit rozsah objemu obchodů. Volba „Lot Range“ umožňuje followerům kopírovat pouze obchody, které spadají do vybraného rozsahu (minimální a maximální objem). Kromě toho mohou followeři nastavit parametry při překročení maximálního a minimálního objemu. Při použití parametru Fixed Lot se z účtu tradera zkopírují všechny obchody s fixním objemem.
 • Follower platí provize buď za kopírování všech obchodů nebo pouze za obchody ziskové, a to v závislosti na typu provize stanovené obchodníkem. Pokud platí pouze za ziskové obchody, měl by zisk přesáhnout částku provize zaplacenou následovníkem obchodníkovi za kopírování jeho příkazů. Follower není povinen platit za ztrátové obchody. Tento typ provize zvýhodňuje followery a chrání jejich zájmy.
 • Pokud si follower vybere obchodníka, který účtuje denní provizi, měl by platit za každý den jeho odběru, s výjimkou dnů, kdy je forexový trh uzavřen z důvodů svátků (25.12. a 1.1.) nebo během víkendů (soboty a neděle). ForexCopy obchodníci si mohou tento typ provize nastavit na základě strategie, kterou používají.
 • Kopírování obchodů může být pro následovníky zdarma, pokud ForexCopy obchodník stanoví provizi za obchodované loty, kterou pak v tomto případě hradí InstaForex.

Chcete-li začít kopírovat obchody, otevřete si obchodní účet na kterémkoli serveru skupiny InstaForex a zaregistrujte se do systému ForexCopy jako follower. Po registraci si pak můžete prohlédnout seznam sledování a podmínky kopírování, které tradeři nastavili ohledně poskytování svých služeb. Follower má také možnost nastavit si parametry předplatného pro každého obchodníka a vybrat si měnové páry a poměr kopírování.

Parametry odběru se nastavují pro každého obchodníka zvlášť a lze je kdykoli změnit bez zrušení daného odběru. V případě, že trader změní platební možnosti, nemá to vliv na již registrované followery u daného tradera. Systém chrání followery před úpravami, které by trader mohl provést na základě vlastního uvážení a zaručuje, že budou dodržovány podmínky kopírování přijaté followerem.

Systém je plně automatizovaný a nevyžaduje od následvníka žádné další kroky. Jakmile obchodník jeho odběr schválí, bude trvat přibližně 15 minut, než bude systém ForexCopy připraven kopírovat příkazy. Každý následovník může sledovat statistiky o obchodování a zůstatku na účtu v Klientském portále.

Všechny opce kopírované ve ForexCopy jsou zobrazeny na stránkách sekce Forexové opce ve Vašem Klientském portále.

V závislosti na volbě platby obdrží trader provizi do konce obchodního dne nebo po zrušení odběru followerem. Trader si může stanovit denní provizi a obdržet provizi každý den, nebo provizi za obchod a obdržet provizi za každý ziskový obchod poté, co jeho follower zruší svůj odběr. Všechny typy provizí jsou připisovány automaticky, bez jakékoli další práce. Trader i follower vidí aktuální částku provize, která má být vyplacena, online.

ForexCopy následovníci mohou upgradovat svůj profil a stát se obchodníky s právem kopírovat příkazy jiných obchodníků. Tuto možnost si mohou nastavit ve svém profilu. Kromě toho bude účet takového followera zahrnut do seznamu monitoringusystému ForexCopy.

Kopírování obchodů

Systém ForexCopy je navržen tak, aby traderům umožnil kopírovat příkazy úspěšných traderů online. Každý uživatel systému ForexCopy může sledovat ziskové obchodní strategie tak, že v seznamu veřejného monitoringu vybere tradery a zkopíruje jejich úspěšné obchody.

Uživatelé systému ForexCopy mohou pracovat jak s klasickými obchodními nástroji, tak s měnovými opcemi. Follower ForexCopy může kopírovat opční smlouvy z účtu tradera ForexCopy pomocí širokého výběru nominálních hodnot těchto opcí.

Každý uživatel ForexCopy může kopírovat obchody jiných uživatelů a umožnit každému uživateli kopírovat své obchody.

Systém ForexCopy nabízí široký seznam platebních možností. Trader dostává provizi za jednoho nebo více followerů, kteří kopírují jeho obchody. Existuje také možnost provize za kopírovaný obchod, denní provize a podíl na zisku z obchodu. Pokud si follower zvolí poslední z možností, platí pouze za ziskové kopírované obchody.

