Facebook
 
 

Online kvóty všetkých menových párov

Nastavenia
Šírka: (230-300)
Vyberte si tickers:

Formát cien: Kompletný Stručný
Časová zóna: v hodinách vzhľadom na GMT 0
(napr. +2 alebo -1)
Partnerský kód: ?
Logo:
Veľké  
Malé  
Farba pozadia hlavičky:
Uhly: Orámované   Normálne
Font hlavičky:
Font riadku:
Ukážka informera
<a href="https://www.instaforex.com/sk/">InstaForex portál</a>
Kód na vloženie

Kvôty sú automaticky aktualizované každých 30 s.
Vzorový kód. Vložte ho do tela stránky (medzi <body> a </body>)

IFRAME verzia:
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.