empty
 
 

Regulamin Wielkiego Wyścigu

I. Postanowienia ogólne

  • 1. Konkurs Wielki Wyścig jest organizowany przez InstaForex.
  • 2. Konkurs składa się z 4 etapów i finału.
  • 3. Okres trwania konkursu:
   • - 15.03.21 – 16.04.21;
   • - 17.05.21 – 18.06.21;
   • - 19.07.21 – 20.08.21;
   • - 20.09.21 – 22.10.21.
  • 4. Okres rejestracji do czterech etapów konkursu:
   • - 25.01.21 – 14.03.21;
   • - 15.03.21 – 16.05.21;
   • - 17.05.21 – 18.07.21;
   • - 19.07.21 – 19.09.21.
  • 5. Finał konkursu: 15.11.21 – 17.12.21.
  • 6. Rejestracja do finału rozpoczyna się 20.09.21 o godz. 00:00 i kończy 14.11.21 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
  • 7. Pula nagród w konkursie wynosi 55 000 USD.
  • 8. Wysokość nagród za pierwsze cztery etapy konkursu jest następująca:
   • - 1. nagroda – 3 000 USD;
   • - 2. nagroda – 2 000 USD;
   • - 3. nagroda – 1 500 USD;
   • - 4. nagroda – 800 USD;
   • - 5. nagroda – 600 USD;
   • - 6. nagroda – 400 USD;
   • - 7. nagroda – 300 USD + 40 punktów bonusowych;
   • - 8. nagroda – 250 USD + 30 punktów bonusowych;
   • - 9. nagroda – 200 USD + 20 punktów bonusowych;
   • - 10. nagroda – 150 USD + 10 punktów bonusowych;
   • - 11. nagroda – 100 USD + 5 punktów bonusowych.
  • 9. Wysokość nagród w finale konkursu jest następująca:
   • - 1. nagroda - 6 000 USD;
   • - 2. nagroda - 3 500 USD;
   • - 3. nagroda - 2 300 USD;
   • - 4. nagroda - 1 500 USD;
   • - 5. nagroda - 1 000 USD;
   • - 6. nagroda - 850 USD;
   • - 7. nagroda - 750 USD;
   • - 8. nagroda - 550 USD;
   • - 9. nagroda - 350 USD;
   • - 10. nagroda - 300 USD;
   • - 11. nagroda - 250 USD;
   • - 12. nagroda - 200 USD;
   • - 13. nagroda - 150 USD;
   • - 14. nagroda - 100 USD.
  • 10. W pierwszych 4 etapach konkursu, oprócz nagrody pieniężnej przyznawane są również punkty bonusowe, które można wykorzystać w finale konkursu. Za każdy punkt bonusowy uczestnik otrzymuje dodatkowe 1 000 USD do pierwszego depozytu na swoim koncie konkursowym. Uczestnicy, którzy wzięli udział w poprzednich etapach i otrzymali punkty bonusowe, muszą wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] z prośbą o wypłatę bonusa na swoje konto po zakończeniu konkursu.

II. Uczestnicy

  • 1. Każdy klient InstaForex może uczestniczyć we wszystkich etapach konkursu.
  • 2. W konkursie mogą brać udział tylko klienci pełnoletni (powyżej 18 roku życia).
  • 3. Każdy uczestnik konkursu musi zarejestrować się na stronie InstaForex.
  • 4. Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia prawdziwych danych, imienia i nazwiska identycznego z podanym w dokumencie tożsamości oraz kontaktowego adresu e-mail.
  • 5. W przypadku, gdy handel na dwóch lub więcej kontach jest prowadzony z tego samego adresu IP, Administracja Konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania ich właściciela(-li). Dlatego stanowczo odradzamy stosowanie modemów GPRS i 3G.
  • 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji dowolnego uczestnika bez podania przyczyny lub dyskwalifikacji uczestnika w trakcie lub po zakończeniu konkursu z wyjaśnieniem. Powodem dyskwalifikacji może być otwieranie przeciwnych zleceń o dużym wolumenie z tymi samymi parami walutowymi na różnych rachunkach handlowych w podobnym czasie, jak również wykorzystanie błędów w przepływie kwotowań w celu uzyskania gwarantowanego zysku.
  • 7. Zgłaszając się do konkursu uczestnik akceptuje wszelkie ograniczenia i zasady konkursu.
  • 8. Zabrania się udziału bliskich krewnych w tym samym konkursie. Jeśli dane rejestracyjne konta uczestnika pokrywają się z danymi innego uczestnika, firma ma prawo uznać takie zbieżne informacje za podstawę do dyskwalifikacji.

