Obchodníci ForexCopy

Inovativní systém ForexCopy od InstaForexu zve všechny tradery, aby se zaregistrovali do systému a poskytli tak placenou službu kopírování svých obchodů. Poskytnutím přístupu ke kopírování obdrží tito tradeři provizi za každý kopírovaný obchod nebo provizi za každý den předplatného.

Chcete-li se stát traderem na ForexCopy, otevřete si účet na kterémkoli serveru InstaForexu a registrujte se jako trader v systému ForexCopy. Po registraci si nastavte podmínky kopírování pro své sledující (followery) a vyberte jednu z následujících platebních možností

Provize za ziskový obchod:

 • Provizi za ziskové obchody platí sledující;
 • provizi za 0,01 lotu hradí follower za 0,01 lotu pouze u ziskových obchodů;
 • podíl na zisku vyplácí follower pouze za ziskové obchody.

Provize za počet obchodovaných lotů:

 • provize za 0,01 lotu, kopírovaného do účtu followera, s konečným ziskem nebo ztrátou. Tento typ provize je účtován za ziskové i ztrátové obchody a je hrazen followerem na konci obchodního dne;
 • Provize 0,5 pipu za 1 lot obchodovaný každým followerem. Tento typ provize je účtován za ziskové i ztrátové obchody. InstaForex tuto provizi plně hradí, čímž umožňuje traderům systému ForexCopy bezplatně realizovat svůj projekt pro sledující a zvyšovat jeho popularitu.

Provize za každý den předplatného:

 • provize za den předplatného se vyplácí denně s výjimkou dnů, kdy je forexový trh uzavřen, tj. o svátcích (25. 12. a 1. 1.) a o víkendech (soboty a neděle).

Po registraci do systému ForexCopy bude Váš obchodní účet přidán do seznamu veřejného monitoringu, který navštěvují tisíce potencionálních followerů, kteří denně vyhledávají ty nejlepší investiční projekty. Systém ForexCopy neomezuje počet followerů, které může trader mít. Tradeři mohou poskytnout svůj obchod ke kopírování desítkám, stovkám nebo dokonce tisícům followerů po celém světě. Systém kopírování obchodů je plně automatizovaný a nevyžaduje žádnou další práci ze strany traderů, což jim umožňuje plně se soustředit na obchodování na Forexu.

Tradeři na ForexCopy mají možnost kopírovat obchody jiných ForexCopy traderů tím, že je vyberou ze seznamu. Spojením skupiny traderů, jejichž příkazy jsou kopírovány integrovaným způsobem, může follower pokrýt možné ztráty nebo se připojit ke skupině dalších followerů a kopírovat obchody jednoho tradera v menším měřítku. Trader může používat různé obchodní metody, technické a fundamentální analýzy kopírováním příkazů jiných traderů, analyzováním jejich strategií a průměrováním rizik.

V závislosti na volbě platby obdrží ForexCopy tradeři svou provizi do konce obchodního dne nebo po zrušení předplatného. Trader si může stanovit provizi za každý den předplatného, a ta je mu pak vyplácena každý den. Pokud si trader vybere provizi za uskutečněný obchod, dostává provizi za každý ziskový obchod poté, co jejich follower zruší předplatné. V tomto případě se provize vypočítává na základě výsledku obchodování (celkový zisk a celková ztráta) za dobu předplatného. Provize za obchodované loty se připisují ve dnech, kdy jsou obchody kopírovány do účtu sledujícího. Všechny provize jsou vypláceny automaticky bez jakékoliv další práce ze strany traderů. Trader i follower mohou sledovat aktuální částku provize k zaplacení online.

Souběžná registrace v systémech ForexCopy a PAMMS.

Zákazníci InstaForexu mají bezkonkurenční příležitost zaregistrovat se do obou systémů pomocí jednoho obchodního účtu. Díky obchodování na jednom účtu mohou obchodníci nejen poskytovat své obchody pro kopírování v systému ForexCopy, ale také přijímat investice do svých PAMM projektů. Klienti InstaForexu si také mohou vybrat jakým způsobem budou vydělávat na výkonech traderů registrovaných v obou systémech. To znamená, že mohou kopírovat obchody jako followeři na ForexCopy nebo investovat do svých PAMM projektů.

Followeři na ForexCopy

Systém ForexCopy od společnosti InstaForex poskytuje investorům širokou škálu finančních služeb. InstaForex vyvinul svůj systém ForexCopy, bezprecedentní online makléřskou službu díky svému revolučními přístupu k investicím v projektech ForexCopy a díky inovativnímu přístupu k základním principům vypořádávání plateb mezi traderem a followerem.

