empty
 
 

Regels van FX-1 Rally door InstaForex

I. Algemene Bepalingen

 • 1. De wedstrijd is getiteld FX-1 Rally (hierna te noemen: "Wedstrijd").

  2. De Wedstrijd wordt gehouden door de InstaFintech Groep (hierna te noemen: "Organisator").

  3.De Wedstrijd wordt binnen 24 uur gehouden van vrijdag 00:00 tot vrijdag 23:59.

  4. De prijzenpot van elke wedstrijdstap is gelijk aan 1500 dollar en wordt onder de winnaars verdeeld, op basis van de volgende principes:

  • - 1 place - USD 500;
   - 2 place - USD 400;
   - 3 place - USD 300;
   - 4 place - USD 200;
   - 5 place - USD 100.

   These funds are unwithdrawable, yet profit made with them is allowed for withdrawal without any restrictions.

  5. U kunt zich voor de volgende wekelijkse wedstrijd aanmelden gedurende de voorafgaande week. Registratie eindigt 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.

II. Deelnemers

 • 1. Elke InstaForex account houder heeft het recht om elke week deel te nemen aan de wedstrijd (Deelnemer).

  2. De wedstrijd is alleen beschikbaar voor volwassen traders (minimaal 18 jaar oud).

  3. Elke deelnemer moet de registratieprocedure doorlopen op de website van de Company.

  4. De deelnemer opent een nieuw demo account voor elke wedstrijdstap.

  5. De deelnemer stemt ermee in om bestaande gegevens te verstrekken bij deelneming: De naam van de deelnemer moet gelijk zijn aan dat vermeld in het identificatiedocument en van het beschikbare e-mailadres.

  6. Bij het detecteren van activiteit van twee of meer accounts met hetzelfde IP adres kan de administratie de eigenaar ervan diskwalificeren. In deze context raden wij aan het gebruik te vermijden van GPRS en 3G modems.

  7. De Organisator heeft het recht de inschrijving van een deelnemer zonder vermelding van reden te weigeren of een deelnemer tijdens de wedstrijd of na afloop van de wedstrijd zonder uitleg daarover te diskwalificeren. Redenen voor diskwalificatie kunnen zijn het openen van tegenovergestelde orders in grote aantallen met dezelfde valutaparen op verschillende trading accounts op ongeveer hetzelfde moment, evenals het gebruikmaken van fouten in de quotering voor het verkrijgen van een gegarandeerde winst.

  8. De Deelnemer accepteert alle beperkingen en regels voor de wedstrijd.

  9. Gebruikmaking van accounts van familieleden in de wedstrijd is verboden. In het geval de registratiegegevens van een deelnemer samenvallen met gegevens van een andere deelnemer dan kan de Company dit als grond voor diskwalificatie aanwenden.

III. Trading Voorwaarden

 • 1. Na afronding van de registratie verkrijgt de Deelnemer een demo-account.

  2. De eerste storting is USD 40000 voor alle deelnemers en is onveranderlijk.

  3. 1:500 hefboomwerking.

  4. Alle orders die tegen niet-marktprijs zijn gezet zijn bestemd voor annulering. De wedstrijd Administratie heeft het recht om het account te diskwalificeren voor het geval het werd gebruikt voor traden in niet-markt quotering.

  5. De deelnemer kan elke trading adviseur en trading strategie aanwenden.

  6. Belangrijke valutaparen en forex crosses zijn de enige beschikbare trading instrumenten tijdens de wedstrijd.

  7. De minimale omvang van de handel is 0.01 lot, het maximale handelsvolume is 10 lots.

  8. De deelnemer kan het trading account Swap vrij maken door contact op te nemen met de Support Service.

  9. Het maximale aantal open trades, inclusief lopende orders is 7.

  10. Stop out level is 10%.

  11. De rest van de handelsvoorwaarden zijn analoog aan de regelingen van andere InstaForex wedstrijden.

IV. Publiceren van resultaten

 • 1. Het saldo van de account van deelnemers is beschikbaar op de website van de organisator tijdens de gehele wedstrijdperiode.

