Facebook
 
 

Wskaźnik Momentum: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Momentum jest najprostszym wskaźnikiem trendu, odnosi się do analizy technicznej.

Dzięki wskaźnikowi Momentum możliwe jest określenie wielkości zmiany ceny instrumentu finansowego w zadanym okresie.

Można użyć wskaźnika Momentum:

Jako oscylatora, który podąża za trendem, podobny do wskaźników technicznych zbieżności/rozbieżności średniej kroczącej (Moving Average Convergence/Divergence MACD). W tym przypadku sygnał kupna pojawia się, gdy wskaźnik Momentum tworzy wnękę i zaczyna rosnąć; sygnał sprzedaży - gdy osiągnie szczyt i spadnie. Aby dokładniej określić punkty zwrotne wskaźnika Momentum, możesz użyć jego krótkiej średniej kroczącej.

Niezwykle wysokie lub niskie wartości wskaźnika Momentum sugerują kontynuację obecnego trendu. Tak więc, jeśli wskaźnik osiągnie skrajnie wysokie wartości, a następnie spadnie, powinniśmy oczekiwać dalszego wzrostu cen. Aczkolwiek w każdym przypadku, z otwarciem (lub zamknięciem) pozycji, nie należy się spieszyć, dopóki ceny nie potwierdzą sygnał wskaźnika.

Jako główny wskaźnik. Metoda ta opiera się na założeniu, że końcowej fazie tendencji wzrostowej towarzyszy zwykle gwałtowny wzrost cen (ponieważ każdy wierzy w jej kontynuację), natomiast końcem rynku "niedźwiedziego" jest ich gwałtowny spadek (ponieważ wszyscy dążą do wyjścia z rynku). Często tak jest, ale nadal jest to zbyt szerokie uogólnienie.

Zbliżeniu rynku do szczytu towarzyszy ostry skok wskaźnika Momentum. Następnie zaczyna spadać, a ceny nadal rosną lub poruszają się poziomo. Analogicznie, u podstawy rynku, wskaźnik Momentum gwałtownie spada, a następnie pojawia się na długo przed początkiem wzrostu ceny. W obu przypadkach istnieje rozbieżność między wskaźnikiem Momentum a cenami.

wskaźnik momentum

Wzór

Wskaźnik Momentum definiowany jest jako stosunek dzisiejszej ceny do ceny n okresów wstecz:

MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100

Gdzie:

CLOSE(i) – cena zamknięcia aktualnego bara;

CLOSE(i-N) – cena zamknięcia n okresów temu.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.