Facebook
 
 

Vzorec

Rsi_r:= (rsiprice – ref(rsiprice,-1));

Rsi_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),rsiperiods) / Wilders(if(rsi_r<0,Abs(rsi_r),0),rsiperiods);

RSIndex:= Mov((100-(100/(1+rsi_rs))),SF,ST);

Využitie pri obchodovaní

1. Nákupný signál je sformovaný, keď červená čiara IFX_QQE prekročí zelenú čiaru indikátora nahor. Prekríženie nahor úrovne 50 zelenou čiarou je taktiež považované za signál na nákup.

2. Predajný signál je vytvorený, keď červená čiara IFX_QQE prekročí zelenú čiaru nadol. Prekríženie nadol úrovne 50 zelenou čiarou je taktiež považovaný za signál na predaj.

IFX_QQE indikátor

IIFX_QQE parametre:

SmoothFactor - 5

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.