empty
 
 

Forex rynek i rynek funduszy (rynek akcji i papierów wartościowych) są to dwa rynki, w żaden sposób nie zależne od siebie, i w żaden sposób nie współdziałające ze sobą. Różnica między nimi w tym, że na Forex rynku handel odbywa się walutą, a na rynku funduszy - akcjami. Rynki funduszy dość często są na giełdach walutowych. Największe giełdy funduszy znajdują się w Nowym Jorku, Londynie i Tokio. Główną różnicą rynku funduszy od rynku Forex jest również różnica sum w jakich prowadzi się handel. Żeby kupić akcje na rynku funduszy, potrzebny jest bardzo istotny kapitał - od dziesięciu do stu i więcej tysięcy. Na rynku funduszy handel idzie w bardziej spokojnym tempie, w odróżnieniu od rynku Forex, gdzie za niewielki interwał czasu można jak zarobić duży kapitał, tak i ponieść duże straty. Niektórzy traderzy, nagromadziwszy istotny kapitał na rynku Forex, przechodzą z czase na rynek funduszy.


Rynek funduszy z kolei dzieli się na pierwotny i wtórny rynki funduszy. Pierwotny rynek funduszy odgrywa ważną rolę w rynkowej gospodarce kraju. Od niego bardzo zależy jej tempo rozwoju i skuteczność. Na nim odbywa się umieszczenie papierów wartościowych emitowynych po raz pierwszy. Nabywcy papierów wartościowych na tym rynku są to Oczywiście indywidualni i instytucjonalni (fundusze inwestycyjne, spółki ubezpieczeniowe itp.) inwestorzy. Papiery wartościowe na pierwotnym rynku umieszczane są przez inwestorów bezpośrednio i przez pośredników.


Wtórny rynek funduszy to rynek pozagiełdowy i giełdy funduszy. Na nim odbywa się odsprzedaż wyemitowanych i cennych papierów innym inwestorom. W odróżnieniu od pierwotnego, wtórny rynek nie ma wpływu na wolumen inwestycji w kraju. Głównymi uczestnikami na tym rynku są spekulanci, którzy kupują papiery wartościowe za niską ceną, a następnie sprzedają je po wyższej.


Jednym z ważnych regulatorów na rynku funduszy jest cena. W jej tworzeniu biorą udział fachowcy, emitenci, pośrednicy i inwestorzy. Ceny na rynku funduszy tworzą się zgodnie z kilkoma zasadami: rentowność papierów (ich ukierunkowanie, zmniejszenie ich korzyści, zapotrzebowanie na nich inwestorów), spadek i wzrost ich dochodów. Te zasady są realizowane poprzez strategie tworzenia cen na rynku funduszy: postawić pierwotną wysoką lub niską cenę, szybki zysk ze sprzedaży, zaistnienie na rynku, zdobycie części rynku.


Wtórny rynek funduszy to rynek pozagiełdowy rynek i giełdy funduszy. Na nim odbywa się odsprzedaż wyemitowanych i cennych papierów innym inwestorom. W odróżnieniu od pierwotnego, wtórny rynek nie ma wpływu na wolumen inwestycji w kraju. Głównymi uczestnikami na tym rynku są spekulanci, którzy kupują papiery wartościowe za niską ceną, a następnie sprzedają je po wyższej.


Praca z akcjami na rynku funduszy prowadzona może być w różnych kierunkach. Akcje kupowane są w celu zysk w formie ich kursowej różnicy, dla uzyskania dywidend i tak dalej. Pomimo spokoju i bezpieczeństwa rynku funduszy, przed początkiem pracy na nim przeprowadza się analiza, głównym zadaniem której jest ograniczenie do minimum ryzyka inwestycji.


Wrócić do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.