Facebook
 
 

Medzinárodná online forexová maklérska spoločnosť InstaForex je komerčný partner medzinárodných výstav značkyShowFx World. Spoločnosť InstaForex sa vždy pridŕžala stratégie maximálnej otvorenosti a transparentnosti v obchode so svojimi súčasnými aj potenciálnymi klientmi. Dôležitým smerom pre spoločnosť InstaForex je preto aj účasť na rôznych verejných akciách, ktoré sú venované finančným trhom a obzvlášť forexovému trhu. Spoločnosť InstaForex sa však rozhodla ísť za hranice štandardnej účasti na forexových výstavách a rozhodla sa stať komerčným sponzorom najdynamickejšie sa rozvíjajúceho výstavného projektu - ShowFx World.

Dôležitým aspektom pri rozhodovaní sa o partnerstve bola spoločná vízia spoločnosti InstaForex a modernej civilizovanej forexovej komunity, základom ktorej sú profesionálne a bezpečné spoločnosti.

Spoločnosť InstaForex zdieľa názory značky ShowFx World. Hlavným cieľom výstav značky ShowFx World je organizovanie výstav na úplne novej úrovni. Okrem toho je dôležitý aj rozvoj živej a konštruktívnej diskusie forexovej komunity. Výstavy značky ShowFx World vďaka svojej popularite u veľkého množstva účastníkov zastupujú rôzne segmenty finančného trhu, ktoré sa zaujímajú o zlepšovanie poskytovaných služieb, ktoré s každou novou výstavou dávajú priestor naučiť sa veľkému množstvu inovácií, novým technickým rozvojom a dozvedieť sa o obchodníkoch, ktorí sa objavili nedávno na forexovom trhu.

Značka ShowFx World dnes spája na svojich výstavách veľké množstvo profesionálov z forexovej komunity. Značka ShowFX World usporadúva stretnutia rôznych druhov: výstavy, semináre, semináre pre pokročilých, konferencie a školenia. Tieto akcie sa odohrávajú v najdynamickejšie sa rozvíjajúcich krajinách po celom svete a lákajú stále väčší počet účastníkov a hostí do finančného sveta na forexovom trhu.

« Back to the list of articles
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.