 • Systém ForexCopy umožňuje online kopírování příkazů top traderů. Riziko ztráty lze snížit kopírováním obchodů několika traderů a výběrem kombinace jejich strategií, založených na technických a fundamentálních analýzách.
 • Follower nepřevádí své prostředky na účty traderů v systému ForexCopy. Peníze zůstávají na obchodním účtu followera pod jeho kontrolou. Follower tedy nemusí žádat o zpětné zúčtování z účtu obchodníka.
 • Follower si může upravit poměr kopírování. Tato možnost může být účinná, pokud chce follower snížit rizika poměru 1:1, nebo když follower nemá dostatek prostředků na kopírování všech obchodů.
 • Systém ForexCopy umožňuje followerům vybrat, které měnové páry budou kopírovat. Tento parametr si follower nastavuje při přihlášení ke kopírování určitého tradera. Follower může vždy změnit seznam obchodních nástrojů bez toho, aniž by rušil své předplatné.
 • Při úpravě rozšířených parametrů předplatného může follower nastavit rozsah objemu obchodů. Volba „Lot Range“ umožňuje followerům kopírovat pouze obchody, které spadají do vybraného rozsahu (minimální a maximální objem). Kromě toho mohou followeři nastavit parametry při překročení maximálního a minimálního objemu. Při použití parametru Fixed Lot se z účtu tradera zkopírují všechny obchody s fixním objemem.
 • Kromě měnových nástrojů jsou binární opce Forexu také dostupné pro kopírování v systému ForexCopy. Kopírování opcí je založeno na poměru kopírování s nominální hodnotou opce v rozmezí 1–1000 USD..
 • Folower platí provize buď za kopírování všech obchodů nebo pouze za ziskové, v závislosti na typu provize stanovené obchodníkem. Pokud platí pouze za ziskové obchody, měl by zisk přesáhnout částku provize zaplacenou followerem obchodníkovi za kopírování příkazů. Follower není povinen platit za ztrátové obchody. Tento typ provize zvýhodňuje followery a chrání jejich zájmy.
 • Pokud si follower vybere obchodníka, který účtuje denní provizi, měl by platit za každý den předplatného, s výjimkou dnů, kdy je forexový trh uzavřen pro svátky (25. 12. a 1. 1.) nebo víkendů (soboty a neděle). Tradeři na ForexCopy si mohou tento typ provize nastavit na základě strategie, kterou používají.
 • Kopírování obchodů může být pro následovníky zdarma, pokud trader ForexCopy stanoví provizi za obchodované loty, kterou pak v tomto případě hradí InstaForex.

Chcete-li začít kopírovat obchody, otevřete si obchodní účet na kterémkoli serveru skupiny InstaForex a zaregistrujte se do systému ForexCopy jako follower. Po registraci si pak můžete prohlédnout seznam sledování a podmínky kopírování, které tradeři nastavili ohledně poskytování svých služeb. Follower má také možnost nastavit si parametry předplatného pro každého obchodníka a vybrat si měnové páry a poměr kopírování.

Parametry předplatného se nastavují pro každého tradera zvlášť a lze je kdykoliv změnit bez zrušení předplatného. V případě, že trader změní platební možnosti, nemá to vliv na již registrované followery u daného tradera. Systém chrání followery před úpravami, které by trader mohl provést na základě vlastního uvážení a zaručuje, že budou dodržovány podmínky kopírování přijaté followerem.

Systém je plně automatizovaný a nevyžaduje od followera žádné další kroky. Jakmile trader předplatné schválí, bude trvat přibližně 15 minut, než bude systém ForexCopy připraven kopírovat příkazy. Každý follower může sledovat statistiky o obchodování a zůstatku na účtu v Klientském portále.

Všechny opce kopírované ve ForexCopy jsou zobrazeny na stránkách sekce Forexové opce ve Vašem Klientském portále.

V závislosti na volbě platby obdrží trader provizi do konce obchodního dne nebo po zrušení předplatného. Trader si může stanovit denní provizi a obdržet provizi každý den, nebo provizi za obchod a obdržet provizi za každý ziskový obchod poté, co jeho follower zruší své předplatné. Všechny typy provizí jsou připisovány automaticky, bez jakékoli další práce. Trader i follower vidí online aktuální částku provize, která má být vyplacena.

Followeři systému ForexCopy mohou upgradovat svůj profil a stát se tradery s právem kopírovat příkazy jiných traderů. Mohou si tuto možnost nastavit v profilu. Kromě toho bude účet takového followera zahrnut do monitorovacího seznamu systému ForexCopy.

Kopírování obchodů

Systém ForexCopy je navržen tak, aby traderům umožnil kopírovat příkazy úspěšných traderů online. Každý uživatel systému ForexCopy může sledovat ziskové obchodní strategie tak, že v seznamu veřejného monitoringu vybere tradery a zkopíruje jejich úspěšné obchody.

Uživatelé systému ForexCopy mohou pracovat jak s klasickými obchodními nástroji, tak s měnovými opcemi. Follower ForexCopy může kopírovat opční smlouvy z účtu tradera ForexCopy pomocí širokého výběru nominálních hodnot těchto opcí.

Každý uživatel ForexCopy může kopírovat obchody jiných uživatelů a umožnit každému uživateli kopírovat své obchody.

Systém ForexCopy nabízí široký seznam platebních možností. Trader dostává provizi za jednoho nebo více followerů, kteří kopírují jeho obchody. Existuje také možnost provize za kopírovaný obchod, denní provize a podíl na zisku z obchodu. Pokud si follower zvolí poslední z možností, platí pouze za ziskové kopírované obchody.

Každý trader ForexCopy může také poskytnout své služby followerům zdarma. V tomto případě hradí provizi společnost InstaForex.

Neexistují žádná omezení pro počet kopírovaných obchodů několika traderů, můžete systém upravit tak, aby kopíroval všechny jejich obchody.

Každý uživatel InstaForexu se může zaregistrovat do systému ForexCopy a sledovat tolik úspěšných obchodníků, kolik chce. Pro registraci v systému InstaForex neexistují žádná zvláštní omezení. Služba je navíc poskytována zdarma.

Možnosti platby

Systém ForexCopy společnosti InstaForex umožňuje investorům kopírovat obchody těch nejlepších traderů na Forex Copy. Proč je tento systém zajímavý i pro zkušené tradery? Za poskytování svých služeb obdrží tradeři na ForexCopy provizi za kopírované ziskové obchody, provizi za obchodované loty nebo provizi za každý den odběru služeb.

Existuje několik způsobů, jak odměnit tradery ForexCopy, kteří poskytují své obchody ke kopírování. Při registraci do systému si trader vybere jednu z následujících platebních možností:

 • denní provize (follower platí provizi na konci každého obchodního dne s výjimkou dnů volna na forexových trzích);
 • provize za každý obchod otevřený v rámci předplatného;
 • podíl na zisku od followerů;
 • provize za objem kopírovaných obchodů uzavřených se ziskem nebo ztrátou;
 • bezplatné kopírování (trader obdrží provizi za objem obchodovaných lotů od brokera).

Tradeři si ve ForexCopy nastaví platební možnosti při registraci v systému. Každá platební možnost je nastavena individuálně pro jednotlivé předplatné ForexCopy. Jeden trader může obdržet provizi od followerů různými způsoby: za jeden den, za jeden obchod nebo podílem na zisku.

Možnost vybrat a změnit platební možnosti pro předplatné ForexCopy vytváří velmi výhodné podmínky pro různé účastníky. Někdo preferuje možnost platby po ziskových obchodech (podíl na zisku), jiní dávají přednost placení za každý obchod. Svoboda volby a svoboda nabídky jsou součástí úspěchu systému ForexCopy ,který je atraktivní pro tradery, kteří se snaží tvořit zisk jak z vlastního obchodování, tak z poskytování svých obchodů ke kopírování.

Forexové signály

Systém ForexCopy od InstaForexu skýtá poskytovatelům forexových signálů jedinečnou příležitost k distribuci svých služeb online mezi jednotlivé tradery.

Systém ForexCopy je uživatelsky přívětivá služba, která je navržena tak, aby zákazníkům umožňovala kopírování obchodů úspěšných traderů prostřednictvím předplatného těchto služeb. Nejsou zde žádná omezení používání expert advisorů ani jiné restrikce. Systém ForexCopy tak poskytuje nejlepší příležitost pro ty, kteří mají zájem prodávat forexové signály.

Systém ForexCopy nabízí jednoduchý způsob, jak prodávat signály. Poskytuje plně automatizované rozhraní placeného předplatného pro Vaše obchody a automatické připsání plateb na Váš účet spolu s možností sledovat převody peněz za Vaše signály od stovek nebo dokonce tisíců předplatitelů.

Po registraci v systému ForexCopy bude Váš účet automaticky přidán do veřejného monitoringu traderů, který denně navštíví tisíce traderů. Monitorování Vám nabízí sledující, s nimiž jste se nikdy nesetkali, kteří žijí v různých zemích a dokonce mluví různými jazyky.

Jediným požadavkem, který byste měli splnit pro prodej signálů v systému ForexCopy, je mít obchodní účet u InstaForexu. Začněte obchodovat a ostatní budou kopírovat Vaše obchody!

Pokud nemáte zkušenosti s obchodováním, ale dokážete rozpoznat úspěšné obchodníky, přihlaste se k odběru jejich obchodů a předávejte jejich signály Vašim zákazníkům!

Dobrá rada: jako poskytovatel forexových signálů využijte výhod systému ForexCopy a vložte svůj přidružený kód do odkazu, který přeposíláte traderovi, kterého jste si vybrali. Pokud budou Vaši zákazníci tento odkaz následovat a rozhodnou se kopírovat příkazy tohoto obchodníka, obdržíte provizi z každého obchodu, který uskuteční.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.