Facebook
 
 
INOVÁCIE V JADRE

INOVÁCIE V JADRE

Medzinárodný online broker spoločnosť InstaForex je veľmi známa širokému okruhu obchodníkov po celom svete. Spoločnosť je založená na dôležitom kritériu byť medzi jasnými lídrami na trhu kde pôsobí. Spoločnosť vstúpila na trh v roku 2007, avšak tento broker za pomerne krátky čas už zvládol získať uznanie za svoju prácu od množstva renomovaných časopisov. Napríklad od roku 2009 do roku 2011, britský časopis World Finance označil spoločnosť InstaForex za “Najlepšieho brokera v Ázií”. CNBC Business, ďalší britský časopis, napísal že spoločnosť bola najrýchlejšie sa rozvýjajúcim brokerom v Európe. A medzinárodná forexová výstava ShowFx World ocenila InstaForex dvakrát ako najlepšieho brokera na výstave – raz na výstave v Kuala Lumpur a neskôr na výstave v Singapure.

Čo teda robí InstaForex takým úspešným, že bol vybraný z pomedzi ostatných brokerov? Hlavne ide o jeho základný prístup k fungovaniu biznisu. Od úplného začiatku, boli do spoločnosti investované veľké prostriedky umožňujúce zaujať pevné miesto na trhu a ponúkať najvýhodnejšie obchodné podmienky po celom svete. V takom vysoko konkurenčnom odvetví ako je oblasť poskytovania brokerských služieb, je veľmi dôležité udržovať vitalitu a svojim klientom poskytovať nové služby. Nečinnosť spoločnosti by mohla zapríčiniť celkovú stagnáciu biznisu alebo dokonca až jej odchod z trhu. Spoločnosť InstaForex je vďaka svojim dobrým finančným základom a množstvu šikovných ľudských zdrojov veľmi kreatívna organizácia. Do všetkých aktivít spoločnosti sa vkladajú nielen inovatívne technológie ale aj srdce, a preto je spoločnosť InstaForex neustále pred svojimi konkurentami a takisto zvládla dosiahnutie pokračujúceho a efektívneho rozvoja.


media about us, publications

V spoločnosti InstaForex sú inovatívne prvky integrované priamo do štruktúry. Preto sa syntézou inovácií a každodenného fungovania zaoberajú všetky oddelenia spoločnosti. A tento spôsob fungovania je vertikálny, od manažérov medzinárodných zastúpení až po top-management materskej spoločnosti.

InstaForex má veľké IT oddelenie, ktoré momentálne pozostáva z 50 odborníkov. Každý z týchto 50 pracovníkov má potrebnú kvalifikáciu v oblasti informačných technológií, web programovania, dizajnu, v SEO optimalizácii a podobne. Každý z týchto zamestnancov využíva svoje schopnosti k zlepšeniu fungovania InstaForexu.

Navyše IT oddelenie prevádzkuje špeciálny program InstaTechLab, ktorý funguje už viac ako rok, a vďaka ktorému majú zamestnanci spoločnosti viac času a financií na rozvoj IT. Niektoré z projektov podporujúcich rast spoločnosti už boli zahájené. Príkladmi môžu byť unikátne službv riadenia účtov v InstaForexe, tzv. PAMM účty. ForexCopy systém je zas inovatívna služba umožňujúca nasledovať úspešných forexových obchodníkov a online kopírovať ich obchody vo zvolenom pomere. Služba binárnych intradenných opcií a systém bezpečnosti informácií, ktorý garantuje klientom najvyššiu ochranu a fondy spoločnosti InstaFXGuard predstavujú ďalšie z týchto inovatívnych služieb.

Vytvárať inovácie nie je v InstaForexe limitované iba na IT oddelenie. Napríklad, marketingové oddelenie úspešne realizuje projekt nazvaný InstaTV. A takisto toto oddelenie vymyslelo množstvo pozoruhodných súťaží a kampaní pre obchodníkov, ktorí sa ich zúčastňujú kvôli ich kvalite a veľkosti výhry. Momentálne sa každý z klientov InstaForexu môže zúčastniť 12 súťaží s celkovými výhrami vo výške 700 000 USD. Riadiaci systém bežných pracovných procesov spoločnosti si takisto zaslúži povšimnutie. K tomu aby sme optimalizovali pracovné procesy a dokázali v reálnom čase kontrolovať úlohy používame softvérový program, ktorý je zameraný na dosiahnutie uľahčenia správy projektov a výkonnosti tímu nezávisle od ich aktivity.

V rámci ľudských zdrojov, spoločnosť už od začiatku sledovala politiku získavania dynamických špecialistov, ktorí majú nové nápady a veľký entuziazmus. Takisto nesmieme zabudnúť povedať, že všetci zamestananci InstaForexu majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti potrebné na to, aby mohli byť súčasťou medzinárodnej spoločnosti. Navyše každý člen InstaForex tímu môže pokračovať vo svojom profesionálnom raste štúdiom nových špecifických aspektov týkajúcich ich práce v spoločnosti. Top manažéri InstaForexu sa snažia uľahčiť osobný vývoj každým možným spôsobom tým, ktorí sa zamerajú na pokračovanie prefesionálneho rozvoja. Pre každého z členov nášho tímu bolo zahájených mnoho aktivít, ktoré zahŕňajú stravovanie, fitness, prázdninové výlety, firemné akcie atď. čo napomáha k tomu aby naši zamestananci boli šťastní a spokojní. Okrem toho čo už bolo spomenuté tak obraz moderného, flexibilného a spoľahlivého brokera pomáha vytvárať geografická expanzia (v súčasnosti existuje viac ako 160 medzinárodných zastúpení InstaForexu vo viac ako 50 krajinách po celom svete) a úzka spolupráca s partnermi (partnerské oddelenie má 25 špecialistov, ktorí sú často na obchodných cestách).


Časopis Shares, marec 2012
Naspäť

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.