empty
 
 
Форек фјучерси: шта је то, како купити и зарадити на њима?

Форек фјучерси: шта је то, како купити и зарадити на њима?

Termin “fjučers” sam sebe objašnjava – ovi ugovori se izvršavaju u budućnosti.

Dakle, šta je to fjučers ugovor? To je ugovor koji zahteva isporuku određenog sredstva po tačno određenoj ceni u budućnosti. Kupac fjučers ugovora dužan je da kupi sredstvo unapred određenog dana, dok je prodavac sa svoje strane dužan da ga proda. Obe obaveze odnose se na standardnu količinu sredstava i izvršavaju se u budućnosti po ceni koja je dogovorena u trenutku kupovine.

Drugim rečima, fjučers ugovor treba da stupi na snagu po datumu koji je naveden u ugovoru. Najčešći su fjučersi za isporuku svakodnevne robe. To su ugovori za:

 • gas
 • sirovu naftu
 • benzin
 • zlato
 • žitarice
 • valute
 • čelik
 • pamuk
 • drvo

Vrste fjučersa

Postoje dve vrste fjučersa:

 • oni koji zahtevaju fizičku isporuku sredstva
 • oni koji ne zahtevaju.

Prva vrsta se koristi u pravom ekonomskom sektoru. Na primer, farmeri sklapaju fjučers ugovor da bi prodali svoju robu po željenoj ceni u budućnosti. Kupci moraju da zaključe ugovor da bi osigurali mogućnost kupovine robe. Dakle, obe strane obezbeđuju sebe od nepredviđenih situacija na tržištu.

Drugu vrstu fjučers ugovora uglavnom koriste trgovci koji žele da ostvare profit od promena cena ali nemaju nameru da kupe samo sredstvo koje se nalazi u osnovi. Na primer, ukoliko investitori kupe fjučerse nafte za 48$ po barelu a cena poraste na 56$ po barelu, oni će zaraditi 8$. Sa druge strane, oni mogu da izgube istih 8$ ukoliko cena opadne na 40$. Trgovci ne moraju da izvrše skladištenje ili transport sredstva, ukoliko ga kupe. Oni izvršavaju ugovor pomoću nekoliko klikova mišem.

Gde se trguje fjučers ugovorima?

Fjučers ugovorima se trguje na berzi fjučersa. Ovo su najpoznatije berze robe i fjučersa:

 • Njujorška trgovačka berza (NYMEX)
 • Čikaški odbor trgovine (CBOT)
 • Čikaška trgovačka berza (CME)
 • Međunarodna berza nafte u Londonu (IPE)
 • Londonska međunarodna berza finansijskim fjučersima (LIFFE)
 • Londonska berza metala (LME)

Specifičnosti trgovanja fjučersima

Trgovanje fjučersima slično je forex trgovanju. Principi tehničke i fundamentalne analize se takođe primenjuju na tržištu fjučersima: trgovci koriste indikatore, grafikone i postavljaju naloge na isti način kao što to rade na Forex-u. Dodatno, ovi alati su prvobitno bili namenjeni trgovanju na tržištu fjučersima koje je postojalo i pre deviznog tržišta. Međutim, trgovanje fjučersima se razlikuje po nekoliko bitnih karakteristika.

 • Prvo, trgovina na Forex-u može da traje do kraja roka. Drugim rečima, kada trgovci kupuju GBP/USD par, na primer, oni mogu nalog da drže otvorenim mesecima, čak i godinama. Trgovci fjučersima nemaju mogućnost za to. Fjučers ugovor poseduje rok važenja, pa ukoliko investitor ne zatvori poziciju, ona će automatski biti zatvorena po zadnjoj ceni poslednjeg trgovačkog dana. Dakle, uvek treba imati na umu datum isteka i kupiti što dugoročniji ugovor u pravom trenutku.
 • Kod fjučers ugovora sastoji se iz nekoliko simbola. Prvi simboli označavaju sredstvo koje se nalazi u osnovi (zlato, nafta, pamuk itd.), ostali simboli označavaju mesec i godinu izvršenja ugovora. Na primer, NGQ0 je fjučers za isporuku gasa u avgustu (NG — prirodni gas, Q — avgust).

Ovo su specijalni simboli koji označavaju datum isporuke:

 • Januar - F
 • Februar - G
 • Mart - H
 • April - J
 • Maj - K
 • Jun - M
 • Jul - N
 • Avgust - Q
 • Septembar - U
 • Oktobar - V
 • Novembar - X
 • Decembar - Z

Forex je tržište van berze čije kvote određuju banke i dileri. Zato se kvote mogu razlikovati u zavisnosti od brokera. Istovremeno, trgovanje fjučersima se vrši na berzama, pa su kvote fiksne i ne mogu varirati s obzirom da ih određuju određeni kupci i prodavci. Svaka kvota ima svoju vrednost i obim. Sajtovi o berzama pružaju tačne kvote za prethodnu trgovačku sesiju. Zbog toga svi brokeri fjučersa imaju slične cene.