III. Warunki handlowe

  • 1. Po zakończeniu rejestracji w konkursie uczestnik staje się posiadaczem konta demo.
  • 2. Początkowy depozyt wynosi 100 000 USD dla wszystkich uczestników i nie można go zmienić.
  • 3. Dźwignia 1:500.
  • 4. Konto demo jest otwierane na każdym etapie konkursu.
  • 5. Wszystkie zlecenia złożone po cenie nierynkowej są anulowane. Administracja Konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania konta, w przypadku gdy było ono używane do obrotu po kwotowaniach nierynkowych.
  • 6. Uczestnicy konkursu mogą bez ograniczeń korzystać z usług Expert Advisors i wszelkich strategii handlowych.
  • 7. Główne pary walutowe i krzyżowe pary walutowe są jedynymi dostępnymi instrumentami handlowymi podczas konkursu.
  • 8. Minimalny wolumen transakcji to 0,01, maksymalny - 10 lotów. Krok 0,01 lota.
  • 9. Uczestnik konkursu może zmienić swoje konto handlowe na Swap-free kontaktując się z działem obsługi klienta.
  • 10. Maksymalna liczba otwartych transakcji, w tym zleceń oczekujących, wynosi 5.
  • 11. Poziom Stop Out wynosi 10%.
  • 12. Inne warunki handlowe dla kont handlowych biorących udział w konkursie są takie same, jak dla rachunków rzeczywistych w InstaForex.

IV. Ustalenie zwycięzcy

  • 1. Po zakończeniu każdego etapu konkursu wszystkie transakcje są automatycznie zamykane po aktualnych cenach.
  • 2. Posiadacze największych depozytów zostają ogłoszeni zwycięzcami.
  • 3. W przypadku, gdy dwóch uczestników posiada taki sam zysk, zwycięzcę wyznacza firma.
  • 4. Zwycięzcy konkursu udostępniają swoje imiona i nazwiska do publikacji.
  • 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku uczestnika o rejestrację bez podania przyczyny i jego zdyskwalifikowania, zarówno w trakcie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, na podstawie bezpośrednich lub pośrednich dowodów prób nieuczciwych działań z wykorzystaniem środków z nagrody.
  • 6. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody pieniężnej, jeśli uczestnik kumuluje nagrody na jednym lub kilku kontach.

V. Publikacja wyników

  • 1. Saldo kont uczestników jest dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy w okresie trwania konkursu.
  • 2. Firma zastrzega sobie prawo do publikacji wypowiedzi uczestników po zakończeniu konkursu.
  • 3. Publikowane mogą być również dane dotyczące miejsca zamieszkania uczestników.
  • 4. Wyniki konkursu zostaną ujawnione w ciągu miesiąca po zakończeniu konkursu i wszystkich procedur sprawdzających.

VI. Odbiór nagród

  • 1. Zwycięzcy muszą otworzyć i zweryfikować swoje rzeczywiste konta handlowe w ciągu 30 dni od opublikowania wyników konkursu.
  • 2. Środki z nagrody zostaną przelane na zweryfikowane rzeczywiste konto handlowe otwarte przez zwycięzcę.
  • 3. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości odpowiedzialność za wszelkie działania na koncie otwartym przez Administrację Konkursu, objęte umowami i regulaminami InstaForex.
  • 4. Nagrody pieniężnej nie można wypłacić z konta. Osiągnięty zysk ponad kwotę nagrody może zostać wypłacony.
  • 5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przyznanej już nagrody i jej anulowania na podstawie bezpośrednich lub pośrednich dowodów prób nieuczciwych działań z wykorzystaniem środków z nagrody.
  • 6. Konto handlowe jest automatycznie obciążane przy składaniu wniosku o wypłatę. Przy rozpatrywaniu wniosku specjaliści zwracają uwagę na to, aby saldo i depozyt zabezpieczający były zgodne z ilością środków dostępnych do wypłaty. W przypadku niezgodności kwota wskazana we wniosku o wypłatę zostanie zwrócona na konto.
  • 7. Zwycięzca wyraża zgodę na to, aby po dokonaniu wypłaty nagroda została anulowana w pełnej wysokości.

VII. Język

  • 1. Niniejszy regulamin jest w języku angielskim.
  • 2. Dla wygody uczestników organizator może przedstawić regulamin w innym języku niż angielski. Przetłumaczona wersja regulaminu ma jedynie charakter informacyjny.
  • 3. W przypadku wersji przetłumaczonej odmiennie niż regulamin w języku angielskim, zasady w języku angielskim są traktowane jako priorytetowy wzorzec odniesienia.
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.