empty
 
 
Kompanija InstaForex svojim klijentima nudi jedinstvenu mogućnost korišćenja najnovijih ostvarenja Forex trejdovanja na tržištu valutama. InstaForex klijenti mogu uživati u širokom opsegu usluga. Zahvaljujući zgodnom korisničkom interfejsu, fleksibilnim podešavanjima i najnovijim sadržajima, svaka od ovih visoko efikasnih usluga otvara nove perspektive za ostvarenje profita na Forex-u i omogućava klijentima da štede novac, vreme i energiju. Univerzalni InstaForex broker pokriva skoro sve online trejding usluge na međunarodnim tržištima valutama. Mi ovde predstavljamo usluge kompanije koje odgovaraju trenutnim interesovanjima.

ForexCopy je inovativni sistem koji Vam omogućava da kopirate naloge sa računa uspešnih tradera za određeni instrument sa izabranim odnosom. ForexCopy dozvoljava korisnicima da ostvare proviziju iz svake kopirane profitabilne transakcije i pretplaćivanjem na kopiranje trejding strategije uspešnog trejdera, automatskim otvaranjem njihovih transakcija na računu.

Prilagođena WebTrader platforma je inovativni proizvod InstaForex-a namenjen trgovanju na finansijskim tržištima direktno u internet pretraživaču. WebTrader platforma opremljena je svim funkcijama koje poseduje i obična desktop aplikacija.

InstaForex PAMM Sistem je kombinacija poslovne saradnje investitora i trejdera menadžera. Ovaj sistem omogućava korišćenje zajedničkih sredstava u cilju trejdovanja na Forex-u dok se profit automatski obračunava i proporcionalno raspodeljuje u skladu sa investicijama koje su izvršili učesnici i uslovima određenim PAMM projektom.

Klijenti kompanije InstaForex imaju mogućnost rada pomoću poziva i određivanjem binarnih opcija u okviru jednog dana koje nude šansu ostvarivanja održivog unapred određenog profita. Trejding instrument kao što su Forex opcije omogućava profit i punu vrednost ugovora u slučaju dobitka, dok oduzima samo vrednost opcije u slučaju gubitka.

Novi servis VPS hostovanja (Virtualni Privatni Server) je dostupan InstaForex klijentima. VPS hostovanje Vam omogućava korišćenje virtuelnog privatnog servera za organizovanje Forex trgovanja. Korišćenjem servisa VPS hostovanja, uživaćete u svim prednostima i mogućnostima koje pruža dodeljeni fizički server. Osim toga, cena servisa hostovanja koje nudi InstaForex jedna je od najkonkurentnijih na Forex tržištu.

API Kabineta za klijente je inovativni servis dostupan svim InstaForex korisnicima. Aktivacijom ovog servisa trgovci će imati pristup mnogobrojnim opcijama uključujući slanje upita o svojim trgovinama, bilansu i zatvorenim lotovima u određenom vremenskom periodu. Osim toga, kada koriste API, trgovci će uvek imati uvid u obračunate bonuse, istoriju logovanja i pregled trgovačkog računa.

Grab a chance to earn real money on the spot!
Make four simple steps along the road to success and financial independence
1
Open a trading account to sign up for MetaTrader 4
Novice traders may begin their career on Forex practicing on a demo account
2
Download MetaTrader 4 - a powerful, reliable, and time-tested trading platform
System requirements: Windows 7 and higher
Mobile MetaTrader 4 for Android
System requirements: Android 4.0 and higher, 3G/Wi-Fi
Mobile MetaTrader 4 for iOS
System requirements: iOS 4.0 or higher, 3G/Wi-Fi
3
Deposit your trading account through any convenient payment system
4
Nice bonuses ensure your confident start to trading
Bonuses of 30% to even 100% are credited whenever you make a deposit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.