empty
 
 
Wskaźnik Envelopes

Techniczny wskaźnik Envelopes (Koperty), lub linie kopert, jest tworzony przez dwie średnie ruchome, z których jedna jest przesunięta w górę, a druga w dół. Wybór optymalnej względnej wielkości przesunięcia granic linii jest determinowany przez zmienność rynku: im większa zmienność, tym większa tendencja. W ten sposób, Envelopes są wykorzystywane do tworzenia elastycznych kanałów, w których ceny znajdują się większość czasu.

Kiedy cena osiąga górną granicę, jest to sygnał sprzedaży, gdy osiągnie dolną, sygnał do kupienia.

Wskaźnik Envelopes działa zgodnie z następującą zasadą: po każdym wahaniu cena zawsze powraca do głównego trendu. Dlatego wielu traderów widzi w tym instrumencie odmianę słynnych wstęg Bollingera.

wskaźnik envelopes

Wzór

Upper Band = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]

Lower Band = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]

Gdzie:

SMA - prosta średnia krocząca;

N - okres uśrednienia;

K/1000 - odchylenie od średniej (w dziesiętnych częściach procenta).

Zrób pierwszy krok w kierunku swojego celu
Otwórz konto
Rozwijaj swoje umiejętności handlowe bez ryzyka utraty środków
Otwórz konto demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

Wskaźnik Techniczny Indeks Siły Względnej (Relative Strength Index, RSI) jest to następny po cenie oscylator, który oscyluje w zasięgu od 0 do 100. Wprowadzając Relative Strength Index, W. Wilder polecał stosować jego 14-okresowy wariant. Później popularność zyskały również wskaźniki 9 i 25-okresowe. Jedna z rozpowszechnionych metod analizy wskaźnika Relative Strength Index polega na poszukiwaniu rozbieżności, przy których cena osiąga nowe maksimum, RSI zaś nie udaje się przebić poziomu swojego poprzedniego maksimum. Takiego rodzaju rozbieżności świadczą o prawdopodobieństwie odwrócenia się cen. Jeżeli po tym wskaźnik powraca w dół i schodzi poniżej swojego dołku, w taki sposób finalizuje on tak zwany „nieudany rozmach” (failure swing). Ten nieudany rozmach sugeruje rychłe odwrócenie się cen. W procesie analizy wykresów rozróżnia się następujące sygnały Relative Strength Index:

Szczyty i dołki Szczyty Wskaźnika Relative Strength Index zwykle kształtują się powyżej 70, а dołki — poniżej 30, przy czym wyprzedzają zwykle powstawanie szczytów i dołków na wykresie cenowym.

Modele graficzne Relative Strength Index często tworzy modele graficzne — na przykład ’głowa i ramiona’ albo trójkąty, które na wykresie cenowym mogą nie występować.

Nieudany rozmach (przebicie poziomu wsparcia albo oporu) występuje wtedy, gdy Relative Strength Index podnosi się powyżej poprzedniego maksimum (szczytu) albo spada poniżej poprzedniego minimum (dołku).

Poziomy wsparcia i oporu Na wykresie Wskaźnika Relative Strength Index poziomy wsparcia i oporu są nawet bardziej wyraźnie widoczne, niż na wykresie cenowym.

Dywergencje (rozbieżności)

Jak już wyżej zostało powiedziane, rozbieżności powstają wtedy, gdy cena osiąga nowego maksimum (minimum), lecz nie jest ono potwierdzane przez nowe maksimum (minimum) na wykresie RSI. Przy tym zwykle zachodzi korekta cen w keirunku ruchu wskaźnika Relative Strength Index.

Sposób obliczenia

Podstawowy wzór obliczenia wskaźnika technicznego Relative Strength Index:

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Gdzie:
U – średnia wielkość dodatnich zmian cenowych;
D - średnia wielkość ujemnych zmian cenowych.

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.
Oddzwonienie