Každý trader ForexCopy může také poskytnout své služby followerům zdarma. V tomto případě hradí provizi společnost InstaForex.

Neexistují žádná omezení pro počet kopírovaných obchodů několika traderů, můžete systém upravit tak, aby kopíroval všechny jejich obchody.

Každý uživatel InstaForexu se může zaregistrovat do systému ForexCopy a sledovat tolik úspěšných obchodníků, kolik chce. Pro registraci v systému InstaForex neexistují žádná zvláštní omezení. Služba je navíc poskytována zdarma.

Možnosti platby

Systém ForexCopy společnosti InstaForex umožňuje investorům kopírovat obchody těch nejlepších ForexCopy obchodníků. Proč je tento systém zajímavý i pro zkušené obchodníky? Za poskytování svých služeb obdrží ForexCopy obchodníci provizi za kopírované ziskové obchody, provizi za obchodované loty nebo provizi za každý den odběru služeb.

Existuje několik způsobů odměňování ForexCopy obchodníků, kteří poskytují své obchody ke kopírování. Při registraci do systému si obchodník vybere jednu z následujících platebních možností:

 • denní provize (následovník platí provizi na konci každého obchodního dne s výjimkou dnů volna na forexových trzích);
 • provize za každý obchod otevřený v rámci odběru;
 • podíl na zisku následovníků;
 • provize za objem kopírovaných obchodů uzavřených se ziskem nebo ztrátou;
 • bezplatné kopírování (obchodník obdrží provizi za objem obchodovaných lotů od brokera, tj. InstaForex).

ForexCopy obchodníci si nastaví platební možnosti při registraci do systému. Každá platební možnost je nastavena individuálně pro jednotlivé ForexCopy odběry. Jeden obchodník může obdržet provizi od následovníků různými způsoby: za jeden den, za jeden obchod nebo podílem na zisku.

Možnost vybrat a změnit platební možnosti pro ForexCopy odběr vytváří velmi výhodné podmínky pro různé účastníky služby. Někdo preferuje možnost platby po ziskových obchodech (podíl na zisku), jiní dávají přednost placení za každý obchod. Svoboda volby a svoboda nabídky jsou součástí úspěchu systému ForexCopy, který je atraktivní pro obchodníky, kteří se snaží vytvářet zisk jak z vlastního obchodování, tak z poskytování svých obchodů ke kopírování.

Forexové signály

Systém ForexCopy od InstaForexu skýtá poskytovatelům forexových signálů jedinečnou příležitost k distribuci svých služeb online mezi jednotlivé tradery.

Systém ForexCopy je uživatelsky přívětivá služba, která je navržena tak, aby zákazníkům umožňovala kopírování obchodů úspěšných traderů prostřednictvím předplatného těchto služeb. Nejsou zde žádná omezení používání expert advisorů ani jiné restrikce. Systém ForexCopy tak poskytuje nejlepší příležitost pro ty, kteří mají zájem prodávat forexové signály.

Systém ForexCopy nabízí jednoduchý způsob, jak prodávat signály. Poskytuje plně automatizované rozhraní placeného předplatného pro Vaše obchody a automatické připsání plateb na Váš účet spolu s možností sledovat převody peněz za Vaše signály od stovek nebo dokonce tisíců předplatitelů.

Po registraci v systému ForexCopy bude Váš účet automaticky přidán do veřejného monitoringu traderů, který denně navštíví tisíce traderů. Monitorování Vám nabízí sledující, s nimiž jste se nikdy nesetkali, kteří žijí v různých zemích a dokonce mluví různými jazyky.

Jediným požadavkem, který byste měli splnit pro prodej signálů v systému ForexCopy, je mít obchodní účet u InstaForexu. Začněte obchodovat a ostatní budou kopírovat Vaše obchody!

Pokud nemáte zkušenosti s obchodováním, ale dokážete rozpoznat úspěšné obchodníky, přihlaste se k odběru jejich obchodů a předávejte jejich signály Vašim zákazníkům!

Dobrá rada: jako poskytovatel forexových signálů využijte výhod systému ForexCopy a vložte svůj přidružený kód do odkazu, který přeposíláte traderovi, kterého jste si vybrali. Pokud budou Vaši zákazníci tento odkaz následovat a rozhodnou se kopírovat příkazy tohoto obchodníka, obdržíte provizi z každého obchodu, který uskuteční.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.