Facebook
 
 

Vzorec

DPO = CLOSE – SMA (CLOSE, (N / 2 + 1)), kde


SMA znamená jednoduchý kĺzavý priemer;

CLOSE znamená uzatváraciu cenu;

N znamená trvanie cyklu.

Využitie pri obchodovaní

Počítačový indikátor IFX_DPO, je navrhnutý pre zbavenie sa trendového smerovania cenového pohybu. Čiže indikátor uľahčuje identifikovanie cyklov a taktiež úrovní prepredanosti alebo prekúpenosti na grafoch menových párov.

Na forexovom trhu, dlhodobé cenové cykly pozostávajú z kratších cyklov. Analýza týchto krátko dobých cyklov napomáha určiť dôležité vrcholy a dná. Indikátor IFX_DPO umožňuje obchodníkovi zmazať vplyv dlhodobých cyklov na cenové pohyby. Cykly môžu byť odhadované počítaním období medzi vrcholmi a dnami. Odporúča sa použitie obdobia 21 cyklov pre redukciu počtu falošných signálov.

V prípade, že čiara DPO prekríži nulovú líniu zdola nahor, znamená to, že trend je v oblasti kedy dochádza k zmene jeho smerovania z klesajúceho na rastúci. Preto je to správny čas na nákup aktív. Naopak keď čiara indikátora prekríži nulovú líniu z hora nadol, mali by sme predávať aktíva, to znamená, že trend sa mení z býčieho na medvedí.

Navyše využitým indikátora IFX_DPO môže obchodník jednoducho rozpoznať divergenčné alebo konvergenčné signály.

Indikátor IFX_DPO

Parametre InstaForex IFX_DPO indikátora

IndPeriod = 14

CoutnsBars = 300

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.