empty
 
 

Vzorec

Median ceny = (HIGH + LOW) / 2

Awesome Oscillator = SMA (Median ceny, 5) — SMA (Median ceny, 34)

Využitie pri obchodovaní

Pri použití v Meta Traderi 4, tento oscilátor, kombinuje dva Awesome Oscillator indikátory, ktoré sú zobrazené na grafe ako histogram.

Tu sú základné pravidlá obchodovania podľa Double Awesome Oscillator:

  • Indikátor dáva signál na nákup, keď červený histogram rýchleho Awesome Oscillator (AO) prekríži zelený histogram pomalého AO zdola nahor
  • Obchodník by mal predávať, keď histogram rýchleho AO prekročí zelenú líniu pomalého AO zhora nadol
  • Obchody by mali byť zatvorené, keď sa histogramy prekrížia späť
  • Mali by ste sa zdržať obchodovania, keď čiary indikátorov smerujú do strán. Urobíte lepšie, keď otvoríte obchod ak vidíte, že sa sformoval zvyčajný trend na určitom finančnom aktíve
  • V prípade, že vidíte, že čiary indikátorov ukazujú rozdielny pohyb, mali by ste obchodovať podľa čiary pomalého AO
Indikátor IFX_DAO

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.