  2. De Organisator heeft het recht om de resultaten te publiceren na het eindigen van de wedstrijd.

  3. De residentiële gegevens van de deelnemers kunnen ook worden gepubliceerd.

  4. De wedstrijd resultaten worden binnen 10 dagen na het eindigen ervan gepubliceerd, nadat alle onderzoeken zijn afgerond.

V. Bepalen van de winnaars

 • 1. Trades worden automatisch tegen de geldende tarieven gesloten, gedurende 10 minuten, na het einde van de wedstrijd. Deelnemers accepteren dat slotkoersen kunnen variëren als gevolg van een aantal minuten verschil bij het sluiten. Opgebouwde Swaps worden ook in overweging genomen bij het bepalen van de winnaars.

  2. Na het eindigen van de wedstrijd zullen de deelnemers met de hoogste deposito’s worden bekend gemaakt als winnaars.

  3. In het geval twee Deelnemers hetzelfde bedrag hebben gestort, beslist de Organisator welke plaats ieder van hen zal innemen.

  4. De wedstrijd deelnemers gaan ermee akkoord dat hun volledige naam gepubliceerd zal worden.

  5. De deelnemer heeft er geen recht op om per maand twee prijzen te verkrijgen. In het geval dat de deelnemer meer dan één prijs in een maand wint, vervalt zijn account bij de wedstrijd en worden de prijzen uitgereikt aan de plaatsen onder hem.

  6. Om een prijs te kunnen verkrijgen moet iedere winnaar voldoen aan de volgende eisen: ten minste 5% van de totale winst moet worden afgeleid van de handel op GBPUSD en 5% van de totale winst van handelsresultaten op GBPJPY.

  7. De Organisatie heeft het recht om een registratieverzoek van een deelnemer zonder redenen af te wijzen en de deelnemer te diskwalificeren, hetzij tijdens de wedstrijd of als deze af is, bij ieder direct of indirect bewijs van poging tot frauduleuze handelingen met de prijsfondsen.

  8. De Company heeft het recht om af te zien van het betalen van het prijzengeld als de Deelnemer de prijzen ophoopt op één of op meerdere accounts.

VI. In ontvangst nemen van de prijs

 • 1. De winnaars zullen hun foto’s en kopieën sturen van hun identiteitsbewijzen die voldoen aan de twee niveaus controle (de kopie van het paspoort voor de eerste niveau controle en een ID document, wat verschilt van datgene verstuurt voor het eerste level, voor een tweede level verificatie) in jpeg of pdf formaat naar e-mail [email protected] binnen 30 dagen nadat de wedstrijd resultaten bekend worden gemaakt.

  2. Het prijzengeld zal worden bijgeschreven op een trading account geopend door de Wedstrijd Administratie.

  3. De winnaar erkent aansprakelijkheid voor enige activiteit op het account geopend door de wedstrijd en campagne administratie binnen de reikwijdte van de overeenkomsten en voorschriften van InstaFintech Group.

  4. Prijzen kunnen niet worden opgenomen: maar de winst gemaakt met het prijsbedrag kan zonder beperkingen worden opgenomen.

  5. De Organisator heeft het recht om reeds gegeven prijzengeld ongeldig te verklaren en te annuleren in het geval van directe of indirecte pogingen van frauduleuze handelingen met de prijsfondsen.

  6. Het trading account wordt automatisch opgeladen bij het indienen van een verzoek tot intrekking. Bij de overweging van de aanvraag zorgen specialisten ervoor dat de balans en het vrije marge tarief voldoen aan de hoeveelheid beschikbare fondsen voor terugtrekking. In het geval van een gemaakte fout wordt het vermelde bedrag in de aanvraagintrekking bijgeschreven op het account.

VII. Taal

 • 1. De taal van de huidige regels is Engels.

  2. Voor het gemak van de Deelnemer kan de organisator de regels bieden in een andere taal dan Engels. De vertaalde versie van de regels is van een louter informatief karakter.

  3. In het geval van verschillende lezingen van een vertaalde versie en de regels in het Engels, zijn de regels in het Engels beschouwd als een voorafgaande referentiestandaard.

Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.