empty
 
 

Wskaźnik Standard Deviation: opis, konfiguracja i zastosowanie

Techniczny Wskaźnik Odchylenie standardowe (Standard Deviation, StdDev) służy do pomiaru zmienności rynku i określenia trendu. Wskaźnik ten charakteryzuje wielkość wahań cen w stosunku do średniej ruchomej. Najczęściej wskaźnik jest wykorzystywany jako integralna część innych wskaźników technicznych.

Rynek można uznać za niestabilny, jeśli wartość wskaźnika jest wysoka, a ceny barów są różne i są rozrzucone w stosunku do średniej ruchomej. Jeśli rynek znajduje się w sytuacji flat, to ceny barów są wystarczająco zbliżone do średniej kroczącej, a rynek charakteryzuje się niską zmiennością.

Tak więc przy obliczaniu Bollinger Bands wartość standardowego odchylenia instrumentu jest dodawana do jego średniej ruchomej.

Dynamika rynku polega na następujących po sobie okresach spokoju i wybuchów aktywności, dlatego popularność tego wskaźnika rośnie. Jeśli wartość wskaźnika jest zbyt niska, to znaczy, że rynek jest w stanie całkowitego spokoju, wówczas możliwy jest szybki wzrost aktywności. I odwrotnie, jeśli wskaźnik pokazuje bardzo wysoką wartość, oznacza to zbliżające się przejście rynku do stanu spokoju.

Wskaźnik standard deviation

Wzór

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — Standardowe odchylenie bieżącego bara;

SQRT — pierwiastek kwadratowy;

AMOUNT(j = i - N, i) — suma kwadratów od j = i - N do i;

N — okres wygładzenia;

ApPRICE (j) — zastosowana cena j-go bara;

MA (ApPRICE (i), N, i) — dowolna średnia krocząca bieżącego bara dla N okresów;

ApPRICE (i) — zastosowana cena bieżącego bara.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.