Facebook
 
 

Pohyb měnových párů na Forex trhu má svůj směr, takzvaný trend, který je dobře sledován ke konci, ale pro větší efektivitu práce obchodníků by směr měl být znám již na začátku obchodního týdne.


Existuje několik faktorů, které formují Forex trh:


1. Pohyb měnových párů během pátků na americké burze.

2. Otvírací rozdíl (Cenová propast na konci předešlého a na začátku následujícího dne - cenový rozdíl) o půlnoci v pondělí (Asijský obchodní den). Výsledkem je, že přerušená hladina stálosti měnového páru se velmi často stane pomocnou hladinou a měnové páry, začínající z těchto úrovní se pohybují v udaném směru během týdne.


Pohyb stálosti hladinové výšky (na fraktálech a klikatých čarách) mezi americkým obchodním dnem v pondělí a asijským obchodním dnem v pátek, předurčuje startovní pozici měnového páru, která přeruší stálost směrem nahoru či dolu a jako pravidlo určí v kterém směru se bude daný trend pohybovat.


První a základní vlastností fungování měnových párů na devizovém trhu je jejich pohyb na americké burze v pátek. Toto je výchozí ověřování síly trendu a jejich směru během víkendových novinek.


Pokud se případ negativních novinek neodrazí v síle měnového páru v pátek, znamená to, že makléři a banky nebyli připraveny na změnu vlny a pohyb by měl začít v pondělí.


Pokud měna provede ostrý skok na trendu, jsou možné dva scénáře:


Novinky ovlivnily vývoj trendu - např. 400 bodů, kterými měnový pár prošel během posledního týdne se stane první vlnou a třetí vlnou ve stejném směru, která je rovna přinejmenším 640 bodům, je o 60% delší.

2. Na začátku vlny uprostřed trendu ze 4-hodinového grafu k dennímu a týdennímu grafu jsou ceny snížené o 23% až 62%, pohyb probíhá dle trendu, nový týden přinese nový skok na trendu.


Pokud měna na americký burzovní den v pátek neodstartuje svůj pohyb, znamená to, že makléři nedokážou určit trend či směr pohybu pro následující týden a tento směr bude znám až v pondělí.


Ze všeho, co již bylo zmíněno, můžeme dospět k následujícím závěrům: v závislosti na chování Elliotových vln, pátek určuje chování měny na počátky dalšího týdne.


1. Jestliže je potenciální síla trendu velmi silná a byl velký skok trendu v pátek, tak  v pondělí nebo úterý lze očekávat korekce a obrácení, nebo nová vlna trendu.

2. Pokud se v pátek měna odrazí proti trendu, tak v se v pátek pohyb obrátí v korekci nebo v první vlnu protějšího trendu.

3. Pokud měna nezačne svůj pohyb v pátek, pak lze očekávat vznik hnutí v pondělí nebo v úterý.


Ještě jeden důležitý prvek měnového trhu Forex je analýza na další týden. Za tímto účelem je nezbytné označit události, které mohou předpovědět směr trendu a veškeré aktualizace k němu.


Kromě toho je tu ještě jedna zvláštnost, a to, že je nutné věnovat pozornost propasti, která se objeví v pondělí o půlnoci, zda jsou měnové páry spojenců otevřeny směrem nahoru nebo dolů a jaký směr měnového páru bude poté na asijském obchodním zasedání, zpravidla se měna bude pohybovat tímto směrem příští týden.


K ziskovosti na trhu je nutné si uvědomit, že intraday trendy neexistují sami o sobě.


Každý obchodník by měl přijít na tyto hlavní závěry: měna tvoří pohyby z velké části před vydáním novinek a i pouze menší pohyb je sledován, když byla zpráva oficiálně potvrzena

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.