Facebook
 
 

Wzór obliczeniowy

Określ aktualne "prawdziwe minimum"(True Low, TL). TL — najniższa z obecnych niskich lub wcześniejszych cen zamknięcia.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i – 1))

Oblicz aktualną "moc kupowania" (Buying Pressure, BP) równą różnicy między aktualną ceną zamknięcia a bieżącym prawdziwym minimum.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)

Zdefiniuj "Prawdziwy zasięg" (True Range, TR). Jest to największa z różnic: aktualne maksimum i minimum; aktualne maksimum i poprzednia cena zamknięcia; poprzednia cena zamknięcia i aktualne minimum.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))

Oblicz sumę wartości BP dla wszystkich trzech okresów obliczeniowych:

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)

Oblicz sumę wartości TR dla wszystkich trzech okresów obliczeniowych:

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)

Oblicz "surową wartość" Ostatecznego Oscylatora (The Raw Ultimate Oscillator, RawUO):

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))

Oblicz wartość Ostatecznego Oscylatora (Ultimate Oscillator, UO) według wzoru:

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100, gdzie


MIN — wartość minimalna;

MAX — wartość maksymalna;

|| — logiczna OR;

LOW (i) — minimalna cena aktualnego baru;

HIGH (i) — maksymalna cena aktualnego baru;

CLOSE (i) — cena zamknięcia aktualnego baru;

CLOSE (i — 1) — cena zamknięcia poprzedniego baru;

TL (i) — Prawdziwe minimum;

BP (i) — Moc kupowania;

TR (i) — Prawdziwy zasięg;

BPSUM (N) — matematyczna suma wartości BP dla okresu N (N równa 1 odpowiada i = 7 barów; przy N = 2, i = 14 barów; przy N = 3, i = 28 barów);

TRSUM (N) — matematyczna suma wartości TR dla okresu N (N równa 1 odpowiada i = 7 barów; przy N = 2, i = 14 barów; przy N = 3, i = 28 barów);

RawUO — "surowa wartość" Ostatecznego Oscylatora;

UO — wartość Ostatecznego Oscylatora.

Zastosowanie w handlu

Biorąc pod uwagę, że Ultimate Oscillator jest oscylatorem analizy technicznej, wahającym się w zakresie wartości, które przyjmuje od 0 do 100 procent, główna linia Final Oscillator może być postrzegana jako wskaźnik wykupienia/wyprzedaży rynku: jeśli wskaźnik pokazuje wartości powyżej 70, to rynek jest na etapie wykupienia, ale wkrótce może nastąpić odwrócenie. Jeśli wskaźnik spadnie poniżej wartości 30, to w najbliższym czasie ceny aktywów zaczną rosnąć.

W przypadku zastosowania danej metody pracy z Oscylatorem Ultimate (jak również z każdym innym oscylatorem analizy technicznej) konieczne jest uwzględnienie tzw. współczynnik Gambler’s Fallacy*.

Metoda handlu wykorzystująca ten wskaźnik, zaproponowana przez jej autora, Larry'ego Williamsa, sugeruje inne podejście niż opisane powyżej, ale jest najbardziej odpowiednia w handlu na współczesnym rynku walutowym:

  • jeśli utworzy się niedźwiedzia dywergencja na Ultimate Oscillator, przy rosnących cenach, a wskaźnik spadnie poniżej poziomu 50, należy otwierać krótkie pozycje. Krótkie pozycje powinny zostać zamknięte, gdy cena spadnie poniżej 30;
  • jeśli utworzy się dywergencja byków na Ultimate Oscillator, przy spadających cenach, a wskaźnik wzrośnie powyżej 50, należy otwierać pozycje długie. Zamykanie długich pozycji jest konieczne, gdy cena przekroczy poziom 70.
Ultimate Oscillator

Parametry wskaźnika InstaForex Ultimate Oscillator

fastperiod = 7

middleperiod = 14

slowperiod = 28

fastK = 4

middleK = 2

slowK = 1

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.