empty
 
 

Общи условия на състезанието Щастливия Трейдър

1. Основни условия

  • 1.1. Име на състезанието - "Щастливия Трейдър" (от тук нататък - Състезанието).
  • 1.2. Състезанието се организира от InstaForex Group (от тук насетне - Организаторът).
  • 1.3. Състезанието се провежда на всеки две седмици от 00:00 Понеделник до 23:59:59 (терминално време) Петък.
  • 1.4. Регистрацията за следващото Състезание се провежда по време на настоящото състезание.
  • 1.5. Наградният фонд на всяко двуседмично състезание възлиза на 3000 USD, разпределени сред победителите по следния начин:
   • 1 място - 1000 USD;
   • 2 място - 750 USD;
   • 3 място - 500 USD;
   • 4 място - 250 USD;
   • 5 място - 200 USD;
   • 6 място - 150 USD;
   • 7 място - 100 USD;
   • 8 място - 50 USD.

2. Участници

  • 2.1. Единствено клиенти над 18 годишна възраст могат да участват в състезанието.
  • 2.2. Всеки участник трябва да се регистрира на уебсайта на InstaForex.
  • 2.3. За участие във всяко двуседмично Състезание Участниците откриват отделни ДЕМО сметки за търговия.
  • 2.4. Участниците са съгласни с необходимостта за предоставяне на истинна информация по време на регистрация.
  • 2.5. В случай на опит за участие в Състезанието с няколко сметки за търговия или анонимно чрез прокси, това ще бъде регистрирано и ще доведе до дисквалификация.
  • 2.6. Организаторът си запазва правото да откаже регистрация на всеки участник без обяснение на причините или да дисквалифицира всеки участник в Състезанието с обяснение. Причината за дисквалификация може да бъде откриването на голям обем противоположни поръчки със същата валутна двойка по различни сметки в едно и също време, както и възползване от грешки в котировките за извличане на гарантирани печалби.
  • 2.7. Записвайки се Участникът приема всички ограничения и правила на Състезанието.

3. Условия за търговия

  • 3.1. След регистрация за Състезанието Участникът получава ДЕМО сметка.
  • 3.2. Първоначалният депозит е 30 000,00 USD за всички Участници и не може да бъде променян.
  • 3.3. Лост 1:500.
  • 3.4. Всички поръчки по непазарни цени ще бъдат отменени.
  • 3.5. Участниците могат да ползват Експертни Съветници и всякакви стратегии за търговия без ограничения.
  • 3.6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.
  • 3.7. Минималният обем за сделки е 0.01, максималния - 1 лот. Стъпката е през 0.01 лота.
  • 3.8. Участниците могат да сменят сметките си с такива без суап свързвайки се с отдел техническа поддръжка.
  • 3.9. Максималния брой на сделките, включително и на чакащите е 10.
  • 3.10. Стоп нивото е 10%.
  • 3.11. Останалите условия за търговия са същите като при реалните сметки за търговия на InstaForex.

4. Публикуване на резултатите

  • 4.1. Стойността на сметките на Участниците се оповестява безплатно на сайта на Организатора по време на Състезанието.
  • 4.2. Организаторът си запазва правото да публикува отчети на участници ' след края на Състезанието.
  • 4.3. Статистики за региона и страната от която са Участниците също могат да бъдат публикувани.
  • 4.4. Резултатите от състезанието се публикуват в рамките на 14 дни след неговия край и приключването на всички процедури по проверките.

5. Определяне на победителя

  • 5.1. След като текущото състезание приключи, всички сделки автоматично се закриват по текущата цена.
  • 5.2. В случай, че двама Участници имат еднаква печалба, решението кой ще бъде победител ще бъде взето от Организатора.
  • 5.3. Победителите в Състезанието са съгласни с публикуването на името им.
  • 5.4. За определяне на победителите Администрацията на надпреварите ще използва рейтинг, който се изчислява чрез сумиране на всички сделки с положителен резултат и изваждане на всички завършили със загуби с едно единствено ограничение: всяка положителна сделка не може да допринесе с повече от 10 точки за Вашия рейтинг. Това означава, че дори и резултатът от печеливша сделка да е 20, 40 или 50 пипса, рейтингът ви ще нарастне с 10 точки. Губещите позиции се взимат в пълен размер. Освен това при изчисляване на рейтинга се смята и размера на търгуваните лотове. Например ако Участникът в Състезанието има две печеливши сделки в размер на 30 пипса всяка, но едната от тях е с 0.1 лот, а другата с 1 лот, тогава първата ще увеличи рейтинга с 1 ((10*0.1) = 1), а втората с 10 ((10*1) = 10)
  • 5.5. Участниците които са били сред победителите в Състезанието не могат да се съревновават за награди отново през следващия месец. В случай, че има такъв прецедент, наградата ще бъде връчена на следващия по резултат Участник. Класирането ще бъде изместено с 1 място.
  • 5.6. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. Получаване на наградата

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. Всички награди, включително и първата награда не могат да бъдат теглени, въпреки това всички печалби над сумата на наградата могат да бъдат теглени без ограничения.
  • 6.4. Търговската сметка се задължава автоматично при попълване на заявление за теглене. При разглеждането на заявлението нашите специалисти се уверяват, че баланса и свободния марджин са в съответствие с размера на средствата налични за теглене. В случай, че това не е така, сумата заявена за теглене се връща обратно по сметката.

7. Език

  • 7.1. Езикът на настоящите правила е английски.
  • 7.2. За удобство на Участника, Организаторът може да предостави правилата на език, различен от английски. Преведената версия на правилата е единствено от информативен характер.
  • 7.3. В случай на различие в прочита на преведената версия и правилата на английски, правилата на английски ще се считат за приоритетен референтен стандарт.
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.