empty
 
 

Tehnička analiza je metoda predviđanja kretanja cene upoređivanjem podataka u različitom vremeskom okviru i izvdvajanjem pravilnosti ponašanja tržišta. Primena tehničke analize u Forex aktivnostima je nezamenjivo sredstvo za većinu trejdera.

Tehnička analiza se zasniva na tri opšta principa:

1. Svako razmatra kretanje tržišta

Na cenu uvek utiču spoljašnji faktori, međutim tehnička analiza implicira da istraživanje političkih, ekonomskih i psiholoških fakotra koji utiču na kretanje cene nije obavezno, s obzirom da je glavni indikator kretanja sama cena takva kakva jeste. Čak i najmanji uticaj faktora se razmatra i odražava na cenu i zato predstavlja predmet proučavanja.

2. Promene cene se kreću u određenom pravcu

Za primenu tehničke analize neophodno je razumevanje značenja trenda. Glavni cilj tehničkog pristupa jeste određivanje tendencije kretanja cene radi trgovine u skladu sa ovim trendom.

Postoje tri tipa trenda:

•  Trend porasta kada cena raste

•  Trend opadanja kada cena opada

•  Ravan trend - nema određenog pravca kretanja cene

Po pravilu, tokom kretanja cene javlja se svaki od tipova trenda, ali samo jedan od njih može biti glavni. Treba imati na umu da se promena tendencije odigrava tek nakon što da određene signale.

3. Istorija se ponavlja

Ovaj princip implicira da se u toku ljudske istorije pravila i tipovi analize ne menjaju, što je preduslov višestrukog ponavljanja kretanja cene u različitim vremenskih intervalima.

Dinamika tržišta se prvenstveno proučava pomoću grafikona tokom tehničke analize. Glavni alati su sledeći:

•  Oscilatori

•  Japanske sveće

•  Grafikon traka (intervali)

•  Grafikon linija

•  Indikatori trenda

•  Analiza talasa

Tehnička analiza može biti osnovni instrument za predviđanje na tržištu valutama. Ovu tehniku uspešno koriste profesionalni trejderi i analitičari Forex-a. Njihovo dugogodišnje iskustvo ukazuje na praktičnost korišćenja tehničke analize u trgovanju.

Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.