empty
 
 

Uslovi "Hummer srećniku" kampanje

1. Opšti uslovi

  • 1.1 Naziv kampanje - "Hummer srećniku" (u daljem tekstu - kampanja).
  • 1.2 Kampanja je organizovana od strane grupe kompanija InstaFintech (u daljem tekstu - organizator)
  • 1.3 U okviru kampanje se organizuju sledeća izvlačenja:
   • Izvlačenje terenca Hummer H3;
   • Izvlačenje "Počasnih nagrada";
   • Izvlačenje "Nagrade za svakog stotog učesnika";
   • Izvlačenje “Petak od 1000 američkih dolara”.
  • 1.4 Vreme odžavanja kampanje - od 1. juna 2009. godine do 28. maja 2010. godine (u daljem tekstu - period održvanja kampanje).
  • 1.4.1. Period izvlačenja Hummer-a H3 - od 1. juna 2009. godine do 28. maja 2010. godine.
  • 1.4.2. Period izvlačenja "Počasnih nagrade" - od 1. juna 2009. godine do 28. maja 2010. godine.
  • 1.4.3. Period izvlačenja " Petak od 1000 američkih dolara " - od 1. jula 2009. godine do 28. maja 2010. godine.

2. Učesnici

  • 2.1. Svi punoletni, pravno sposobni građani koji poseduju live trejding račun(e) u InstaForex kompaniji (u daljem tekstu - učesnik) mogu učestvovati u kampanji.
  • 2.2. Da bi učestvovali u kampanji potrebno je da dopunite pravi InstaForex trejding račun u iznosu od 1000 USD ili više u periodu održavanja kampanje i da se registrujete na sajtu https://www.instaforex.com/rs/.
  • 2.3. Učesnik ima pravo da registruje više od jednog trejding računa u kampanji i da time poveća svoje šanse za osvajanje nagrade. Međutim, u slučaju otvaranja više od 50 računa administracija takmičenja zadržava pravo da smanji broj računa koji pripadaju tom klijentu na 50 računa koji su vezani za ovu kampanju.
  • 2.4. Svaki račun koji ispunjava sledeći uslov: A-B+C>1000.00 USD, gde je A - suma dopuna od 1. juna 2009. godine, B - povlačenje od 1. juna 2009. godine, C - trejding rezultati.

3. Trejding uslovi

  • 3.1. Svi trejding nalozi otvoreni po netržišnim cenama će biti zatvoreni zbog neregularnosti.
  • 3.2. Učesnik može koristiti robote i trejding strategije bez ograničenja.
  • 3.3. Učesnik može u bilo kom trenutku da promeni tip svog trejding računa na Swap-free prijavom odeljenju tehničke podrške.
  • 3.4. Svi ostali trejding uslovi koji važe za račune učesnika ove kampanje su slični uslovima za live trejding račune u kompaniji InstaForex.

4. Određivanje pobednika

4.1. Određivanje Hummer H3 dobitnika (u daljem tekstu - pobednik kampanje).

  • 4.1.1. Račun dobitnika kampanje biće određen na sledeći način: u proceduri se koriste 5 cifara računa, bez obzira da li se radi o petocifrenom ili šestocifrenom računu. U slučaju da se tih 5 cifara poklope sa Hummer brojem, vlasnik tog računa će postati dobitnik of Hummer-a H3.
  • 4.1.2. U petak 28. maja 2010. godine u 23:59 stope sledećih parova biće fiksirane u trenutku zatvaranja trejding sesije:
   • Prva cifra Hummer broja - poslednja cifra stope EURUSD;
   • Druga cifra Hummer broja - poslednja cifra stope GBPUSD;
   • Treća cifra Hummer broja - poslednja cifra stope USDJPY;
   • Četvrta cifra Hummer broja - poslednja cifra stope USDCHF;
   • Peta cifra Hummer broja - poslednja cifra stope USDCAD.
  • U slučaju da je poslednja cifra stope valutnog para EURUSD u trenutku zatvaranja trejding sesije - 0, prva cifra Hummer broja biće pretposlednja cifra stope ovog valutnog para. U slučaju da je druga cifra ovog valutnog para 0 uzima se treća cifra od kraja.
  • U obzir će biti uzete valutne stope sa američkog servera InstaForex kompanije.
  • 4.1.3. U slučaju da račun, koji se poklapa sa Hummer brojem, ne učestvuje u kampanji, dobitnik će biti najpribližniji prethodni ili sledeći račun. Dobitnik se bira po principu najvećeg depozita, koji se određuje po formuli A-B+C.
  • 4.1.4. U slučaju da se Hummer broj određen na ovaj način poklapa sa dva računa - petocifrenim, poslednih 5 cifara šestocifrenog računa i poslednih 5 cifara sedmocifrenog računa, Hummer H3 će otići vlasniku sa najvećim depozitom (obračunatim po formuli A-B+C).

4.2. Određivanje dobitnika "Počasnih nagrada"

  • 4.2.1. Pet računa učenika koji prethode Hummer broju i pet računa koji slede pobednički račun postaće dobitnici "Počasne nagrade".
  • 4.2.2. Pobednik kampanje ne može istovremeno biti i dobitnik izvlačenja "Počasne nagrade".
  • 4.2.3. Pobednik izlvačenja "Počasne nagrade" ne može pretendovati na dve ili više nagrada u okviru ovog izvlačenja.
  • 4.2.4. U slučaju da se račun nekog od izvučenih dobitnika ne zadovoljava tačke 4.2.2. i 4.2.3. ovih pravila, pobednik postaje vlasnik sledećeg računa.

4.3. Određivanje pobednika izvlačenja "Nagrade za svakog stotog učesnika":

  • Za pobednika se uzima svaki stoti učesnik.

  4.4. Određivanje dobitnika “Petak od 1000 američkih dolara”.

   • Uslovi za dobijanje nagrade od 1000 američkih dolara su isti kao i uslovi za izvlačenje Hummer-a. Svakog poslednjeg petka u mesecu u trenutku zatvaranja tržišta određuje se “Hummer broj”, dobitnik će biti osoba koja čiji je broj računa najpribližniji Hummer broju.

5. Objavljivanje rezlutata

  • 5.1. Statistike zemalja i regiona, odakle potičku registracije, mogu biti objavljenje.
  • 5.2. Relutati kampanje će biti objavljenje u toku 7 dana nakon završetka kampanje i svih neophodnih provera.
  • 5.3. Organizator zadržava pravo da odredi period objavljivanja rezultata izvlačenja "Nagrade za svakog stotog učesnika" u toku perioda održavanja kampanje.
  • 5.4. Rezultati takmičenja i izveštaji sa ceremonije dodele nagrada biće objavljene na sajtu https://www.instaforex.com/rs/ i na nekim televizijskim stanicama i štampanim mas medijima.

6. Uručenje nagrada

6.1. Zajedničke odredbe

  • 6.1.1. Pobednik kampanje se nakon objavljivanja rezultata dogovara preko telefona sa organizatorom o datumu, vremenu i mestu preuzimanja nagrade.
  • 6.1.2. Nakon određivanja dobitnog trejding računa organizator proverava informacije o učesniku i legalnosti njegovog učešća u kampanju u skladu sa tačkama 2.1. - 2.3. ovih pravila. U slučaju da neki podaci nisu tačni ili da učesnik ne ostaruje pravo učešća u kampanji, izvlačenje se smatra nevalidnim.
  • 6.1.3. U slučaju da je procedura uručenja nagrade narušena (nedostatak lične karte, rok isteka lične karte itd.) od strane pobednika, organizator zadržava pravo da dobitniku ne uruči nagradu.

6.2. Uručenje glavne nagrade kampanje - Hummer H3

  • 6.2.1. Hummer H3 se može podići u sedištu kompanije u Kalinjingradu ili Moskvi (Ruska Federacija) uz diskreciju pobednika.
  • 6.2.2. Nagrada će biti predata dobitniku tek nakon utvrđivanja ličnih podataka i potpisivanja ugovora o preuzimanju koji sadži sledeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, lični podaci, telefon za kontakt sa pozivnim brojem zemlje i grada. U slučaju da dobitnik ne dostavi ove podatke organizator zadržava pravo da ne uruči nagradu pobedniku.
  • 6.2.3. Pobednik kampanje sam snosi troškove transporta od mesta uručenja nagrade - sedišta kompanije u Moskvi ili Kalinjingradu (Ruska Federacija).
  • 6.2.4. Od trenutka preuzimanja nagrade kampanje učesnik je dužan da izvrši uplatu poreskih i ostalih taksi određenih od strane Vlade zemlje u koju se šalje nagrada.
  • 6.2.5. Pobednik kampanje sam snosi troškove transporta od glavnog sedišta kompanije u Kalinjingradu, Ruska Federacija.
  • 6.2.6. U slučaju da pobednik nije u mogućnosti da preuzme automobil, dobiće umesto toga 50000 američkih dolara na računu. Novac neće biti moguće povući, ali bilo koji profit dobijen od te sume može biti povučen bez ograničenja.

