empty
 
 

Jinými slovy, termínová smlouva by měla být vypořádána k datu uvedenému ve smlouvě. Futures na dodávky každodenního zboží jsou těmi nejběžnějšími kontrakty. Jedná se o kontrakty na:

 • plyn
 • ropu
 • benzín
 • zlato
 • obilniny
 • měnu
 • ocel
 • bavlnu
 • dřevo

Typy futures

Existují dva typy futures:

 • ty, které vyžadují fyzické dodání aktiva
 • ty, které dodání aktiva nevyžadují.

První typ futures se používá v reálné ekonomice. Například zemědělci uzavírají futures kontrakty, aby své zboží v budoucnu prodali za příznivou cenu. Kupující musí smlouvu uzavřít, aby se ujistili, že si budou moci dané zboží zakoupit. Obě strany se tímto tedy pojistí proti nepředvídatelným událostem na trhu.

Druhý typ futures kontraktu obvykle používají ti obchodníci, kteří chtějí profitovat z cenových výkyvů, ale nemají v úmyslu koupit aktivum samotné. Pokud například investoři kupují ropné futures za 48 $ za barel a cena stoupne na 56 $ za barel, získají 8 $. Na druhou stranu mohou stejně tak 8 $ ztratit, pokud cena klesne na 40 $. Pokud obchodníci aktivum koupí, nemusí jej skladovat ani nikam přepravovat. Smlouvu dokážou vypořádat několika kliknutími myši.

Kde se futures kontrakty obchodují?

Futures kontrakty se obchodují na termínových burzách. Níže najdete nejznámější burzy komodit a futures:

 • The New York Mercantile Exchange (NYMEX)
 • The Chicago Board of Trade (CBOT)
 • Chicago Mercantile Exchange (CME)
 • International Petroleum Exchange (IPE)
 • London International Financial Futures Exchange (LIFFE)
 • London Metals Exchange (LME)

Specifika obchodování s futures

Obchodování s futures je podobné obchodování na Forexu. Zásady technické a fundamentální analýzy se uplatňují také na termínových trzích: obchodníci používají indikátory a grafy a zadávají příkazy stejným způsobem jako na Forexu. Tyto nástroje byly navíc původně určeny k obchodování na termínových trzích, které existovaly dříve než trhy devizové. Obchodování s futures s sebou však nese některé klíčové rozdíly.

 • Zaprvé, obchodní transakce na Forexu může trvat nekonečně dlouho. Jinými slovy, když obchodníci například kupují pár GBP/USD, mohou obchod udržovat otevřený měsíce nebo dokonce roky. Obchodníci s futures takovou možnost nemají. Smlouva o futures má jasné datum vypršení platnosti, takže pokud investor neuzavře pozici, bude automaticky uzavřena, a to za cenu stanovenou v poslední obchodní den. Je tedy třeba vždy mít na paměti datum vypršení platnosti a nakoupit smlouvu ve správný čas a s delší dobou platnosti.
 • Kód futures obsahuje několik symbolů. První symboly označují obchodované aktivum (zlato, ropa, bavlna atd.), symboly následující reprezentují měsíc a rok dodání aktiva. Například kód NGQ0 je futures kontrakt na dodávku plynu v srpnu (NG - zemní plyn, Q - srpen).

Jedná se o tyto speciální symboly označující měsíce doručení:

 • leden - F
 • únor - G
 • březen - H
 • duben - J
 • květen - K
 • červen - M
 • červenec - N
 • srpen - Q
 • září - U
 • říjen - V
 • listopad - X
 • prosinec - Z

Forex je mimoburzovní trh, na kterém jsou kotace stanoveny bankami a dealery. Proto se ceny mohou lišit v závislosti na brokerovi. Na druhou stranu se s futures kontrakty obchoduje na regulovaných burzách, takže ceny jsou pevné a nemohou se lišit, protože jsou stanovené danými kupujícími a prodávajícími. Každá nabídka má svou hodnotu a objem. Webové stránky jednotlivých burz obsahují přesné kotace předchozích obchodních relací. Proto mají všichni futures brokeři podobné kotace.

