empty
 
 
Dania najbogatszym krajem w UE

Dania najbogatszym krajem w UE

Niedawno opublikowano ranking najbogatszych i najbiedniejszych krajów UE. Według badań Dania jest najbogatszym krajem w Europie. Warto zauważyć, że kalkulacja bogactwa danego kraju opierała się na wartości aktywów należących do lokalnych gospodarstw domowych, a nie na rezerwach gazu i ropy naftowej czy liczbie lokalnych oligarchów. Według duńskiego banku centralnego przeciętne gospodarstwo domowe w Danii ma 1,88 miliona koron duńskich (300 000 dolarów) w aktywach finansowych. Eksperci zwracają uwagę, że bogactwo duńskich gospodarstw domowych rośnie w szybkim tempie. W pierwszym kwartale 2021 r. ich majątek wzrósł średnio do 24 000 koron duńskich (3800 USD) na osobę. Gospodarstwa domowe w Holandii zajmują drugie miejsce pod względem największej wartości aktywów finansowych. Za nimi plasują się Luksemburg i Szwecja. Tymczasem Rumunia okazała się najbiedniejszym krajem w UE, z zaledwie 80 000 koron duńskich w aktywach finansowych (12 700 USD), co jest niewystarczające jak na standardy europejskie. Co zabawne, według rosyjskich mediów, wszystkie te kraje pozostają w tyle za Rosją, gdzie tempo wzrostu dobrobytu obywateli Rosji w ciągu ostatnich dwóch lat przekroczyło zarówno średnią światową, jak i wschodnioeuropejską. Jak podają lokalne źródła, rosyjskie gospodarstwa domowe bogacą się o 13% rocznie wobec odpowiednio 8,3% i 12%.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.