Facebook
 
 

Jak rozpoznać formację?

1. Widzimy trzy długie czarne świece z sukcesywnie spadającymi cenami otwarcia i zamknięcia. Formacja jest podobna do Trzech Czarnych Kruków.
2. Czwarta świeca jest czarna z cieniem nad nią.
3. Ostatnia świeca jest biała, cena otwarcia jest powyżej korpusu poprzedniej świecy.

Tworzenie się formacji

Rynek przez pewien czas był zdominowany przez trend spadkowy, niedźwiedzie miały przewagę. Po znacznym spadku ceny wzrosły powyżej ceny otwarcia i prawie osiągnęły maksimum z poprzedniego dnia, ale potem rynek zamknął sesję na nowym dnie.

Taka dynamika na rynku zazwyczaj przyciąga sprzedających, którzy wyraźnie rozumieją, że rynek nie może nieustannie spadać. Ostatecznie, inwestorzy ponownie rozważają swoje krótkie zlecenia i jeśli zyski są zadowalające, zamykają transakcje na następnej sesji. To właśnie te działania powodują lukę w górę następnego dnia i skutkują wyższą ceną zamknięcia. Duży wolumen handlu w ostatnim dniu jest oznaką odwrócenia trendu.

Możliwe scenariusze rozwoju

Cztery czarne świece formacji mogą być długie lub krótkie, ale ceny zamknięcia zawsze powinny stopniowo spadać. Ostatnia świeca jest zawsze biała, może być długa lub krótka, ale cena zamknięcia tego dnia jest zawsze wyższa niż szczyt z poprzedniego dnia.

Transformacja formacji

Formacja Najniższego Szczebla Drabiny może zostać przekształcona w Młot, który charakteryzuje się byczym trendem .

Podobne formacje

Najniższy Szczebel Drabiny jest uformowany tak samo jak układ Ukryta Jaskółka Wzrostu (Concealing Baby Swallow). Pierwsze trzy świece tej formacji wyglądają jak Trzy Czarne Kruki, ale w tym przypadku na rynku panuje trend spadkowy.

Najniższy szczebel drabiny (Ladder Bottom)

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.