empty
 
 

Общи условия "InstaForex Снайпер"

I. Основни условия

 • 1. Име на състезанието - "Форекс Снайпер" (от тук насетне - Състезанието).

  2. Състезанието се организира от InstaFintech Group (от тук насетне - Организаторът).

  3. Състезанието е седмично, провежда се от Понеделник 00:00 до Петък 23:59:59 (терминално време).

  4. Наградният фонд за всяка седмица възлиза на 1500 USD, разпределени измежду победителите по следния начин:

  • - 1 място - 500 USD;
   - 2 място - 400 USD;
   - 3 място - 300 USD;
   - 4 място - 200 USD;
   - 5 място - 100 USD.

  5. Можете да се регистрирате за следващото седмично състезание през предходната седмица.

II. Участници

 • 1. Всеки собственик на търговска сметка с InstaForex Company може ежеседмично да участва в Състезанието (от тук насетне - Участникът).

  2. Единствено клиенти над 18 годишна възраст могат да участват в състезанието.

  3. Всеки участник трябва да се регистрира на уебсайта на InstaForex.

  4. За участие във всяко седмично състезание Участниците откриват отделни ДЕМО сметки.

  5. Участниците са съгласни с необходимостта за предоставяне на истинна информация по време на регистрация.

  6. В случай на опит за участие в Състезанието с няколко сметки за търговия или анонимно чрез прокси, това ще бъде регистрирано и ще доведе до дисквалификация.

  7. Организаторът си запазва правото да откаже регистрация на всеки участник без обяснение на причините или да дисквалифицира всеки участник в Състезанието с обяснение. Причината за дисквалификация може да бъде откриването на голям обем противоположни поръчки със същата валутна двойка по различни сметки в едно и също време, както и възползване от грешки в котировките за извличане на гарантирани печалби.

  8. Чрез Регистрирането в Конкурса участникът приема всички разпоредби, свързани с Конкурса.

  9.Близките роднини на участниците не могат да участват в същия конкурс. Ако данните за регистрацията на сметката на състезателя съвпадат с тези на друг състезател, Дружеството има право да разглежда това съвпадение като причина за дисквалификация.

III. Условия за търговия

 • 1. След регистрация за Състезанието Участникът получава ДЕМО сметка.

  2. Първоначалния депозит е 10.000 USD за всички Участници и не може да бъде променян.

  3. Левъридж от 1:500 се ползва по подразбиране.

  4. Всички поръчки по непазарни цени ще бъдат отменени.

  5. Участниците могат да ползват Експертни Съветници и всякакви стратегии за търговия без ограничения.

  6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.

  7. Минималния размер на сделките е 0.01 лота, Максималния - 1 лот.

  8. Участниците могат да сменят сметките си с такива без суап свързвайки се с отдел техническа поддръжка.

  9. Максималния брой на сделките, включително и на чакащите е 5.

  10. Стоп нивото е 10%.

  11. Останалите условия за търговия са същите като при реалните сметки за търговия на InstaForex.

IV. Публикуване на резултатите

 • 1. Стойността на сметките на Участниците се оповестява безплатно на сайта на Организатора по време на Състезанието.

  2. Организаторът си запазва правото да публикува отчести на участници ' след края на състезанието.

  3. Статистики за региона и страната от която са Участниците също могат да бъдат публикувани.

  4. Резултатите от състезанието се публикуват в рамките на 14 дни след неговия край и приключването на всички процедури по проверка.

V. Определяне на победителя

 • 1. След като състезанието приключи, всички сделки ще бъдат автоматично закрити по текущата цена.

  2. Притежателите на най-големите депозити са победители.

  3. В случай, че двама Участници имат еднаква печалба, решението кой ще бъде победител ще бъде взето от Организатора.

  4. Победителите в Състезанието са съгласни с публикуването на името им.

  5.Участник, който е взел награда в конкурса, не може да претендира за наградата в следващия месец. В случай, че се появи такъв прецедент, наградата ще бъде прехвърлена към следващия участник по ред. Рангът ще бъде преместван постепенно.

  6. За да получи наградата си, всеки победител, трябва да отговаря на следните изисквания: поне 5% от общата печалба трябва да бъде получена от търговските резултати с GBPUSD и 5% от общата печалба от резултатите от търговия с GBPJPY.

  7. Организаторът си запазва правото да откаже искането на участник за регистрация, без мотиви и да дисквалифицира участника или по време, или след като състезанието е приключило, при пряко или косвено доказателство за опити за измамни операции със средствата на наградата.

  8. Компанията си запазва правото да откаже да кредитира парите за наградата, ако участникът натрупа наградите на една или няколко сметки.

VI. Рецепта за успех

 • 1. Победителите трябва да отворят и да проверят своите реални сметки за търговия в рамките на 30 дни след като резултатите от конкурса бъдат публикувани.

  2. Наградният фонд ще бъде прехвърлен към проверена реална търговска сметка, открита от победителя.

  3. Победителят поема отговорността за всяка дейност по сметката, открита от Администрацията на състезанието и кампанията, или от самия победител, лежащи в обхвата на споразуменията и разпоредбите на InstaFintech Group.

  4. Всички награди, включително първа награда, не могат да бъдат изтеглени, обаче, всяка печалба направена върху размера на наградата може да бъде изтеглена без никакви ограничения.

  5. Организаторът си запазва правото да обяви всички вече дадени награди за недействителни и подлежи на отмяна при наличието на преки или косвени доказателства за опити за измама с операции с Наградния фонд.

  6. Търговската сметка се таксува автоматично при подаване на заявление за изтегляне. При прилагането на апликацията специалистите се уверяват, че балансът и свободният марж в съответствие с размера на средствата на разположение за теглене. В случай на несъответствие на сумата, посочената в заявлението за изтегляне се кредитира обратно по сметката.

VII. Език

 • 1. Езикът на настоящите правила е английски.

  2. За удобство на участниците, Организаторът може да предостави на правилата на език, различен от английски. Преведената версия на правилата е от чисто информативен характер.

  3. В случай на различни четения на преведената версия и на правилата на английски език, правилата на английски език, се считат за референтен стандарт.

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.