Objem futures kontraktů je standardizován; burza určuje kvalitu a množství podkladového aktiva. Například futures na vepřový bok (PB) stanoví dodávku 40 000 liber vepřového boku; futures na zlato zajišťují dodávku 100 trojských uncí zlata s ryzostí 995 nebo vyšší; futures kontrakt na ropu vyžaduje dodání 1 000 barelů ropy. Futures kotace jsou univerzální pro celý svět.

Jak mohu začít obchodovat futures?

Chcete-li obchodovat futures kontrakty, musíte si u brokera zaregistrovat obchodní účet a vložit na něj takovou částku, která bude dostatečná k provedení nákupu. Tato částka je určitým druhem pojištění proti poklesu hodnoty kontraktu a eventuálním ztrátám.

V závislosti na vybrané burze a bez ohledu na podkladové aktivum by se měla vložená částka rovnat 2-10% hodnoty aktiva. Tato částka se nazývá počáteční marže (initial margin). Tato částka se počítá pomocí systému SPAN, který bere v úvahu možné změny ceny podkladového aktiva.

Kromě počáteční marže existuje také udržovací marže (maintenance margin) - to je částka potřebná k udržení otevřených obchodů. Pokud chce investor například koupit anebo prodat futures na Brent, musí mít počáteční marži ve výši 4 000 $ a udržovací marži ve výši 2 000 $.

Po uzavření obchodů k datu vypršení platnosti vypočítají elektronické systémy, které zpracovávají objednávky, automaticky výši zisku a ztráty.

Co je datum vypršení platnosti futures?

Datum vypršení platnosti je den, kdy by měly být splněny podmínky smlouvy. V tento den se futures kontrakt stává neplatným.

Data vypršení platnosti se liší v závislosti na podkladovém aktivu. Futures kontrakt na index S&P 500 vyprší čtyřikrát ročně: v březnu, červnu, září a prosinci.

Dodržet datum vypršení platnosti futures kontraktu je snadné, protože je uvedeno ve specifikacích kontraktu.

Když se blíží datum vypršení platnosti futures, mnoho obchodníků a investorů své obchody uzavírá a čeká na zahájení nového obchodního cyklu. Stává se tak, protože se trh stává ovladatelným a cenová dynamika je v okamžiku vypršení platnosti nepředvídatelná. Někteří obchodníci si myslí, že v tuto chvíli vstupují na trh velcí hráči a nastavují směr trendu.

Jak si zajistit investice (hedging) pomocí futures kontraktu?

Investoři často používají k zajištění pozic futures kontrakty, protože je to efektivní způsob, jak je pojistit proti kolísání cen. Přestože toto zajištění snižuje riziko ztráty, může to také vést ke snížení zisku. Existují dva typy zajištění proti riziku (hedging):

 • zajištění pomocí nákupu (buying hedge)
 • zajištění pomocí prodeje (selling hedge).

Zajištění pomocí nákupu, tedy buying hedge nebo-li long hedge, pojišťuje obchodníky proti možnému zvýšení ceny podkladového aktiva.

Zajištění pomocí prodeje, tedy selling hedge nebo-li short hedge, znamená, že obchodníci prodávají futures kontrakty, aby zmírnili rizika možného snížení cen komodit.

Jak vydělávat peníze obchodováním s futures?

Princip vydělávání obchodováním s futures kontrakty není přelomový: musíte nakoupit kontrakt za nízkou cenu a prodat ho za cenu vyšší. Pak, jakmile klesne jeho cena, si tento kontrakt můžete koupit znovu a poté jej opět prodat.

This is a well-known method that is used to gain profits from trading other tools such as stocks, bonds, currencies and options.

Za nejziskovější jsou považovány futures kontrakty s nejbližším datem expirace. Jsou atraktivnější pro investory, protože mají vyšší likviditu. Ceny za tyto futures se blíží cenám reálným a ostré výkyvy jsou nepravděpodobné.

Obchodování s futures se na první pohled může zdát být poněkud komplikovaným procesem, ale ve skutečnosti to pro Vás bude snadné; stačí věnovat dostatek času procvičování a zkoumání specifik trhu. Obchodování si žádá rozsáhlé znalosti, je tedy potřeba číst relevantní knihy, absolvovat vzdělávací kurzy a navštěvovat webináře. Zkuste to a určitě uspějete! Hodně štěstí!

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.