empty
 
 

Jak rozpoznać formację?

1. Powstaje formacja Objęcia zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.

2. Trzecia świeca formacji Zewnętrznej Trójki Wzrostowej ma wyższą cenę zamknięcia, a trzecia świeca formacji Zewnętrznej Trójki Spadkowej ma niższą cenę zamknięcia.

Scenariusze rozwoju, psychologia i elastyczność formacji

Dane formacje przedstawiają jedynie potwierdzenie prognozy odpowiedniego układu Objęcia.

Formacje potwierdzenia nie mogą być bardziej elastyczne niż formacje podstawowe. Stopień potwierdzenia uzyskany podczas trzeciej sesji handlowej może mieć wpływ na zdolność prognozowania podstawowej formacji.

Transformacja formacji

Zewnętrzna Trójka Wzrostowa może rozwinąć się w formację Młota, podczas gdy Zewnętrzna Trójka Spadkowa może stać się formacją Spadającej Gwiazdy. Transformacja jest mało prawdopodobna, ponieważ różnica pomiędzy ceną otwarcia pierwszego dnia a ceną zamknięcia trzeciego dnia może być zbyt duża, co utrudnia formacji zredukowanie się do formacji Młota lub Spadającej Gwiazdy. Najważniejszym punktem, na który należy zwrócić uwagę, są kolory korpusów przekształconych formacji, które odpowiadają ich trendowi.

Zewnętrzna Trójka Wzrostowa i Zewnętrzna Trójka Spadkowa są formacjami tego samego typu co formacje Objęcia.

Zewnętrzna Trójka Wzrostowa
Zewnętrzna Trójka Wzrostowa
Zewnętrzna Trójka Spadkowa
Zewnętrzna Trójka Spadkowa

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.