Obim fjučers ugovora je standardizovan; berza određuje kvalitet i kvantitet osnovnog sredstva. Na primer, fjučersi slanine (PB) određuju isporuku 40K funti slanine; fjučersi zlata donose isporuku 100 trojanskih unci zlata finoće 995 ili veće; fjučerski nafte zahtevaju isporuku 1K barela sirove nafte. Kvote fjučersa su univerzalne i opšte za korišćenje u celom svetu.

Kako se kupuje fjučers ugovor?

Da biste kupili fjučers ugovor potrebno je da registrujete trgovački račun kod brokera i dopunite ga sumom koja je dovoljna za izvršenje kupovine. Ova suma predstavlja neki vid osiguranja od nepoštovanja ugovora.

U zavisnosti od izbora berze, a bez obzira na osnovno sredstva, suma depozita treba da iznosi 2-10% vrednosti sredstva. Ova suma se naziva početna margina. Ona se izračunava pomoću SPAN sistema koji se bazira na proceni promena cene sredstva koje se nalazi u osnovi.

Osim početne margine, postoji i margina održavanja — suma koja je neophodna za držanje trgovine otvorenom. Na primer, ukoliko investitori žele da kupe ili prodaju fjučers Brentove sirove nafte, potrebno je da imaju početnu marginu od 4.000$ i marginu održavanja od 2.000$.

Nakon zatvaranja trgovine prema datumu isteka, elektronski sistem koji obrađuje naloge automatski će izračunati profit i gubitak.

Šta je datum isteka fjučersa?

Datum isteka je dan kada se uslovi ugovora izvršavaju. Tog dana fjučers ugovor postaje nevažeći.

Datumi isteka zavise od sredstva koje se nalazi u osnovi. Tako fjučers ugovori S&P 500 indeksa ističu četiri puta godišnje: u martu, junu, septembru i decembru.

Datum isteka se jednostavno prati, s obzirom da je naveden u specifikaciji fjučersa.

Kada se približi datum isteka, mnogi trgovci i investitori zatvaraju svoje naloge i čekaju da počne novi ciklus trgovanja. U ovom trenutku tržište je pogodno za manipulisanje, dinamika cene je nepredvidiva i javljaju se neprirodna kretanja. Neki trgovci smatraju da baš u tom trenutku veliki igrači ulaze na tržište i počinju da diktiraju pravac trenda.

Kako se fjučersi koriste za hedžovanje pozicije?

Investitori često koriste fjučers ugovore za hedžovanje pozicija, jer predstavljaju efikasnu metodu za osiguravanje pozicija od fluktuacija cene. Međutim, iako hedžovanje smanjuje rizike, ono istovremeno dovodi do smanjenja profita. Postoje dve vrste hedžovanja:

 • hedžovanje kupovine
 • hedžovanje prodaje.

Hedžovanje kupovine, koje se takođe naziva dugo hedžovanje, osigurava trgovce protiv mogućih povećanja cene sredstva koje se nalazi u osnovi.

Hedžovanje prodaje (ili kratko hedžovanje) označava da trgovci prodaju fjučers ugovore da bi ublažili rizike od mogućeg opadanja cene robe.

Kako da zaradite novac trgovanjem fjučersima?

Ne postoji ništa novo o zaradi trgovanjem fjučersima: potrebno je da kupite ugovor po nižoj ceni i prodate ga po višoj ceni. Kada cena ugovora opadne ponovo ga kupujete i nakon toga prodajete.

Ovo je dobro poznati metod koji se koristi za ostvarivanje profita trgovinom ostalih alata kao što su akcije, obaveznice, valute i opcije.

Fjučers ugovori čiji se datum isteka približava smatraju se najprofitabilnijim. Oni su privlačniji investitorima jer je njihova likvidnost veća. Cene takvih fjučersa su približne pravoj ceni i manja je verovatnoća da će doći do naglih promena cene.

Trgovanje fjučersima na prvi pogled izgleda kao komplikovana procedura, međutim što ga više izvodite i bolje istražite specifičnosti tržišta zaključićete da je zapravo jednostavno. Trgovanje je čitava nauka i zahteva mnogo znanja, pa čitajte knjige, pohađajte kurseve i prisustvujte vebinarima. Pokušavajte i postaćete uspešni! Srećno!

Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback