empty
 
 
Magazíne "Mangust" (Marec 2010)

Na druhý turnaj Grand Mix Fight sme nečakali dlho. Konal sa v mestkom cirkuse v apríli 2010. Tento turnaj si získal pozornosť množstva ľudí. Ďalšíe kolo, ďalší úspech! Mix fight bol stále viac populárny. Spraviť tento turnaj v tomto lete sa zdalo nemožné. Mienili sme pripraviť turnaj v legendárnej janovskej pevnosti v Sudaku (východné pobrežie Krymu). Napriek mnohým faktorom, ktoré boli odradzujúce a pesimistickým predpovediam, stále sme trvali na usporiadaní tohto turnaja. Rozhodli sme sa ho nazvať Janovský boj. Pesimistické predpovede sa sa do určitej miery vyplnili: počas prípravy tohto skvelého podujatia sme mali problémy. Napríklad, trvalo skoro dva dni, kým sme postavili ring. Ale výsledkom bolo, že sa námaha oplatila! Turnaj bol naozaj užasný. Je to niečo na čo ste hrdý a budete o tom rozprávať deťom. Turnaj bol úplne dych vyrážajúci! Len pre predstavu: konal sa pod príjemnou krymskou oblohou na historicky významnom mieste, kde sa pred mnohými rokmi odohrávali skutočné boje! Udalosť návštívili turisti z krajín CIS, Nemecka, Belgicka, Fínska a ďalších. Podľa nášho odhadu počet návštevníkov prekročil 5000 ľudí!

26. novembra v simferopolskom cirkuse sa konal ďalší Grand Mix Fight, ktorý už bol štvrtým turnajom v poradí. Táto športová udalosť je bezpochyby najvzrúšujúcejšia a fascinujúca. Náš klub súperil s piatimi najlepšími bojovníkmi s krajín CIS fighters nad ktorými sme zvíťazili so skóre 5:0! Bolo to naše prvé víťazstvo v takom pomere! Dúfame, že nezostane ani takýmto jediným a posledným, po starostlivom zvážení sme sa rozhodli turnaje organizovať pravidelne.

Popri organizovaní turnajov, Tornado fight klub sa zúčastňuje v М-1 Selection ukrajinskej súťaže, mix fight šampionát sa konal medzi rôznymi bojovými klubmi. Tornado sa stalo osmim najväčším ukrajinským klubom spoločne s Dobro, Makfight.ua, RFP atď. Je pre nás česť s nimi súťažiť!

Dnes je viac ako 40 športovcov, ktorí cvičia v našom klube pripravených bojovať za česť Tornada. Náš klub má tiež štyroch trénerov (na box, džudo, pre boj zblízka a freestyle wrestling), pretože každý potrebuje špeciálny tréning aby v ringu dokázal dosiahnúť užasné výsledky. Naviac, športovci tiež prechádzajú funkčným a psychologickým tréningom. Zvláštna pozornosť sa venuje mladšej generácií.

Tornado klub má svoje kancelárie v takmer v každom meste krymského regiónu. Naše plány na ďalší rok zahŕňajú prípravu stretnutia prístupného pre každého a pozvať na túto udalosť profesionálov v sambo, džude, ju-jitsu z Ukrajiny, Ruska a Japonska.

Klub je zapojený do úzkej a plodnej spolupráce s mnohými ďalšími športovými klubmi, federáciami a organizáciami na Ukrajine a v krajinách CIS. Vďaka tomu sme sa stali oficiálnym zástupcom ukrajinskej Combat Sambo federácie na Kryme. Radi by sme vyjadrili svoju vďačnosť jej prezidentovi Elhanovi Veliyevovovi. Veríme že naša vzájomne výhodná spolupráca bude prispievať budúcemu rozvoju niele samba v našom regióne, ale športu ako takého.

V roku 2011 plánujeme zorganizovať 5 turnajov v celom Krymskom regióne. Tieto turnaje by bolo ťažké zorganizovať bez primeraného sponzorstva. Ako viete, nadšenie samo o sebe nestačí. Preto v mene nášho prezidenta Vladimíra Tsoia, s úctou ďakujeme nášmu hlavnému partnerovi spoločnosti InstaForex Company a nášmu oficiálnemu partnerovi TES Corporation konkrétne Sergejovi Beimovi za neustálu podporu a prácu pri rozvoji športu na Ukrajine.

Na záver by sme radi povedali, že Krym je unikátny región s bohatými prírodnými zdrojmi a liečivou klímou. Čo si každý športovec cení najviac? Odpoveď je zvyčajne: zdravie. Takže, pozývame každého na návštevu Krymu, kúsku raja na Ukrajine.

Tornado InstaForex fight klub – v jednote je sila!

Naspäť
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.