empty
 
 
Čína obviňuje EÚ z narúšania globálneho obchodu

Čína obviňuje EÚ z narúšania globálneho obchodu

Čína obvinila EÚ, že diskriminačnými obchodnými prekážkami narúša globálne dodávateľské reťazce. Zhang Ming, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v EÚ, povedal v rozhovore pre Financial Times, že Európska komisia kladie prekážky zahraničným firmám. „Kroky EÚ budú mať aj globálne dôsledky a môžu spôsobiť ďalšie napätie v globálnom dodávateľskom a priemyselnom reťazci,“ uviedol veľvyslanec. Dodal tiež, že opatrenia EÚ by mohli mať neželané vedľajšie účinky a kritizoval novú obchodnú politiku EÚ zameranú na ochranu trhu pred nekalými obchodnými praktikami iných krajín, ako sú dumping a štátne dotácie. Čínsky veľvyslanec povedal, že takéto opatrenia by mohli negatívne ovplyvniť investície v Európe a viesť k zvýšeniu cien a vyzval EÚ, aby dodržiavala pravidlá WTO. „Takéto kroky sa odchyľujú od pôvodných cieľov obchodnej a hospodárskej politiky a sú tiež narušením trhových princípov,“ povedal Ming.

Back

See also

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.