Facebook
 
 

Formuła obliczenia

Spread = (Close (market1, n)/Close (market2, n))*100

Will-Spread = EMA (5, Spread) – EMA (20, Spread)

Stosowanie w handlu

Główną metodą stosowania wskaźnika Will - Spread w handlu jest ocena przecięcia linii wskaźnika poziomu "0". Jeżeli wskaźnik przekracza zerowy poziom od dołu do góry, należy spodziewać się kontynuacji wzrostu, podczas gdy w przypadku spadku wskaźnika poniżej zerowego poziomu, należy spodziewać się przedłużenia obniżenia ceny.

Autor wskaźnika proponował wykorzystać ten wskaźnik w handlu z pozycji następnego filtra: po przecięciu linii wskaźnika Will - Spread poziomu zerowego, należy poczekać, aż ukształtuje się bar, który idzie po sygnalnym. W przypadku jeśli nowy bar sformuje maksimum/minimum powyżej/poniżej poprzedniego, należy wchodzić do transakcji. W przypadku jeśli bar nie sformuje nowe maksimum/minimum, wchodzić do transakcji nie polecamy.

Głównym warunkiem obliczenia wskaźnika Will - Spread jest wybór finansowego aktywu, co wywiera największy wpływ na parę walutową. Najbardziej typowymi aktywami rynków finansowych są złoto (GOLD), Ropa (#CL), indeks S&P - 500 (#SPX) i indeks Nikkei - 225 (#N225). Pierwsze dwa aktywa z powodzeniem mogą być stosowane do głównych par walutowych rynku Forex, podczas gdy indeksy funduszy najlepiej formują wyprzedzające sygnały na takich parach walutowych, jak USD/CHF i USD/JPY.

Wskaźnik Will-Spread

Parametry wskaźnika InstaForex Will-Spread

FastMAperiod = 3

SlowMAperiod = 15

SecondMarket = GOLD

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.