empty
 
 

Indikátor momentum: vzorec, nastavenia, aplikácia: opis, úprava a aplikácia

Indikátor momentum je najjednoduchší indikátor založený na trendoch; je to nástroj technickej analýzy.

Momentum naznačuje zmenu ceny obchodného nástroja vo vzťahu k určitému časovému obdobiu. Môže sa použiť ako:

Oscilátor, ktorý sleduje trend, podobne ako indikátor konvergencie/divergencie kĺzavého priemeru MACD. Pri tomto použití platí, že indikátor momentum signalizuje obchodníkovi kúpu v prípade, že klesne a následne stúpne. Obchodník má predávať, keď ukazovateľ momentum dosiahne vrchol a potom klesne. Na presnejšie určenie zmeny (obratu) indikátora momentum je možné použiť jeho krátky kĺzavý priemer. Zvlášť vysoké alebo nízke hodnoty indikátora naznačujú, že trend bude pretrvávať. Ak dosahuje veľmi vysoké hodnoty a následne klesne, cena bude pravdepodobne stúpať. Obchodník by však nemal otvoriť alebo zatvoriť pozíciu ihneď, ale až keď cena potvrdí signál.

Prediktívny indikátor. Pri tomto použití vychádzame z predpokladu, že náhly nárast ceny predchádza koncu stúpajúceho trendu (keďže si všetci myslia, že má pokračovať), kým náhly pokles naznačuje koniec klesajúceho trendu (keďže sa všetci snažia odísť z trhu). Tieto dva scenáre v podstate platia, ale takéto zovšeobecnenie je príliš široké. Keď trh uzavrie na svojom vrchole, indikátor momentum vybehne nahor. Potom začne klesať, pretože ceny stále rastú alebo stagnujú. Ak trh dosiahne dno, indikátor momentum síce klesne, ale následne sa obráti a začne stúpať, a to oveľa skôr, ako začnú stúpať ceny. V obidvoch prípadoch vznikne istá časová medzera medzi indikátorom momentum a cenovými úrovňami.

Indikátor momentum

Výpočet

Momentum = CLOSE (i) / CLOSE (i-N) * 100

CLOSE (i) - zatváracia cena aktuálneho stĺpca,

CLOSE (i-N) - zatváracia cena o N stĺpcov skôr.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.