Facebook
 
 

PAMM účet je spôsob investovania, pri ktorom sú prostriedky prevedené na obchodníka, ktorému dôverujete, a ak obchodník vykonáva úspešné obchody získava určitý podiel zo zisku.

Princípy fungovania PAMM účtu

Investori vkladajú peniaze na účty obchodníkov. Obchodník robí obchody so svojím vlastným kapitálom, a všetky operácie sú proporcionálne prevedené na účty investorov. V prípade dosiahnutia zisku, vzniká medzi investorom a obchodníkom dividenda závislá od veľkosti vkladov. Navyše obchodník zarába podiel zo zisku.

Miera rizika

Investovanie na PAMM účty je vysoko výnosný spôsob zarábania peňazí na Forexovom trhu, hlavne ak obchodník nemá možnosť venovať všetok svoj čas obchodovaniu. Naviac, PAMM účty môžu predstavovať navyše pekný príjem, ak skombinujeme hlavnú prácu s obchodovaním na menovom trhu. Avšak čo by ste si mali uvedomiť je to, že investovanie na PAMM účty nepochybne nesie zo sebou určitý stupeň rizika. Obchody vykonávané obchodníkom s prostriedkami investorov môžu priniesť ako zisk tak aj stratu. Z tohto dôvodu treba vyberať obchodníkov veľmi prísne.

Spravidla pred investovaním na PAMM účty by mali byť najprv preštudované odborné schopnosti obchodníkov. Primárna pozornosť by mala byť zameraná na počet uskutočnených obchodov a ich výsledky, na skúsenosti s pôsobením na trhu a schopnosti riadenia PAMM účtu. Profesionálny obchodník je kľúčom k dosiahnutiu zisku z Vašej investície.

Bezpečnosť

Existujú určité pravidlá bezprostredne zaisťujúce bezpečnosť PAMM účtov. Za prvé obchodník môže používať kapitál investorov iba na uskutočňovanie obchodných operácií. Akékoľvek ďalšie úkony s účtami investorov nie sú pre obchodníka možné.

Keďže PAMM účet zahŕňa takisto aj vlastné prostriedky obchodníka, úspešný výsledok obchodu je aj v záujme obchodníka kvôli vlastnému zisku. Všetky činnosti obchodníka sú transparentné a môžu byť sledované kedykoľvek, a taktiež je možné veľmi rýchlo kedykoľvek urobiť výber prostriedkov z PAMM účtu. Okrem toho si investor určuje sám stupeň rizika a obmedzuje tak možné straty.

K tomu aby nedochádzalo k strate prostriedkov a bol dosahovaný stabilný vysoký profit - budúci PAMM investori by sa mali držať základného bezpečnostného pravidla: spolupracovať s obchodníkmi iba prostredníctvom brokerskej spoločnosti. Inak investor znáša riziko straty všetkých svojich vkladov.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.