empty
 
 

Общи условия на състезанието Щастливия Трейдър

1. Основни условия

  • 1.1. Име на състезанието - "Щастливия Трейдър" (от тук нататък - Състезанието).
  • 1.2. Състезанието се организира от InstaFintech Group (от тук насетне - Организаторът).
  • 1.3. Състезанието се провежда на всеки две седмици от 00:00 Понеделник до 23:59:59 (терминално време) Петък.
  • 1.4. Регистрацията за следващото Състезание се провежда по време на настоящото състезание.
  • 1.5. Наградният фонд на всяко двуседмично състезание възлиза на 3000 USD, разпределени сред победителите по следния начин:
   • 1 място - 1000 USD;
   • 2 място - 750 USD;
   • 3 място - 500 USD;
   • 4 място - 250 USD;
   • 5 място - 200 USD;
   • 6 място - 150 USD;
   • 7 място - 100 USD;
   • 8 място - 50 USD.

2. Участници

  • 2.1. Единствено клиенти над 18 годишна възраст могат да участват в състезанието.
  • 2.2. Всеки участник трябва да се регистрира на уебсайта на InstaForex.
  • 2.3. За участие във всяко двуседмично Състезание Участниците откриват отделни ДЕМО сметки за търговия.
  • 2.4. Участниците са съгласни с необходимостта за предоставяне на истинна информация по време на регистрация.
  • 2.5. В случай на опит за участие в Състезанието с няколко сметки за търговия или анонимно чрез прокси, това ще бъде регистрирано и ще доведе до дисквалификация.
  • 2.6. Организаторът си запазва правото да откаже регистрация на всеки участник без обяснение на причините или да дисквалифицира всеки участник в Състезанието с обяснение. Причината за дисквалификация може да бъде откриването на голям обем противоположни поръчки със същата валутна двойка по различни сметки в едно и също време, както и възползване от грешки в котировките за извличане на гарантирани печалби.
  • 2.7. Записвайки се Участникът приема всички ограничения и правила на Състезанието.

3. Условия за търговия

  • 3.1. След регистрация за Състезанието Участникът получава ДЕМО сметка.
  • 3.2. Първоначалният депозит е 30 000,00 USD за всички Участници и не може да бъде променян.
  • 3.3. Лост 1:500.
  • 3.4. Всички поръчки по непазарни цени ще бъдат отменени.
  • 3.5. Участниците могат да ползват Експертни Съветници и всякакви стратегии за търговия без ограничения.
  • 3.6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.
  • 3.7. Минималният обем за сделки е 0.01, максималния - 1 лот. Стъпката е през 0.01 лота.
  • 3.8. Участниците могат да сменят сметките си с такива без суап свързвайки се с отдел техническа поддръжка.
  • 3.9. Максималния брой на сделките, включително и на чакащите е 10.
  • 3.10. Стоп нивото е 10%.
  • 3.11. Останалите условия за търговия са същите като при реалните сметки за търговия на InstaForex.

4. Публикуване на резултатите

  • 4.1. Стойността на сметките на Участниците се оповестява безплатно на сайта на Организатора по време на Състезанието.
  • 4.2. Организаторът си запазва правото да публикува отчети на участници ' след края на Състезанието.
  • 4.3. Статистики за региона и страната от която са Участниците също могат да бъдат публикувани.
  • 4.4. Резултатите от състезанието се публикуват в рамките на 14 дни след неговия край и приключването на всички процедури по проверките.

5. Определяне на победителя

  • 5.1. След като текущото състезание приключи, всички сделки автоматично се закриват по текущата цена.
  • 5.2. В случай, че двама Участници имат еднаква печалба, решението кой ще бъде победител ще бъде взето от Организатора.
  • 5.3. Победителите в Състезанието са съгласни с публикуването на името им.
  • 5.4. За определяне на победителите Администрацията на надпреварите ще използва рейтинг, който се изчислява чрез сумиране на всички сделки с положителен резултат и изваждане на всички завършили със загуби с едно единствено ограничение: всяка положителна сделка не може да допринесе с повече от 10 точки за Вашия рейтинг. Това означава, че дори и резултатът от печеливша сделка да е 20, 40 или 50 пипса, рейтингът ви ще нарастне с 10 точки. Губещите позиции се взимат в пълен размер. Освен това при изчисляване на рейтинга се смята и размера на търгуваните лотове. Например ако Участникът в Състезанието има две печеливши сделки в размер на 30 пипса всяка, но едната от тях е с 0.1 лот, а другата с 1 лот, тогава първата ще увеличи рейтинга с 1 ((10*0.1) = 1), а втората с 10 ((10*1) = 10)
  • 5.5. Участниците които са били сред победителите в Състезанието не могат да се съревновават за награди отново през следващия месец. В случай, че има такъв прецедент, наградата ще бъде връчена на следващия по резултат Участник. Класирането ще бъде изместено с 1 място.
  • 5.6. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. Получаване на наградата

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.
  • 6.4. The prize cannot be withdrawn, however, any profit made over the prize amount can be withdrawn without any restrictions.
  • 6.5. The Organizer reserves the right to declare any already given prize invalid and subject to cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent operations with the prize funds.
  • 6.6. A trading account is charged off automatically at filing a withdrawal application. When considering the application, specialists make sure that the balance and free margin comply with the amount of funds available for withdrawal. In case of incompliance the sum specified in the withdrawal application is credited back to the account.
  • 6.7. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

7. Език

  • 7.1. Езикът на настоящите правила е английски.
  • 7.2. За удобство на Участника, Организаторът може да предостави правилата на език, различен от английски. Преведената версия на правилата е единствено от информативен характер.
  • 7.3. В случай на различие в прочита на преведената версия и правилата на английски, правилата на английски ще се считат за приоритетен референтен стандарт.
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.