6.3. Uručivanje nagrade "Počasne nagrade".

  • 6.3.1. Pobednici izvlačenja "Počasne nagrade" dobijaju PDA (lični digitalni pomoćnik). Broj PDA - 10 artikala, jedan za svakog pobednika.
  • 6.3.2. Kako bi podigao nagradu dobitnik treba da pošalje svoju skeniranu ličnu kartu na adresu e-pošte: [email protected] ili putem faksa: +7 4012 616265 u toku 30 dana nakon objavljivanja rezultata kampanje.
  • 6.3.3. Nagrade će biti poslate na adresu, koja je navedena u prijavi.

6.4. Uručivanje nagrade "Nagrada za svakog stotog učesnika"

  • 6.4.1. Pobednik izvlačenja "Nagrada za svakog stotog učesnika" dobija bonus od 100 američkih dolara (ili ekvivalentnu sumu u valuti njegovog računa) na pravi trejding račun koji je registrovan u kampanji.
  • 6.4.2. Za dobijanje bonusa pobednika treba da pošalje skeniranu kopiju svoje lične karte na adresu e-pošte: [email protected] ili putem faksa: +7 4012 616265 u toku od 30 dana nakon objavljivanja rezultata kampanje.
  • 6.4.3. Bonus sredstva će biti isplaćena u toku 24 radnih sati nakon što skenirane kopije stignu u kompaniju i nakon uspešne identifikacije ličnih podataka.
  • 6.4.4. Bonus sredstva se mogu povući sa trejding računa bez ikakvog ograničenja.

6.5. Uručenje nagrade “Petak od 1000 dolara ”

  • 6.5.1. Dobitnik izvlačenja "Petak od 1000 dolara" dobija 1000 američkih dolara (ili ekvivalentan iznos u valuti svog računa) na pravi trejding račun koji je registrovan za kampanju.
  • 6.5.2. Da bi dobio bonus dobitnik treba da pošalje svoju skeniranu ličnu kartu na adresu e-pošte: [email protected] ili putem faksa: +7 4012 616265 tokom 30 dana nakon objavljivanja rezultata kampanje.
  • 6.5.3. Bonus sredstva će biti isplaćena tokom 24 radnih sati nakon što skenirane kopije stignu u komapniju i nakon uspešne identifikacije ličnih podataka.
  • 6.5.4. Bonus sredstva se mogu povući sa trejding računa bez ikakvog ograničenja.

7. Završne odredbe

  • 7.1. Organizator preduzima neophodne mere zaštite podataka vezane za ovu kampanju od neovlašćenog pristupa i nije u obavezi da pruži ove informacije trećem licu.
  • 7.2. Učešćem u ovoj kampanji učesnik daje saglasnost da, u slučaju dobijanja nagrade, prihvata da:
   • da intervju na radiju, televiziji ili nekom drugom mas mediju;
   • ustupa pravo korišćenja svojih fotografija organizatoru u cilju reklamiranja;
   • njegovo/njeno ime može biti korišćeno od strane organizatora u reklamne svrhe bez novčane nadoknade;
   • organizator zadržava autorsko pravo na korišćenje gorepomenutih reklamnih materijala.
  • 7.3. Svi nesporazumi i nesuglasice koje se mogu javiti u kampanji rešavaju se putem pregovora.
  • 7.4. Učešće u kampanji automatski podrazumeva prihvatanje i slaganje sa njenim pravilima i uslovima.
  • 7.5. Ukoliko se dobitnik kampanje ne pridržava pravila, biće isključen iz učešća u kampanji.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Contest main page

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback